ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 30.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На тридесети юни                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 980 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „АЛЕКСАНДРИНА – С.С.“, нередовно призован, се представлява от адвокат Н., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция по приходите, редовно призован,  се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам възражение по хода на делото, въпреки нередовното призоваване на моя доверител.

ЮРИСКОНСУЛТ М. : Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки с оглед изявлението на адвокат Н. за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на ЕТ „Александрина – С.С.“ против ревизионен акт № Р-02000215006835-091-001/28.01.2016 г., издаден от началник сектор „Ревизии“, възложил ревизията и главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас – ръководител на ревизията, потвърден с решение № 90/15.04.2016 г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при ЦУ на НАП.

Съдът ДОКЛАДВА административната преписка и доказателствата към нея.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата на моя доверител.

На този етап нямам доказателствени искания.

Да се приеме административната преписка.

ЮРИСКОНУСЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Няма да сочим доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените с административната преписка доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка доказателства.

На основание чл. 171, ал. 4 от АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че в негова тежест е да ангажира доказателства за твърденията си в жалбата, че са били налице основания за преотстъпване на данъка, поради което ДАВА възможност на жалбоподателя да ангажира такива доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.07.2016 г. от 14:10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: