ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 16.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На шестнадесети март                               две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 97 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят „СИ БАНК” АД София, редовно призован, явява се адвокат Кремена Табакова. Надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

         За ответника РДНСК, югоизточен район, клон Бургас, редовно призован, явява се юрисконсулт Алексиева. Надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

         АДВОКАТ ТАБАКОВА – Поддържаме жалбата както и представените доказателства, които моля да бъдат приети. Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ АЛЕКСИЕВА – Оспорвам жалбата. Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът констатира, че против определение № 145/21.01.2011 г. постановено по настоящото дело е постъпила частна жалба, подадена от процесуалния представител на ответника, препис от която, с оглед на процесуална икономия следва да се връчи на жалбоподателя в днешното съдебно заседание.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото представени с административната преписка и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход по същество. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представени с административната преписка документи.

ВРЪЧВА на процесуалния представител на жалбоподателя препис от частна жалба, подадена от юрисконсулт Костова против определение №145/21.01.2011 г., като УКАЗВА на същия, че срока за подаване на възражения тече от днес.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ ТАБАКОВА – Моля, да уважите жалбата и да ми дадете срок да представя писмено становище.

ЮРИСКОНСУЛТ АЛЕКСИЕВА – Моля, да поставите решение, с което да отхвърлите жалбата. По делото са представени доказателства, от които може да се индивидуализират обектите, като „а”, „б”, „в” и сградите в схема 123, които са установени като незаконни. По искането на жалбоподателя по реда на чл.277 от АПК, искам да отбележа, че към 22.12.2010 г., момента на влизане в сила на постановлението за възлагане на придобит недвижим имот, а дори и към дата на поканата за доброволно изпълнение – 10.05.2011 г., към тези моменти всички административни производства са приключили с отдавна влязъл в сила административен акт. Това са заповеди от 2007 г. и решение на ВАС. Поканите, изпратени до извършителя са изпратени към 2008 г.- също влезли в сила, в един много отдавнашен момент.

Към момента на постановление за възлагане придобиване на недвижим имот, настоящия жалбоподател „Си банк” АД приема сградите включително с техните тежести. Ето защо, моля, за решение в този смисъл.

 

         Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: