ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 08.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На осми май                                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 972 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:05 часа  се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.С.Р., се явява лично, доведен от органите на Охрана на съдебната власт.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ Началник на Затвора – Бургас, се явява инспектор Н. С., с юридическо образование и придобита юридическа правоспособност, с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

ИЩЕЦЪТ Р.: Да се даде ход на делото.

ИНСПЕКТОР С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:        

Производството е образувано по искане с правно основание чл.276 от ЗИНЗС, като бъде задължен началника на Затвора - гр. Бургас да разреши на ищеца не по-малко от три пускания в коридора по 30 минути на ден и за прекратяване бездействие на органа по изпълнение на наказанията.

Административният орган с писмо от 30.04.2018г. е представил изисканите от него писмени доказателства, включително две заповеди № 517/20.06.2016г. и № 823/17.09.2016г. за настаняване на жалбоподателя в постоянно заключени помещения, без право на участие в колективни мероприятия, както и Заповед № 546/29.06.2016г. Представени са и две определения на Районен съд - Бургас по НЧД № 3577/2016г. и НЧД № 3817/2016г., както и определение на Окръжен съд - Бургас, с което е заменен режима на изтърпяване на наказанието на жалбоподателя на „специален“. Представен е текущ доклад за жалбоподателя, изготвен на 23.04.2018г. от съответните длъжностни лица.

 

ИЩЕЦЪТ Р.: Не съм получил копие от тези документи, които бяха прочетени в доклада на съда, но всичко ми е известно. Има само две заповеди за настаняване по чл. 248 от ЗИНЗС и двете отменени от Районен съд – Бургас, а тази заповед от 17.09.2016 г. пак е за настаняване, като аз бях приведен в Затвора - Варна и тази заповед не я знам. Не съм запознат с нея.

Поддържам искането си.

Относно становището на инспектор г-жа Я., мога да заявя следното:

През по-големия процес на наказанието в гр. Бургас, тя не е имала практическата и професионална възможност да има наблюдение върху моите личностни взаимоотношения. От въвеждането на „специален режим“ до настоящия момент, ако съдът прецени може да провери дали съм се държал грубо и системно да съм нарушавал установения ред, дали съм наказван за вербално отношение спрямо други лишени от свобода, дали представлявам опасност за сигурността им. Всичко казано е открита лъжа и не отговаря на действителността, тъй като не би следвало да се гради някакво мнение на някаква хипотеза, както е изложеното в докладната записка според инспектор Я.. Считам, че нямам извършени нарушения и каквито и да е индикации за същите. Никога не съм проявявал пренебрежително, провокативно и враждебно отношение срещу служителите на Затвора – Бургас, не съм атакувал никой, не съм нападал никой лишен от свобода. Ако е имало такова отношение, то е следвало да се отрази в докладните записки и да се посочат факти. Мен ме притеснява наличието според мен меко казано длъжностно престъпление, въвеждане на съда в заблуда, което е наказуемо. Изготвянето на подобен тип документи, които не са с вярно съдържание, Вие виждайки това, следва да го приемете като реален документ, което е нарушение, като за изготвяне на неистински документ, моля да уведомите прокуратурата за умишлено изготвяне на неистински документи от администрацията на Затвора – Бургас. Поддържам това искане.

Представям необходимите документи, с които целя да докажа, че в различни периоди от време аз имам проблеми с гръбначния стълб, междупрешленните дискове в шийния отдел и поради неосигуряване на свободен режим, тъй като съм затворен в килия, където не са осигурени никакви условия от 1 година за спортна дейност или активност, което допълнително затруднява възможността ми за раздвижване и рехабилитация. Имам шийна херния, която е описана в документите. Направено ми е изследване със скенер, като моля да се вземе предвид факта, че докторът ми е изписал да бъде поставена на врата имобилизазионна яка, но не ми е разрешено внасянето на същата, което допълнително уврежда състоянието ми и като единствен друг вариант е значително повече движение, тъй като е възможна и инвалидизация на крайниците.

Други искания нямам, с изключение да не вземате под внимание доклада на инспектор Я..

 

ИНСПЕКТОР С.: Във връзка с изнесеното становище от инспектор Я., това е текущ доклад, който е изготвен за всеки един затворник. Това не е направено за конкретното дело, а е текущ доклад, който се изготвя за всяка година. Ищецът И.Р. е многократно наказван от постъпването си в затвора през 2016 г. След завръщането от Затвора - Варна многократно е наказван, че е изнудвал друг лишен от свобода, за неизпълнение на разпорежданията на служителите, че е увредил държавно имущество, за физическо насилие спрямо друго лице. Вярно е, че за физическа саморазправа не е наказван след смяната на режима, но това се дължи вероятно на факта, че е настанен в самостоятелно помещение и „специален режим“. Във връзка с жалбата, която е подадена с оглед, че режимът му е заменен със „специален“, съгласно чл. 54, т. 2 от ППЗИНЗС всички лишени със „специален режим“ се настаняват в постоянно заключени помещения при засилен надзор и охрана.

Няма да сочим доказателства.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, тези представени от ответника, както и представените такива от ищеца в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

          ИЩЕЦЪТ Р.: Искането ми към съда е ако прецени, да разреши пускането ми в коридора на ІІ-ро З.П.С. за три пъти дневно, поне за половин час и да застави началника на Затвора - Бургас да предостави условия за спортна активност и считам, че именно от ЗИНЗС, в чл. 3 е декларирано съвсем ясно, че са необходими условия за поддържане на физическо и психическо здраве на осъдените. Относно моето заболяване, същото е получено вследствие на бездействие на затворническата администрация, като двигателната активност, движението е едно от условието на моето оздравяване и всеки един опит да бъда оставен без движения, ми причинява нечовешки болки, които могат да деградират ако не се вземат необходимите мерки. Изолацията ми допринася за моето психическо поведение, но никога не съм имал сyицидни нaмepeния и прояви. Възразявам срещу изложеното в доклада относно поведението ми и факта, че ако за три пъти дневно, поне за половин час бъде разрешено да бъда извеждан в коридора, ще бъде заплаха за останалите лишени от свобода, тъй като на престоя си на открито бих го набил, то там бих действал и агресивно. Това е несъстоятелно от юрист човек да се твърди това. Няма абсолютно никакви правни основания някой с действията си да наруши чл. 3, а в случая моето искане е основателно, защото считам, че неизвеждането ми в коридора е предпоставка за увреждането ми. Не е лошо човек да спортува.

ИНСПЕКТОР С.: Моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна. Със съответния режим ищецът И.Р. два пъти на ден прави престой на открито, като в това време може да спортува. Същият ползва медицинско обслужване, което е видно от представената справка, посещава медицинския център, получава лекарства.

 Съдът ще се произнесе в законния срок.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

           Заседанието приключи в 10:25 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: