ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.07.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети юли                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 970 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.17 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.С.Т., редовно уведомен, явява се лично. Заедно с него се явява и адв.К.И.Т.от Адвокатска колегия гр.Бургас.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Желая да бъда представляван от адв.Т.. Заявявам на Съда, че бих искал да упълномощя адв.Т. да ме представлява по настоящото дело.

 

         ОТВЕТНИКЪТ П.А.П.– полицейски инспектор към ОДМВР-Бургас, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-СРЕДЕЦ, редовно уведомен, явява се лично.

        

СТРАНИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Т.: Поддържам подадената от моя доверител жалба против наложената принудителна административна мярка. Поддържам становището на доверителя ми, че същата е незаконосъобразна и следва да бъде отменена на изложените в жалбата основания, като по доказателствата сме ангажирали свидетел, който водим в днешно съдебно заседание и молим да допуснете до разпит. С този свидетел целим да установим как е съставен процесният АУАН, на който се основава ПАМ и също дали от наложената принудителна мярка настъпват за жалбоподателя трудно преодолими пречки и неудобства от това, че е лишен да управлява собствения си автомобил, поради отнемане на регистрационните табели и документа за регистрация.

         ОТВЕТНИКЪТ: Относно подадената жалба, на 11.04.2018г. служител на РУ-Средец – младши автоконтрольор И.И спира за проверка лек автомобил „Фолксваген голф“ с  рег.**. Извършена е проверка от страна на служителя и се установява, че водачът Д.С.Т. представя шофьорска книжка, която е валидна до 15.12.2021г., но в системата при извършената проверка от служителя, се установява, че свидетелството за управление на моторно превозно средство е обявено за невалидно. Тази шофьорска книжка е обявена за невалидна, а в случая лицето я представя по време на проверката. От извършената справка с дежурния в РУ-Средец за неплатени задължения на водача се установява неплатена глоба от фиш от 21.12.2017г. След което на основание чл.186, ал.7 от ЗДвП служителите отнемат шофьорската книжка, тъй като той е нарушил този член, не е заплатил в срок глобата. Също така водачът представя СУМПС, което е невалидно и му е съставен акт. След като е съставен АУАН се издава ЗППАМ на основание чл.171, т.1, б.Д от ЗДвП, а това означава временно отнемане на СУМПС до заплащане на дължимата глоба. След като е съставена заповедта на водача му е връчена лично срещу подпис на 11.04.2018г.

Заповедта за отнемане на книжката е № 18-0269-000036 от 11.04.2018г. Нарушението е констатирано на същия ден около 10.05 часа.

След като му бе връчена Заповед № 18-0269-000036 от 11.04.2018г. от проведената беседа става ясно, че преди известно време лицето е загубило шофьорската си книжка, за което е уведомил органите на МВР, че свидетелството му е изгубено. След като господинът си е намерил СУМПС, същият от проведения тогава разговор заяви, че се е обадил по телефона, за да заяви, че свидетелството му е намерено. Но съответно законът не е да се обадиш по телефона, а си има ред, по който загубено, откраднато свидетелство съответно трябва да се възстанови по съответния ред. След като му бе връчена заповедта  лично, се дава екземпляр на лицето и това лице към днешна дата и час се води неправоспособен водач, тъй като свидетелството му е отнето до заплащане на глобата.

След което въпросният господин се качва да управлява автомобила пак на същата дата около 11.15 часа с връчена вече ЗППАМ и с отнето СУМПС управлява горепосочения автомобил. Служители от РУ-Средец го спират за проверка и установяват, че шофьорската книжка е отнета. Извършват справка с дежурния в РУ-Средец и се установява, че СУМПС е отнето. При което на водача се съставя АУАН по чл.150а от ЗДвП.  Съгласно ЗДвП на основание чл.171, т.2а, б.А от ЗДвП е наложена ПАМ прекратяване на регистрацията  на МПС за срок от 6 месеца, вследствие на което се свалят регистрационните табели на автомобила.

Въпросният господин след обяд на същия ден около 16 часа дойде с платежна бележка за платената глоба от фиша. Вследствие на което той си изпълнил задължението съгласно ЗППАМ  и временно отнетото СУМПС му бе върнато, тъй като водачът си е заплатил глобата и съответно е възстановен в системата.

         Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната ЗППАМ.

 

Доказателственото искане на адв.Т. поддържано в днешно съдебно заседание свързано с разпит на свидетел, съдът счете за основателно, доколкото посредством свидетелски показания биха могли да се установят правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит воденият днес свидетел, чиято самоличност снема както следва:

 

С.Т.В.– 68г., българска гражданка, несемейна, неосъждана, майка на жалбоподателя.

Свидетелката ПРЕДУПРЕДЕНА за възможността да откаже свидетелстване и за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Свидетелката \в.: Заявявам, че не се отказвам от свидетелстване, желая да свидетелствам и ще говоря истината.

 

Разпит на свидетелката \в.:

 

Адв.Т.: Спомняте ли си на 11.04.2018г. да сте спирани от полицейски патрул, като сте били със сина си в неговия автомобил в гр.Средец.

Свидетелката \в.: Тръгнахме за с.Дебелт и на края на града, гр.Средец, ни спря патрулка. Провериха документите, синът ми представи книжка и казаха, че книжката е невалидна. Трябва да се върнем в полицейското управление в Средец да видим дали е валидна книжката. Върнахме се и карахме след патрулката. Накараха ни да спрем там, където не трябва, пред самия вход на детската градина. Там имаше място. Той отиде за справка в полицията с дежурните. Аз останах в колата да чакам. От детската градина дойдоха три пъти и ми направиха забележка да изместим колата, че им пречим. Казах, че сина ми е в полицията и като се върне ще я изместим.

Дойде и му казах да изместим колата. Той каза „аз не мога да карам, защото ми взеха книжката“. Обадихме се на наш близък да дойде и да приберем нашата кола.

В този момент синът ми само обърна колата и излиза полицай М., вдигна палката и каза да спрем. И му поиска книжката. Синът ми каза „тя е при вас. Аз изместих колата, защото пречи“. В този момент дойде нашият човек да кара колата. Полицаят каза, че сега ще ни свали номерата и издърпа първата табела. Помъчи се за втората, но тя е с пломба и не можа да я издърпа. Обади се на П. да му донесе клещи и да свали пломбата. Господинът донесе клещите, отряза пломбата и свалиха табелите.

 

Адв.Т.: Присъствахте ли на съставяне на акт по този повод?

Свидетелката \в.: Актовете лично аз ги занесох на П. да ни ги разчете. Актовете ги състави М., сам, без свидетел. Аз при съставянето на акта присъствах.

Адв.Т.: Задавам този въпрос относно това дали са спазени реквизитите, т.е. мярката се издава на основание констатирано някакво нарушение,

Следващият ми въпрос е той има ли дете, за което да се грижи?

Свидетелката \в.: Да, има дете. В момента даже го водим на очен лекар при д-р К.. Нямаме кола. Аз съм хипертоник. Той единствен ни вози по лекари.

Адв.Т.: Нямам повече въпроси.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам въпроси. Те си изказват тяхното становище, ние работим на база закона.

 

Адв.Т.: Няма да сочим други доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ: Събрани са всички доказателства по делото. Да се приключи събирането им.

 

Като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Т.: Моля да отмените наложената принудителна мярка като незаконосъобразна и предвид, че в настоящия случай се явява и нецелесъобразна предвид твърдяното от административния орган нарушение и предвид също, че жалбоподателят се грижи за малко дете, поради което му е необходимо често ползване на автомобил, заради наложителни посещения при лекари, пазаруване на специални детски храни, дрехи и други подобни.

Поддържам останалите съображения изложени в жалбата.

 

ОТВЕТНИКЪТ:  След като му е връчена първата ЗППАМ, т.е. отнемане на шофьорската книжка, дали г-н Т. е осъзнавал действията си, дали е прочел заповедта и осмислил ли е заповедта какво означава това, където пише временно отнемане на СУМПС. Това означава, че шофьорската книжка е отнета и всеки един човек с ясно съзнание трябва да осъзнава това, че в този момент не може да управлява автомобил, тъй като тази заповед вече е действаща. Няма как да управляваш автомобил, когато имаш връчена заповед и в момента се водиш неправоспособен водач. Дали е осъзнавал това действие, когато е получил заповедта.

 

 

Съдът дава на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: