ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 18.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети март                                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

КНАХ   дело    номер    97    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.00 часа се явиха:

Касаторът – Началник на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът по касационната жалба – П.Г.С., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат К., представя пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

        

Становище по хода на делото:

         СТРАНАТА И ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

         АДВОКАТ К. – Считам, че касационната жалба е неоснователна и моля същата да се отхвърли. Няма да сочим други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е процесуално допустима. Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

АДВОКАТ К. - От името на доверителят ми моля да отхвърлите жалбата и да оставите в сила решението на Бургаския районен съд, като правилно и законосъобразно. Считам, че съдът обективно е обсъдил фактическата обстановка и е уважил закона.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Правилно и законосъобразно първоинстанционния Бургаски районен съд е констатирал наличието на съществено процесуално нарушение в хода на административно наказателното производство, а именно: нарушена е разпоредбата на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, като видно от приложеното по делото наказателно постановление в същото не е описана фактическа обстановка или по-точно обстоятелствата на извършеното административно нарушение като е записано „…обстоятелствата, съгласно текста на акта”. Считам, така оформеното наказателно постановление за незаконосъобразно, изготвено при нарушение на административнонаказателните производствени правила, поради което правилно Бургаския районен съд е отменил наказателното постановление.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: