ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 25.05.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На двадесет и пети май                                        две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

Административно дело номер 982 по описа за 2007 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Е.А.Ч., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от ада.С., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по оспорването РДНСК гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт С., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ „БВК Инвестмънт” ЕООД, нередовно уведомена и Форос Дивелъпмънт” ЕАД, редовно уведомена, се представляват от адв.Б..

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.Н.С..

 

Адв.Б.: Заявявам, че „БВК Инвестмънт” ЕООД е преобразувано във  Форос Дивелъпмънт” ЕАД, т.е заинтересовано лице е само „Форос Дивелъпмънт” ЕАД. Представил съм УАПС, в което удостоверява, че „БВК Инвестмънт” ЕООД се прекратява без ликвидация и се трансформира във „Форос Дивелъпмънт” ЕАД.  Да се даде ход на делото.

Адв.С.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт С.: Да се даде ход на делото.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         Адв.С.: Водим двама свидетели, които моля да бъдат допуснати до разпит в днешно съдебно заседание. Свидетелите биха установили факти относно тезата, която се съдържа в жалбата ни.

 

         Съдът ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

         А.Н.С.-57г., българска гражданка, неосъждана, семейна, без особени отношения с някоя от страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

         Въпрос на адв.С.: Въз основа на какво сте отговорили на въпрос 4 от заключението и можете ли да отговорите кога е построена сградата?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отговорът на въпрос 4 съм дала само въз основа на документите. Не мога да кажа кога точно е построена сградата, а че сградата е нова и масивна, това го твърдя. Поддържам това становище. Според мен сградата е строена 2006-2007г.

Въпрос на адв.С.: Посетихте ли мястото? Видяхте ли сградата?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Направила съм оглед на място. В АДС № 687/31.07.1950г. е описана сграда 1-етажна, дървена, с дървена конструкция. Считам, че не може да има идентичност между имотът, който е описан в този АДС и тази сграда, която е със стоманобетонова конструкция, масивна сграда, със стоманобетонови плочи и не може да бъде стара сграда.

         Въпрос на адв.С.: Запознахте ли с акта, който сме представили от 21.07.1947г. за предаване на сградата? В него има пълно описание на сградата.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За мен това е абсолютно нова сграда. По всичко личи и по мазилка, керемиди, незавършени стени, груба мазилка на стените, със започната В и К и Ел инсталация, това е абсолютно нов обект. Това мога да кажа по отношение на конструкцията на сградата.

         Въпрос на адв.С.: Възможно ли е видът, в който е сега сградата да е в резултат на извършен ремонт?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За мен не може една сграда от дърво и кирпич, на която е направен такъв ремонт  да добие такъв вид.

         Въпрос на адв.С.: Според Вас това, което е описано в документа не отговаря на състоянието на сградата?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз не оспорвам документа. Констатирам това, което съм видяла по време на огледа.

         Въпрос на адв.С.: Измерили ли сте площта, която е застроена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Сградата се измерва по външни стени и след това съм измерила и бетоновите настилки, които са отпред. При външното измерване съм получила резултат 104 кв.м. застроена площ.

Въпрос на адв.С.: От къде влезнахте в сградата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В сградата влезнах от желязната врата на сградата и обходих двата етажа.

Въпрос на адв.С.: Според Вас цялата сграда ли е изградена през 2006г?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, цялата сграда е изградена тогава. Предполагам, че е 2006г., нова е.

Въпрос на юрисконсулт С.: Двуетажният обем от какви материали е изпълнен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Стоманобетонова конструкция, стоманобетонови плочи, тухлена зидария на стените, положен е покрив, нови керемиди нови улуци, чамови прозорци, вътре има фазерни врати.

Въпрос на адв.Б.: Като посетихте обекта заварихте ли жилищно помещение от един етаж от дърво и кирпич?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, такава постройка в имота въобще няма, дори извън тази, на която съм направила оглед. В имота освен тази 2-етажна сграда имаше една тухлена постройка, не е обслужваща към тази сграда, не зная с какво предназначение е.

Въпрос на съда: Има ли някаква запазена част от някакво старо строителство, което да е инкорпорирано в тази сграда или такава находка няма?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз такава находка не открих. Основите на сградата са бетонови. Личи си, че е новопостроена сграда, както първият, така и вторият етаж.

Въпрос на адв.С.: Стълбището от какво е направено?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Стълбището, свързващо двата етажа също е ново.

СТРАНИТЕ: Нямаме повече въпроси. Да се приеме заключението.

 

Съдът като взе предвид експертното заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото заключението на вещото лице, на което да се изплати възнаграждение в размер на 200 лева от внесения депозит.

ДОПУСКА до разпит водените свидетели, чиято самоличност снема както следва:

И.Д.И. - български гражданин, семейна, неосъждана, без особени отношения с някоя от страните по делото, предупредена за отговорността по чл.290 от НК, обеща да говори истината;

И.А.И. – български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения с някоя от страните по делото, предупреден за отговорността по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

Съдът ОТВЕЖДА от съдебната зала свидетелят И.

 

Разпит на свид.И.: Имотът, където е къщата на Е.Ч. *** познавам повече от 60г, защото на 150-200м североизточно от този имот се намира рибарската къща на баща ми, който живееше там. За да отидем до нашата хижа минаваме покрай тази къща. Откакто я помня винаги е била на два етажа, от 1937г. Преди да бъде ремонтирана не съм влизала в къщата. Аз влизах след ремонта през 2004-2005-2006г. и видях, че е пак на два етажа, в същото състояние и външно и вътрешно. Видимо абсолютно нищо не се промени. Ние разбрахме за ремонта само по шума, който идваше оттам. Нито първия, нито втория етаж са били разрушавани при ремонта. Къщата беше разсипана, там живееше едно семейство. Ремонтът беше оздравителен – нови прозорци, паркетът беше изгорен от цигани и той беше сменен. Моят съпруг е влизал там преди ремонта. Аз само външно мога да кажа какво беше съсипано. Откакто сме пенсионирани от 1988г. живеехме целогодишно в рибарската хижа до 24.11.2007г., когато ни запалиха хижата.

Къщата на Е. имаше предна тераса и сега има тераса. Има една централна врата за долния етаж и една към помощното. Вратите са си на същото место. Сега мисля, че има още една врата оставена. След ремонта, като влязох в къщата вече почти довършваха ремонта и къщата беше в абсолютно същия вид, пак на два етажа, но всичко беше подновено.

        Преди ремонта подът долу беше с паркет и една циганска банда го унищожиха, за да се отопляват, от прозорците нищо не беше оставено, къщата стана почти необитаема.

Имам представа каква беше старата конструкция на сградата. Сградата беше солидна с каменни зидове, нагоре мисля че беше тухла.

Разпит на свид.И.: Имотът на Е.Ч. *** познавам много добре от 1964г. Тогава беше военно поделение. Съпругата ми имаха вила на около 200м от тази сграда. Винаги я помня на два етажа. Първият етаж е от зидан  камък, било е стар турски хамбар, отгоре бетонна плоча и един етаж. Сградата е строена през 1937г, наследниците ми дадоха една  книга, в която пише кога е построена тази сграда. Вътре съм влизал преди ремонта. Тогава там живееха сем.З. под наем на първия етаж. Беше ужас, носеше се името бълхарник. Ремонт се направи преди 5-6 години. Правеше се ремонт на втория етаж, балконът беше развален, паркетът беше изгорен от циганите. Не зная сградата да са я събаряли изцяло и да са я правили отново. Възстанови се стария зид. Имаше един дървен балкон и циганите го бяха изгорили. Сега балконът е възстановен.

Ремонтът продължаваше няколко месеца и оттам минавахме. Не мога да кажа точно коя година, но през 2002г. или 2004г. там живеехме.

С фирмата „Форос Дивелъпмънт” ЕАД се съди жена ми за имот. Има дело с новия собственик на мястото Е.Б. Там участва и фирмата „Форос Дивелъпмънт” ЕАД.

Адв.С.: Заявявам, че доверителката ми иска да се разпита още един свидетел по делото.

Юрисконсулт С.: Противопоставям се на разпита на още един свидетел. Няма да соча доказателства.

Адв.Б.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства. 

 

Съдът намира доказателственото искане на адв.С. за ангажиране на допълнителни свидетелски показания за неоснователно, тъй като за същото не се посочва какви факти ще бъдат установявани посредством този свидетел, а отделно от това съдът КОНСТАТИРА, че по настоящото дело са събрани достатъчно многобройни доказателства, посредством които да бъдат установени правно значими факти, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на ада.С. за допускане до разпит на още един свидетел.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.С.: Моля да уважите жалбата. Ще представя писмени бележки.

Юрисконсулт С.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.

Адв.Б.: Моля да отхвърлите жалбата. Подробни съображения ще изложа в писмена защита.

 

Съдът дава на страните 14-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: