ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 10.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети септември                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 985 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Б.Б., редовно уведомен, не се явява, за него адвокат С., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Районно управление „Полиция” -Айтос, редовно уведомен, представител не се явява.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

ПОСТЪПИЛА е изисканата от ответника административна  преписка с  писмо вх.№ №7029/19.07.2013 година.

 

АДВОКАТ С.: Да се приеме представената административна преписка. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената  административната преписка.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо председател, в предходното съдебно заседание изрично изложихме мотивите си във връзка с искането ни. Искам да отбележа само, че за нас отказът е немотивиран, не е съобразен с наличните обстоятелства налагащи в голяма степен даване на разрешение на г-н Б. за носене на късо нарезно оръжие.  Моля предвид горното и предвид посочените мотиви в нашата жалба, да се произнесете с решение, с което отмените отказа постановен от началника на РУП-Айтос относно  заявлението на г-н Б. за закупуване, носене, съхранение и употреба на късно нарезно оръжие за самоохрана.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: