ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 07.06.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми юни                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

 2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов.

Административно номер 977 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:04 часа се явиха:

 

Протестиращата Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Червеняков.

За ответника Общински съвет – гр. Малко Търново, редовно призован, не се явява представител.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – гр. Бургас, против чл. 57, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Малко Търново върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета с решение № 391 по протокол №28/25.06.2010 г. на Общински съвет Малко Търново.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Поддържам протеста.

Нямам доказателствени искания.

Да се приемат изпратените от органа доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис в придружително писмо на л. 3 от делото.

 

Като взе предвид становището на представителя на прокуратурата за липса на други искания по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаеми съдии, протестираната разпоредба от наредбата на Общински съвет Малко Търново противоречи на нормативен акт от по-висока степен, което я прави незаконосъобразна.

По изложените подробни съображения в протеста моля да отмените като незаконосъобразна цитираната разпоредба и моля да ни присъдите направените разноски, съгласно списък, който представям.

 

Съдът ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът уведоми страните, че ще обяви решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: