ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 10.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На десети ноември                                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 999 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Ш.Т., редовно уведомен, се представлява от адв.М.Т. с представено пълномощно, находящо се на лист 12 от административно дело № 4285/14 по описа на Административен съд-София град.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, видно от която не се противопоставя по хода на делото. Посочва, че няма да сочи нови доказателства и ако делото се счете за изяснено от фактическа страна, да се даде ход по същество, във връзка с което е изложил и становище.

 

         Адв.Т.: Поддържам жалбата. Моля да бъдат приети представените с нея писмени доказателства.

Други доказателствени искания извън административната преписка, нямам.

Подробни съображения съм изложила в жалбата.

 

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания административен акт.

 

Като съобрази изявлението на адв.Т., че други доказателства няма да се ангажират, както и становището на административния орган, изразено в докладваната днес молба, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.ТОПАЛОВА: Моля да уважите жалбата и да отмените обжалвания административен акт по съображения подробно изложени в жалбата.

Жалбоподателят, видно от представените доказателства, не е подал заявление за подпомагане през 2012г. Представили сме обаче доказателства, че такова заявление е подадено от неговата съпруга за имоти, посочени в заявлението на жалбоподателя, които са съпружеска имуществена общност (СИО). В Наредбата не е предвидена такава хипотеза. Считам, че имотите в режим СИО са общи за съпрузите и действията извършени от единия от съпрузите с тези имоти ангажират и другия, като в този смисъл считам, че ангажимента от страна на жалбоподателя е изпълнен.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: