ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 15.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На петнадесети май                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 983 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД, редовно призован, се представлява от адв.Т., с пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА  Началник на Митница - Бургас, редовно призован, не се явява. Представлява се от юрисконсулт Т-И c  пълномощно по делото.

Явява се СВИДЕТЕЛЯТ В.М.Е..

 

 

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

В залата присъства призованият свидетел.

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля:

В.М.Е. – 39 години, български гражданин, неосъждана, висше образование, служител в митница Бургас няма връзка с жалбоподателя, предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещавам да говоря истината.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: На 20.10.2016 г. вземала ли сте проби по декларация на Сис Индустрийс“ ООД, касаеща настоящия случай?

СВИДЕТЕЛЯТ ЕЛЕНКОВА: Да, взех проби. Наложи се вземането на проби, тъй като във вносната декларация стоката е упомената като един вид стока, а в придружителните й документи на места беше друг вид. Със служебна кола от фирмата-жалбоподател отидохме до предприятието с колегата ми, която кола беше шофирана от П.П.. Отидохме до данъчния склад. Там ни чакаха въпросните цистерни – автоцистерни. Цистерните - някой от тях, не помня дали въпросната, някои бяха с отворени люкове. Тъй като трябваше да се взема проба, помолихме фирмата да ни предостави чисти стъклени бутилки. Предоставиха ни бутилки. Тъй като стоката не беше гроздов сок, беше гъста - както ни бяха споменали, се наложи да ползваме кофа. Заедно с техните технолози извършихме пробата. Ние само присъстваме, физически не взехме пробата. От кран на автоцистерната бе източен част от материала в кофа и от там с фуния бе присипан, прехвърляхме в бутилките. Бутилките технолозите ги запечатаха с една машина, на място поставихме надписи - номерата на цистерните поставихме, нямам ясен спомен. Транспортирахме бутилките, сложихме ги в каси и ги транспортирахме със същата кола до митницата. Там им сложихме етикети, пломби и ги сложихме в хладилници, докато напишем заявки и протоколите за лабораторията. Технически от сипването в бутилки до постъпване в сградата на митницата - отнема 45-50 минути.  Остана арбитражна проба в митницата, но не знам къде се съхранява. Повече от година не съм в този отдел и не знам каква е съдбата на пробата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И:Преди да започнете вземането на пробите, фирмата възползва ли се от възможността да използва професионален  сървейор, който да вземе пробата?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Предложихме им, но те отказаха. На място от жалбоподателя нямаше никакви възражения.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: Какво представляваше тази автоцистерна - обикновена, хладилна или друга?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Обикновена, не беше хладилна. Самата течност като я източихме, като капна съм я пипнала да я усетя- беше много сладка и топла. Течността не беше студена. Личеше си,че цистерната не е хладилна.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: Участвали ли сте повече от едно вземане на проби? Еднократно или два пъти вземахте проби?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Не. На една цистерна сме вземали по един път проби.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: Нямам повече въпроси към свидетеля.

АДВ.Т.: Освен въпросния кран, проби бяха ли взети отгоре, среда, център, от други части на танка?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Не.

АДВ.Т.: Сместа как изглеждаше визуално? Хомогенна беше ли?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Представляваше смачкано със семките грозде. Зърната бяха смачкани.

АДВ.Т.: Разбъркахте ли сместа преди да вземете пробата?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Не. Не сме разполагали с такива уреди, затова предложихме професионален сървейор да вземе пробата.

АДВ.Т.:  Директно в бутилка ли беше взета пробата?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Първо изсипахме в кофа, след това разпределяхме в бутилки.

АДВ.Т.: Стерилизирахте ли съдовете, в които взехте пробите?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Те ни ги предоставиха чисти.

АДВ.Т.: Замразихте ли пробите незабавно?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Не.

АДВ.Т.:  Консервирахте ли пробите с някакъв препарат?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Не.

АДВ.Т.: След вземане на пробите, в какво ги превозихте до Митница Бургас.

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: В щайга – хладилна.

 

АДВ.Т.: Няма други въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: Като пристигнат пробите, те се отразява в регистър за вземане на проби. Последната графа на регистъра, която съдържа имена, включително и Вашата фамилия, какво отразява тя? За какво е написана Вашата фамилия там най-дясната колона?

СВИДЕТЕЛЯТ Е.: Или, че съм присъствала на пробите, или нещо друго, но не мога да си спомня какво означава името ми в последната дясна колона.

АДВ.Т.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: Представям регистър за вземане на пробите, в който е отразен процесният случай. Моля да бъде прието това доказателството.

АДВ.Т.: Да не  се  приеме представеното доказателство.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното доказателство.

 

АДВ.Т.:  Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВ.Т.: Искаме отмяна на обжалваното от нас решение като незаконосъобразно и молим за срок за писмени бележки.

Представям договор за правна защита и съдействие. Моля да ни бъдат присъдени разноските 1200 лева с ДДС. Моля да ни бъдат присъдени 50 лева държавна такса и 150 лева за възнаграждение за вещо лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Т-И: Моля да потвърдите обжалваното решение като законосъобразно. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение и направените разходи за превод. Правя възражение за прекомерност на претендираното адвокатско възнаграждение на процесуалния представител на жалбоподателя.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: