ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и девети юни                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 991 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:12 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БУРГАСЦВЕТ БАЕВ“ ЕООД, редовно призован, явява се адвокат Г., редовно упълномощена от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен (л.27).

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържам жабата и направените в нея доказателствени искания за събиране документи от третите лица – Частен съдебен изпълнител И.Б. и Директора на ОД на МВР, сектор „Пътна полиция“. Във връзка с доказателствените ни искания, направени в жалбата ни, моля уважаемият съд да ни даде  възможност да представим нарочна молба за представяне на документи от трети лица, съгласно изискванията на ГПК.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете административната преписка. Всичко, което е налице в дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“, е представено.

По насрещните искания, не се противопоставям. Предоставям на съда да прецени.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Тъй като задълженията по оспорения акт са за местни данъци за относително продължителен период от време, съдът следва да задължи ответника да представи действащия подзаконов нормативен акт, регламентиращ дължимите за моторните превозни средства данъци за периода в съответната редакция.

Следва да предостави възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес с писмена молба да посочи конкретните документи, които следва да бъдат изискани от трети за делото лица, като молбата бъде съобразена с изискванията на чл. 192 от ГПК.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи действащия подзаконов нормативен акт, регламентиращ дължимите за моторните превозни средства данъци за периода в съответната редакция.

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес с писмена молба по чл. 192 ГПК да посочи третите лица и конкретните документи, които желае да бъдат изискани от тях.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 05.10.2016 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: