ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,13.06.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На тринадесети юни                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 993 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ М.М.Д., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адв.Д., редовно упълномощен, представя днес пълномощно.

 

ОТВЕТНАТА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Д.: Моля да дадете ход на делото.

Юрисконсулт Д.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Няма пречки да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА исковата молба на М.М.Д. срещу Общинска администрация гр.Бургас за обезщетение за претърпени неимуществени вреди.  

 

Дава възможност на страните да изразят становище по исковата молба и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Д.: Поддържам исковата молба. Допуснал съм техническа грешка в изписването. Моля същата да се счита като предявена против ответник Община Бургас.

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам исковата молба. Считам същата неоснователна и недоказана.

Представям и моля да приемете писмен отговор по иска по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, както и Заповед № 1600 от 03.07.2012г; Заповед № 1594 от 02.07.2012г; Решение № 7 на Общински съвет гр.Бургас; извлечение от интернет сайт относно параметрите на автомобила, както и схема на  мястото, на което е станало събитието. Представям същите с копие за ищеца и прокурора.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да бъдат приети представените писмени доказателства.

 

Адв. Д.: Довел съм лицето Г.И.и моля да го допуснете до разпит в днешно съдебно заседание. Той е прекият очевидец на местопроизшествието. Ще опише цялата фактическа обстановка и ще му задам въпрос относно това веществено доказателство, за което ще стане въпрос малко по-късно.

Представям и моля да приемете протокол от 24.11.2017г., с който Районна прокуратура гр.Бургас ни връща на отговорно пазене части от пътния знак и тиксото, с което е било прикрепен знака. На по-късен етап евентуално ще направя искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

 

Юрисконсулт Д.:  Моля колегата да уточни за лицето Ч. ли става въпрос, за което се твърди, че е ударил знака.

Адв.Д.: Да, това е шофьорът на автомобила.

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства, следва да бъде допуснат до разпит воденият свидетел, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с исковата молба и с административната преписка писмени доказателства, както и представеният в днешно съдебно заседание от адв.Д. протокол от Районна прокуратура гр.Бургас.

 

ДОПУСКА до разпит воденият днес свидетел. 

 

СНЕМА самоличността на явилия се свидетел, както следва:

Г.И.Ч. – 49г., български гражданин, неосъждан, семеен, без родство с ищцата по делото.

ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обещава да говори истината.

 

Разпит на свидетеля Ч.:

СЪДЪТ към свидетеля: Разкажете на каквно сте били свидетел на 06.06.2017г. около обяд; къде работите и като какъв.

Свидетелят Ч.: Работя в строителна фирма, която разполага със строителна механизация и аз работя като механик.

На тази дата към 13 часа управлявах служебен автомобил Мерцедес МЛ с рег.№ **, не помня буквите отзад. Бях в района на пазарчето до турското консулство, то е дори по-към ул.“Кирил и Методий“. Бях паркирал пред една кооперация, дадох назад с автомобила, дадох на заден ход и съвсем леко подпрях знака, дори не го усетих. По автомобила няма щети. И знакът се срути. Слязох от колата. Беше ударена една детска количка. Видях, че знакът е паднал върху една детска колички. Веднага оказах съдействие на жената, вдигнахме знака, предложих да я закарам в болница, ако трябва. Видимо нямаше нищо. Като погледнах знака отдолу, той беше направо изгнил и вързан с какво нямам спомен.

СЪДЪТ към свидетеля: На какво разстояние от земята беше това според Вас изгнило място?

Свидетелят Ч.: Направо в дъното на тръбата беше вързан. Личеше, че е страшно изгнил. Отгоре по стъблото на знака нямаше никакви следи на ударено. Би трябвало да се изкриви или да се изкърти отдолу бетона при удар. А той беше все едно отрязан с нож и падна върху количката.

 Дойдоха след това катаджии, снимаха всичко, снимаха и знака. Катаджията видя знака че не е силен удар. Според мен му е трябвало малко вятър да духне и да падне. Знакът беше на метален кол, който е с диаметър около 50-60 мм, висок около 2 метра. Нямам спомен какъв пътен знак, но кръгъл пътен знак, закачен на този кол, мисля, че на пътния знак беше указано, че на това място се вдигат леките автомобили от „паяк“. Или може би синя зона указваше, нещо такова.

Полицаите, като дойдоха се учудиха, че ако има удар, знакът трябва да се огъне, а той направо като с нож отрязан беше.

СЪДЪТ към свидетеля: Като беше паднал знакът, той стоеше ли непосредствено до долното си парче или беше на разстояние паднал.

Свидетелят Ч.: Беше до долното си парче. Като падна и може би остана една люспа от него. Това не гледах много, защото гледахме количката. Когато се удари в количката, аз веднага изскочих от колата и го хванах и го дръпнах, за да освободя количката. Аз го махнах от количката. Дори се прихлъзна леко и остана на гумата ми. Майката на детето в количката се изплаши страшно много, аз също се притесних и предложих да ги закарам до някакво лечебно заведение. Но тя каза, че всичко е наред и няма нужда. Всичко това съм го казал в полицията, където ме разпитваха. Те дойдоха и видяха, а аз отнесох си наказанието.

 

Адв.Д.: Представям и моля да приемете и предявите на свидетеля веществено доказателство метален предмет с кръгла форма, който получих от районната прокуратура с този протокол, който представих.

Съдът намира,че следва да бъде прието вещественото доказателство представено от адв.Д., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеният предмет, представляващ метално парче с  кръгла форма, от едната страна равно изрязана, а другата страна неравна и пречупена и част наподобяваща тиксо с жълт цвят.

Съдът ПРЕДЯВИ вещественото доказателство на свидетеля.

 

Свидетелят Ч.: Да, това беше. С това жълтото като найлон беше увит знака отдолу.

 

СЪДЪТ намира, че представеното веществено доказателство следва да бъде върнато на адв.Д. на отговорно пазене, като при поискване същият се задължи да го представи отново.

Поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ВРЪЩА представеното веществено доказателство на адв.Д..

 

Адв.Д.: Задължавам се да пазя това веществено доказателство, което представих и да го представя за евентуално изследване от експерт или по друг повод по делото.

 

СЪДЪТ към свидетеля: По делото има данни, че някой е заварявал знака.

Свидетелят Ч.: Може би от кооперацията някой да го е направил, но лично аз не съм видял някой да заварява знака.

 

Юрисконсулт Д.: Не е ясно как това доказателство е иззето, дали е спазен процесуалният ред по изземването му, от кого, как и какво е било неговото предназначение. В тази връзка моля да присъединим преписката по досъдебното производство или каквото се е водело, вероятно там са събрани доказателства.

 

Към свидетеля: Можете ли да кажете как разбрахте, когато направихте маневрата, че нещо се е случило?

Свидетелят Ч.: Видях в огледалото как знакът пада. Аз бях спрял и знакът падна.

Юрисконсулт Д.: От Вашите думи, ако съм си записал правилно, Вие казахте „веднага изскочих и веднага го дръпнах“. Кое дръпнахте веднага?

Свидетелят Ч.: Дръпнах знака, защото той беше върху количката. Количката има една преграда отпред и знакът се хлъзна към колелото на количката.

Юрисконсулт Д.: Т.е. изместихте знака от заклещването между гумата и количката.

Свидетелят Ч.:  Просто го изместих на около 10см.

Юрисконсулт Д.: Нямам повече въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Когато предприехте маневрата, видяхте ли знака?

Свидетелят Ч.: Знакът по принцип го видях, но при маневрата на огледалото за задно виждане видях как пада. Бях спрял и видях как знакът пада. Веднага изскочих от вратата да помогна.

ПРОКУРОРЪТ: Имаше ли някакви хора, други свидетели, които биха могли да видят това, което се е случило.

Свидетелят Ч.: Нямаше други. Само аз и жената бяхме.

ПРОКУРОРЪТ: За какво Ви санкционираха?

Свидетелят Ч.: И аз незнам.

ПРОКУРОРЪТ: Пише в акта, че при  извършена маневра на заден ход сте блъскани знак.

Свидетелят Ч.: Аз не оспорвам, че бутнах знака, но аз само го докоснах. Смятам, че знакът не е бил закрепен. Ако го бутна или ударя, трябва да се изкриви, а той изобщо не е изкривен.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам повече въпроси.

 

Адв.Д.: Изключвам това, че детето е мое внуче и го чакаме 12 години. Когато ми се обади снахата разтревожена и сина ми, аз исках да взема оперативна група от Първо районно управление и да направят проби. Отказаха. Бяха изпратили служители на КАТ, които да направят снимки на произшествието. След като фиксираха това веществено доказателство документално, аз го взех и предадох на прокурора, но ми беше върнато.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че следва да бъдат изискани доказателствата от цялата административна преписка по издаването на на наказателното постановление.

 

Юрисконсулт Д.: Оспорвам събирането и приемането на това веществено доказателство, поне до момента, в който да се установи, че същото е иззето по съответния процесуален ред от съответните длъжностни лица, за което няма такива доказателства по делото. Затова моля да не бъде събирано в това производство това доказателство.

На този етап няма да соча други доказателства. С писмения отговор, съм поискал назначаване на съдебно-техническа експертиза, което поддържам.

 

Съдът намира, че към настоящия момент следва да бъде изискана преписка с вх.№ 8221/2017г. по описа на Районна прокуратура гр.Бургас, както и административната преписка по НП № 17-0769-003380/ 20.09.2017г. на Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас,  след получаването на които ще се произнесе по направеното искане за назначаване на експертиза.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗИСКА от Районна прокуратура гр.Бургас в 7-дневен срок от уведомяването да изпрати в съда преписка с вх.№ 8221/2017г. по описа на Районна прокуратура гр.Бургас.

 

ДА СЕ ИЗИСКА Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас в 7-дневен срок от уведомяването да изпрати по делото административната преписка изготвена по издаването на НП № 17-0769-003380/ 20.09.2017г.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 26.09.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: