ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,20.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесети февруари                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 979 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Б.Н.Г. се явява лично.

За малолетните жалбоподатели Р.И.Х. и Л.И.Х. се явява особеният представител адвокат М.Т..

Явява се ответникът- директор на дирекция „Социално подпомагане” Карнобат Д.Д..

Явява се вещото лице Д.Б..

 

СТРАНИТЕ- да се даде ход на дело

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице както следва:

Д.Й.Б., 35 години, българка, български гражданин, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

 

Вещото лице Б.- Поддържам заключението, което съм представила.

 

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- Може ли вещото лице да спомене задачата на експертизата и да я посочи, защото в заключението не е посочена.? В самата експертиза не е посочена.

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Задачата е вещото лице да даде заключение относно причината за нежеланието на децата да посещават своя баща.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- Разгледани ли са другите задачи в експертизата?

 

СЪДЪТ констатира, че в заключението не се съдържа изричен отговор на първия от поставените въпроси, поради което указва на вещото лице да даде заключение относно наличието на родителско отчуждение.

 

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- Може ли вещото лице да посочи разликата между родителско отчуждение и домашно насилие?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Родителско отчуждение се наблюдава у децата спрямо бащата и това личи при разговора с децата, когато те изтъкват тази коалиция с майката, говорейки винаги с „Ние”, излагайки „ние”, „нашето мнение”. Това прави впечатление тогава, когато единият родител влияе по свой начин върху децата, отблъсквайки ги от другия, карайки децата да вземат мнението на самия него. Отчуждението е настъпило във времето. Само по себе си отчуждението е нежеланието да се срещат с бащата и да отхвърлят всичко, което е свързано с него, те приемат в негативна страна бащата, цитирала съм примери. Децата, когато ги попитах за подаръците от бащата, които съм цитирала, веднага се излага факта, че „мама ми направи същия подарък”, обезличава се това, което бащата е направил за тях и се изтласква. В случая смятам, че е имало такова влияние.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- От кой момент е настъпило това отчуждение?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Отчуждението възниква от момента, в който децата са заживели с майката и са контактували само с нея. От материалите по делото разбирам, че срещите с бащата не са ясни.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- Имало ли е заповеди за незабавна защита и водене на дела?

СЪДЪТ не допуска въпроса, тъй като такава задача не е поставена на експертизата, а и за изясняване на посочените обстоятелства не са необходими специални знания на психолог.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- Колко време разпитвахте децата, всяко едно поотделно и как е направена експертизата?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Приблизително за час бяха разпитани едно по едно децата. Извърших експертизата, след като прегледах записките от изслушването на децата и материалите по делото.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- Кои доказателства сте анализирали?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Анализирала съм доказателствата от цялото дело.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- А жалби на бащата видяхте ли срещу децата?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.- Жалбите са конкретно към майката, не към децата.

ВЪПРОС на г-жа Г. – Децата знаят ли за тези жалби. Искам да разбера, дали вещото лице е усетило тези неща при разговора с децата, усеща ли се нещо друго?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Те споменават за жалби, които социалните са им предоставили и това твърдяха, и по-скоро Р. го казваше.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- А за медийни изяви на бащата от последните месеци известно ли Ви е?

СЪДЪТ не допуска така поставения въпрос, като счита, че посочените обстоятелства, настъпили след издаване на оспорените заповеди, нямат отношение към предмета на делото и към задачите на експертизата.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- Детето споделя, на първа страница от заключението Ви, за случай преди 5 г., че бащата ги е нарекъл крадци. Скоро бащата да е наричал децата крадци и лъжци? Вие с документите по делото запознахте ли се?

СЪДЪТ разясни на жалбоподателя Г., че оценката на събраните писмени доказателства не е предмет на експертизата, а въпросите км вещото лице следва да се отнасят до изпълнението на поставените задачи.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- Имате ли представа, наричал ли е бащата децата скоро крадци и лъжци?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Децата не са споделили да са наричани скоро крадци и лъжци от бащата, не се споменавали.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- А нещо да са споменавали за медийните изяви на бащата?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Споменаха за публикации, споменаха, че има електронни публикации.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- Как ги нарича бащата в тези медийни публикации?

СЪДЪТ не допуска въпроса, доколкото отговорът на същия не предполага специални знания на психолог, а посочените обстоятелства се установяват с писмени доказателства.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- Говорим за състоянието на децата. Има ли към момента родителско отчуждение?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Да, има родителско отчуждение.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- Какви методи са използвани при изготвянето на експертизата?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Психологично интервю, анализ на споделеното, практическия ми опит и познания.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- Какво се е случило с децата, за което не желаят да виждат бащата?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Причината, поради която децата не желаят да видят баща си е отношението им към мнението на майката към бащата. Те в момента се чувстват зависими от нея, живеят при нея и приемат нейното становище.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- Това е общо, искам пример. Въпросът ми е по повод изслушването, имате ли го отразено някъде?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Няма изготвен протокол от изслушването.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- А записки водили ли сте?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Водила съм записки. Записките са за лична употреба при изготвяне на заключението, не смятам да ги прилагам към заключението.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- Конкретно споменавате, че дългото отсъствие на бащата е довело до отражение върху оценъчната способност спрямо хора, факти и събития. Кои са тези хора, факти и събития?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Дадох пример с подаръците, които децата споменаха. Веднага това, което е направил бащата се омаловажава и се изтъква това, което е направила майката. Със страх Л. споменава за хубавото време, прекарано с бащата и веднага след това заявява, че не желае да го вижда, което си противоречи само по себе си. Говори за добър период и без видима причина после отрича.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- Защо според експерта децата трябва да проявяват критичност към майката?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Твърде силно е влиянието и те казват, че абсолютно никога не са удряни, обиждани, не са коригирани в действията си. Коментирахме по-дългото седене пред компютъра и въобще във времето, няма дете, което да не бърка. Те отричат да се налага коректив от майката, което само по себе си говори, че те идеализират този образ.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- От къде съответно децата са разбрали за жалбите и съдържанието в тях, което споменавате на стр.2 от заключението си?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Казват, че жалбите са предоставени от социалните.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- Защо според вас Р. е споменала, че баща им обича повече брат и́?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Вероятно намира разлика в отношението.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- На какво се дължи това?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Не е посочила примери за това.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- Споменавате, че децата не споменават физическо насилие от бащата, а впоследствие посочвате примери, с които се противоречи на това, а децата ми споменаха, че не са го споменали в разговора си. Възможно ли е да не сте разбрали за какво става въпрос. За случая в Слънчев бряг, който се припокрива с друг случай, където се споменава, че Р. с длани е бутната към леглото. Това не са ли това два отделни случая?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Два отделни случая са, според това, което споменаха децата. Единият случай е в Слънчев бряг. Тук е противоречива информацията, Р. каза, че е била на 3 години, а Л. каза, че е бил на 9 години, което говори само по себе си. Другият случай е в училището. Р. имала спомен от три годишна възраст, на което аз се учудих, но тя каза „Да, имам спомени”.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- Какви други спомени има от тази възраст, от тригодишната си възраст?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- На три годишна възраст много малко вероятно е с такива детайли детето да споделя такова нещо.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- Това означава ли, че децата лъжат за този случай? Дъщеря ми твърди, че не е говорила за никаква възраст. Мисля, че е абсурдно и тя може да го осъзнае това нещо, защото е 11 годишна. Случката, където бащата я е блъснал с длани в леглото, къде се е случила?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Децата твърдят, че е в Слънчев бряг.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- По памет ли работите в момента или по записките, по които сте работили?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- По експертизата, която съм изготвила и която е пред мен.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- В експертизата не става ясно къде е станало. В колко експертизи са участвали децата?

СЪДЪТ не допуска въпроса, няма отношение към предмета на спора и задачите на експертизата.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- Лъжат ли децата или не и кой ги е учил да лъжат за това.

СЪДЪТ не допуска въпроса, доколкото няма отношение към предмета на спора и задачите на експертизата.

Жалбоподателят Г.- Нямам повече въпроси.

Ответникът Д. - Нямам въпроси. Извлякох си заключения от отговора на първата поставена задача.

ВЪПРОС на адвокат Т.- От всичко, което сте прочели по делото, както и след като проведохте разговор с децата, събеседване с децата, може ли да извлечете извод, че децата в своите отговори пред вас, а и в други случаи, видно от материалите по делото, са манипулирани в своите отговори, оценки, нагласи и общи възприятия от своята майка?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Да, считам, че е така.

ВЪПРОС на адвокат Т.- След като проведохте всички тези разговори, след като се запознахте с материалите по делото, можете ли да отговорите и с каква относителна категоричност по-точно, дали образът на бащата е повлиян негативно в резултат на отношение и поведение от майката, проявили се в относително дълъг период от време от страна на децата?.

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Да, повлияни са децата. Твърде голяма е вероятността да са повлияни.

ВЪПРОС на адвокат Т.- По отношение на начина, по който децата разказват пред вас, в резултат на личния ви контакт, когато децата пред вас разказват минали случки и събития, вие установявате ли конкретен макет на разказа, при който поведенчески или словесно децата да използват общи фрази или поведение, заучени от преди това или подсъзнателно евентуално цитирайки преразказ от трето лице.

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Да. Твърде сюжетни са разказите. Фиксират се и двамата първоначално върху тези взети пари, можеха да кажат в момента какво се случва с тях самите и обкръжаващите ги. Даже Р. ми сподели „Искам да разкажа това”- обвинението на бащата, че са крадци и лъжци.

Адвокат Т.- Нямам други въпроси.

ВЪПРОС на съда- С оглед направените констатации, подходящи ли са предприетите от ответника мерки?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Считам, че са подходящи мерките.

Жалбоподателят Г.- Имам още въпроси. Тъй като бащата, както и децата са посещавали център за обществена подкрепа, виждат ли се резултати от действията на центъра спрямо бащата и по-конкретно изявите му, медийните му изяви, спрямо децата въз основа на посещенията им в центъра за обществена подкрепа?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Не мога да отговоря на въпроса на какво се дължат действията на бащата.

Жалбоподателят Г.- В цялото дело се игнорира бащата. Може ли бащата да е виновен, върху децата ли трябва да се работи?

Ответникът Д.- Заключението на службите е за цялото семейство.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- Щом тя споменава „в продължение на времето“, нека вещото лице да посочи пример за времето? Може ли да посочите пример за времето от което е настъпило това отчуждение?

ОТГОВОР на вещото лице Б.- Точно няма как да се посочи, но времето, прекарано с майката, е дало отражение върху оценъчната дейност на децата. Децата са били разделяни. До три годишна възраст Л. е живял с бащата, това е по данни от детето.

ВЪПРОС на жалбоподателя Г.- В кой клас е бил Л., когато е дошъл при мен?

СЪДЪТ напомня на жалбоподателя Г., че такава задача не е поставена на експертизата.

Жалбоподателят Г. -  Нямам повече въпроси.

Адвокат Т. – Нямам въпроси към вещото лице.

Ответникът Д. – Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-психологическата експертиза и определя на вещото лице Б. за положения труд възнаграждение в размер на 160 лева, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Жалбоподателят Г.- Искам да задам въпроси на ответника във връзка със заповедите. Представям писмо- отговор на директора на Център за обществена подкрепа. От центъра за обществена подкрепа, съответно директорката Д. М. споменава, че съгласно издадените направления и заповеди от дирекция „Социално подпомагане” са изготвени социални доклади. Искам да задам въпрос конкретно, във връзка с това- колко социални доклада са получени от Център за обществена подкрепа във връзка с делото? Задавам този въпрос във връзка с цитираното в писмото, което представих- „доклади от екипи на социалните не се предоставят на трети лица”. Тези доклади, които ние искахме да се приложат по делото. Тези доклади не бяха предоставени от Дирекция „Социално подпомагане”, но бяха предоставени от трето лице И. Х.. И аз ги представих. Въпросът ми е как докладите са попаднали в И. Х., след като изрично е казано, че от Центъра за обществена подкрепа не ги предоставят.

Ответникът Д.- Няма какво да отговоря. Ние официално не предоставяме доклади. Всичко, което е изискано по съдебен ред е предоставяно. В момента не мога да ви кажа, това са с години водени дела и не мога да заявя тяхната последователност. Може да проверим по делата от придружителните писма какво и къде е представяно.

Жалбоподателят Г.- Посочват, че освен заповеди, които се издават от Дирекция „Социално подпомагане”, доклади се изготвят и направления, направление е имало за И. Х., съответен доклад има ли по преписката. Направлението е в документацията и преписката- има ли социален доклад за И. Х.. През цялото време по делото се твърди, че има родителско отчуждение, като се игнорира присъствие на бащата. Другото, което прави впечатление е, че заповедите са издадени въз основа на това, че майката е виновна. През цялото време се твърди, че майката е виновна, и в експертизата се твърди същото.

СЪДЪТ разясни на жалбоподателя, че в настоящото производство следва да се установи какво е състоянието на децата и какво отражение върху тях има възникналият конфликт между родителите, както и какви мерки биха били в интерес на децата.

Жалбоподателят Г.- Не е приятно съответно да чувам, че аз съм виновна за това. В интерес ли е на децата да бъдат обиждани, където дори в медийните изяви се обиждат децата. Въпросът ми е: в заповед ЗД-01/002/02.01.2013г. изрично е записано „тепърва предстои да се явяват в съдебно заседание” за какво съдебно заседание става въпрос, за което децата тепърва трябва да се явяват.

Ответникът Д.- Не мога да ви кажа в момента за кое, трябва да се види в преписката какво предстоящо дело се е водило. Тези дела от 2013г. се водят, не мога по памет да кажа, не мога да отговоря.

Жалбоподателят Г.- По памет ли написахте заповедите. Кой е изготвил тези социални доклади?

Ответникът Д.- Има социални работници, отдел „Закрила на детето” и въз основа на социалните доклади се издават заповедите.

Жалбоподателят Г.- Към 2012г. от страна на майката имало ли е нарушаване съдебното решение за свижданията? В задължително предписание ЗД-94-ББ/10.01.2013г. дирекция „Социално подпомагане” споменават, че срещите между бащата и децата не се осъществяват съгласно съдебното решение- искам съответно да ми конкретизират кой нарушава съдебното решение? Сезирани ли са органите, цитира се, че няма, но кой нарушава това съдебно решение и сезирана ли е прокуратурата както и разследващите органи.

Ответникът Д.- Всичко, което е било необходимо, е приложено по делото по годините назад. Това е цялата преписка.

Жалбоподателят Г.- Кои дати от съдебното решение са нарушавани?

Ответникът Д.- Не мога да отговоря конкретно.

 

Жалбоподателят Г.- Искам да приложа други доказателства. Децата ми са запознати с експертизата и съответно си написаха мнението относно написаното в нея. Представям и отговор от Центъра за обществена подкрепа адресиран до мен.

Адвокат Т.- От тези писма, единствено писмо набрано на компютър и подписано от двете деца би могло да се приобщи към делото, но същото не е приподписано от тяхната майка, което е необходимо, за да бъде официално представено по делото. То обаче е индиция, в подкрепа на всички събрани в делото доказателства и моля съда да го приеме.

Жалбоподателят Г.- Ще да приподпиша документа.

Ответник Д.- Нямам притеснения за прилагането на тези два документа.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмо изх.№04/09.01.2015г. от Център за обществена подкрепа община Карнобат, както и писмено изявление на малолетните деца Л.Х. и Р.Х., приподписано от майката Б.Н.Г..

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Жалбоподателят Г.- Относно експертизата оспорвам изцяло така направената експертиза от вещото лице, в която не са посочени конкретни обстоятелства и факти, а тези които са посочени са или неясни, или не комуникират с действителността. Моля да ми бъде предоставена възможност за писмена защита.

Ответникът Д. – Аз съм готова с писмените бележки и моля уважаемия съд да приеме представените писмени бележки по делото.

Адвокат Т. – Считам, че в кориците на делото се съдържат достатъчно голям брой писмени изявления, щото да прилагам и моите. Само бих искала да заявя, че от всичко, което съм видяла, прочела и разбрала по делото, категорично според мен се налага извода за реално настъпило родителско отчуждение и в тази връзка атакуваните административни актове следва да бъда потвърдени от съда. Във връзка с крайния съдебен акт, който съда ще постанови, ще моля за изрично произнасяне във връзка с въпроса за разноските, които националното бюро следва да получи. Що се отнася за срока за писмени бележки, моля съдът да задължи жалбоподателката, както и ответника, да ги представи за двете страни, ще ви моля да получа преписи от тях след представянето им.

Ответникът Д.- Ще ги изпратим в още един екземпляр.

 

СЪДЪТ, счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на жалбоподателя Б.Г. 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: