ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 24.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти юни                 две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 996 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С.В., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕТО - Директор на Териториално поделение на Национален осигурителен институт - гр. Бургас, редовно призован. За него се явява юрисконсулт Д., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото, с оглед редовното призоваване на страните.

 

Съдът, с оглед изявлението на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от С.С.В. чрез процесуалния представител - адв. М.Г. от БАК  против Решение № РД-48/10.04.2014 г. на директора на Национален осигурителен институт - Териториално поделение - Бургас, с което е потвърдено Разпореждане № 027-00-1201-3/21.02.2014 г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ-Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам така подадената жалба. Представили сме административната преписка по издаване на оспореното решение. Считам, че спорът е чисто правен. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

В сезиращата съдът жалба са формулирани доказателствени искания, а именно да бъдат изискани и представени по делото конкретни документи, както и предоставяне на информация от Териториално поделение на Национален осигурителен институт  - Бургас.

Видно от представената от административния орган административна преписка, така поисканите писмени доказателства са приложени по делото.

С оглед горното и предвид липсата на допълнително формулирани доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да постановите решение по същество, с което да оставите жалбата без уважение и потвърдите обжалваното решение на директора на ТП НОИ-Бургас. Изложили сме подробни съображения, които изцяло поддържам.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: