ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и шести септември              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 969 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ КОХ И НООР ХЕМУСМАРК  АД, редовно  уведомен  се представлява от адв.С.М., с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата Директор на ТП на НОИ гр.Бургас, редовно уведомен се представлява от гл.ю.к.К.В. – редовно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.П.Д., редовно уведомена, се явява лично и с адв.Й., надлежно упълномощена.

НЕ се явяват   вещите лица д-р Л.Т., д-р И.З. и д-р  С.Н..

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх.№ 8220/22.08.2016 година  от името на процесуалния  представител   на жалбоподателя, с която са представени писмени доказателства, по опис  с искане същите да бъдат приети като доказателство по делото.

АДВ.Й.-  Не възразявам да бъдат  приети.

АДВ.М.- Това са доказателства,  които са ми изпратени  от Медицинския център, за това  и ги представям. Към тях са приложени болнични листи. Това е медицинска документация, която  ми е изпратена от МЦ и следва да я представя.

ГЛ.Ю.К.В.- Моля да  вземете предвид  Ваше определение от предходното съдебно заседание,  с което не прилагате болничните листи, независимо, че Медицинския център ги е  представил в изпълнение на съдебно удостоверение.

АДВ.М. - В конкретният случай се касае за писмени доказателства,  които Вие сте допуснали  със свое изрично определение и въз основа на съдебно удостоверение  съм представила  тези доказателства. Считам, че към настоящият момент следва да приемете тези доказателства, тъй като те са относими. Касае  се за посочване  на анамнеза и диагноза, въз връзка с претърпения от Р.Д. индицент на 12.01.2015 година. Без тези  доказателства,  които  съда следва само приеме като допустими  и да цени  в  окончателния съдебен акт. В първият амбулаторен лист  от 14.01.2015 година е посочена  анамнеза „паднала и получила травма на дясното ходило”. Също така има представен  амбулаторен лист от 12.01.2015 година от 19:38 часа с  анамнеза „преди 4 часа ударила дясно стъпало”.  Същата е ударила дясното си стъпало, тя е била първа смяна и е работила до 14:30 часа. Всичко това следва  да се цени  в окончателния съдебен акт. Към настоящият момент същите удостоверяват  изявления на самата пострадала. Аз считам, че всички представени  писмени доказателства са относими и допустими и следва да се приемат. Още повече, че самите вещи лица относно извършената съдебно-медицинска експертиза следва да се запознаят с пълната медицинска документация. Дали пострадалото лице по време на работа е претърпяла инцидента, приет от административния орган  за трудово злополука.

ГЛ.Ю.К.В. - Предоставям на съда.

Съдът, след като изслуша становището на процесуалните представители  на страните по делото,  намира че представените с молбата писмени доказателства  са относими  към делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  и прилага по делото писмените доказателства представени по делото с молба  входящ №8220 /22.08.2016 година от името на адв.М..

АДВ.Й.- Водим допуснатите от съда  свидетели и молим  да бъдат разпитани.

ГЛ.Ю.К.В. - Не възразявам.

АДВ.М.- Не възразявам.Ние също водим допуснатите до разпит свидетели.

Съдът въведе в съдебната зала водения от жалбоподателя свидетел, на когото снема самоличност, както следва:

ЯНА Д.П.- На 37 години, българка,български гражданин, с  висше химическо образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

Въпрос на АДВ.М. -  Какво длъжност заемате и от кога работите в КОХ И НООР ХЕМУСМАРК  АД?

СВИДЕТЕЛКАТА П.- В дружеството работя от 11 години.На  12.01.2015 година бях началник цех на съответното звено.

Въпрос на АДВ.М. - Пряк ръководител ли сте на Р.Д.?

         СВИДЕТЕЛКАТА П. – Да.

Въпрос на АДВ.М. - Бихте ли ни казали на този ден, първия ден след  почивките, видяхте ли Р.Д. и какво знаете за инцидента?

СВИДЕТЕЛКАТА П. - Като първи работен ден след почивките в  производството  е доста натоварено, докато влязат  в режим машините. В началото на работния ден  Р.Д. съм я видяла сигурно сутринта към 10:30ч. След това ние  отиваме на оперативка и не сме в производството до 12:00ч. Аз реално нищо не съм видяла, нито ме е уведомила за някакъв инцидент. На тази  машина работят  три жени,  те са работили същия ден и малко ръчно. Първият ден е много трудно да влезе в експлоатация машината. На тази машина работят и В.Н.  и З.С.. Тя стои  права и зарежда мишината с флумастери.Тя  беше първа смяна с работно време от 06:00ч. до 14:30ч. През цялото време тя стои права за да работи на таза машина, защото непрекъсното иска зареждане машината.Тя стои права.

Въпрос на АДВ.М. - На Вас направи ли Ви впечатление  Р.Д. да не работи или да изглежда зле?

СВИДЕТЕЛКАТА П. - Не, ако е имало нещо тя трябва да изиска от мен служебна  бележка, за да  напусне завода, ако иска да си тръгне по–рано. Тя заемаше преди това  длъжността бригадир.

Въпрос на АДВ.М.- Като бригадир имал ли е  ангажименти с инструктажа?

СВИДЕТЕЛКАТА П. – Да.

Въпрос на АДВ.М. - Вие сте пряк ръководител на Д.. До края на работната й смяна в  14:30ч., тя уведоми ли Ви  да е пострадала?

СВИДЕТЕЛКАТА П. - Не.

Въпрос на АДВ.М. -  Тя изкара ли си пълния работен ден?

СВИДЕТЕЛКАТА П. –Да.

Въпрос на АДВ.М. - На норма ли работите?

СВИДЕТЕЛКАТА П. - Да,  тя си е изпълнила нормата, но не е заявила за инцидент. На следващият ден Р.Д. не дойде на работа. Аз й се обадих и тя ми каза, че има инцидент  с крака и отива на лекар. Каза, че още не е ходила на лекар, но не ми каза какъв  е проблема

Въпрос на ГЛ.Ю.К.В.- Когато сутринта казахте, че сте видяла Р.Д., тя накуцваше ли?

СВИДЕТЕЛКАТА П. – Не.

Въпрос на ГЛ.Ю.К.В.- Вие редовна смяна ли сте?

СВИДЕТЕЛКАТА П. – Да.

Въпрос на ГЛ.Ю.К.В. -  За какво издавате  тези служебни бележки?

СВИДЕТЕЛКАТА П. -  За да напуснат завода по-рано,  аз трябва да издам  служебна бележка.

Въпрос на адв.Й. -  В момента  на работа ли сте в КОХ И НООР ХЕМУСМАРК  АД?

СВИДЕТЕЛКАТА П. – Да, в момента съм технолог.

Свидетелката П. беше освободена от съдебната зала.

В съдебната зала беше въведен втория допуснат свидетел от страна на жалбоподателя, на  когото  сне самоличност, както следва:

З.Г.Д.- на 56 години,  българка, български гражданин, със  средно образование.

Без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

Въпрос на АДВ.М.- На каква длъжност работите в дружеството?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.- Изпълнявах длъжността  „ОТК” във фирмата КОХ И НООР ХЕМУСМАРК  АД. На 12.01.2015 година бях отчетник планиране- бригадир. Р.Д. беше част от  екипа и работеше на малката опаковъчна машина. Моето работно място  беше близо, но  през целия ден не съм там. Р. Д. беше на машина с екип от трима души, зареждат  си флумастерите  в зависимост от работата, седнала е само водачката на машината, а другите са прави.

Въпрос на АДВ.М. - На 12.01.2015 година видяхте ли Р.Д.  на този ден, в какво здравословно състояние беше?

СВИДЕТЕЛКАТА Д. -На  този ден, сутринта  имаше проблеми с много машини и опаковаха ръчно. След това се оправи машината и до края на смяната са работили.

Въпрос на АДВ.М. – Тя справи ли се през работното време?

СВИДЕТЕЛКАТА Д. - Не съм била много време в цеха, тъй като  в 10:30 часа  ходим на оперативка. Като се върнах, не съм разбрала да има инцидент. Не съм  видяла, каза ми на края като си тръгваше  дали на следващия  ден ще бъде на работа. Тя ми каза, че ще отиде  на лекар и че ще ми се обади на следващия ден. Бяха свършили смяната, на вратата ми каза, че ще ми се обади.  Не видях някой да е подкрепя, нямаше никой.

Въпрос на АДВ.М. - Какво се случва при трудова злополука в завода, вие от колко години  работите там?

СВИДЕТЕЛКАТА Д.-  От 30 години работя там.

Въпрос на АДВ.М. - Вие обадихте ли се на Р.Д.?

СВИДЕТЕЛКАТА Д. - Тя вечерта ми звънна. Отишла в поликлиниката и ми каза, че е нямало на същия ден ортопед. Тя каза,  че ще отиде на другия ден на преглед.

Въпрос на АДВ.М. - Спомняте ли си да Ви направи нещо впечатление, тя да си тръгва със здравословен проблем?

СВИДЕТЕЛКАТА Д. - Не ми е направило впечатление. Не съм видяла да е претърпяла инцидент.

Въпрос на ГЛ.Ю.К.В. - Сутринта сте видяла Р.Д., в началото на работния ден тя здрава ли беше?

СВИДЕТЕЛКАТА Д. - Тя беше седнала на работното място и работеше.

Свидетелката Д.  беше освободена от съдебната зала.

В съдебната зала беше въведена  свидетеля   доведен от  заинтересованата страна , на  когото  сне самоличност, както следва:

         В.Н.И.-  На 54 години, българка, български гражданин, със  средно образование.

Без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛКАТА И.- В момента работя в МБАЛ Бургас като  санитарка, тогава  работех като машинен оператор в КОХ И НООР ХЕМУСМАРК. 

Въпрос на АДВ.Й. - На 12.01.2015 година бяхте ли на работа, къде се намира вашето работно място?

СВИДЕТЕЛКАТА И. - Тя беше отпред на машината, тя зареждаше машината и чух,  че изохка и залитна. Спрях  машината, каза че си е ударила крака. В момента, в който е зареждала  е стъпнала на сандъчето и се е подхлъзнала.Тя трябва да стъпи на сандъчето, за да може да стигне. Доста отдавна  се процедира така. След злополуката Р. Д.  остана да си изкара смяната, тъй като ние сме три и зависим една от друга.  
         

Въпрос на ГЛ.Ю.К.В. - По време на цялата процедура, свързана с разследването от  НОИ, на Вас лично  ръководството на „Кох  и ноор” оказвало ли Вие натиск?

СВИДЕТЕЛКАТА И.- Не, на следващият ден г-жа А.- производствения директор и З.Ш. охрана на труда- ме питаха как се у дарила Р., казах им това,  което казах на Вас.

Въпрос на АДВ.М.- Вие казахте, че работите ...?

СВИДЕТЕЛКАТА И. – Р. е права,  аз я виждам, но  не на цяло. Машината е шумна, аз я чух че изохка  и залитна  и тогава  спрях машината. Някога не  е много шумно, много добре я чувам. Сандъчето е направено, за да зареждаме машината. Направиха го за наше удобство, не мога да помня кога, предполагам преди 3- 4 години. Това сандъче стои  до мишината  и от двете страни на машината има. Не съм го слагала аз. Аз не мога да кажа кой точно  физически го е сложил.Нямаме височина, за да стигнем коша на машината. Това сандъче е  около 20 см високо  по моя преценка, не съм го мерила. Тя работи до края на деня, куцаше,  но работи  да края. Много й беше надут крака, аз се обадих на сина й да дойде да я вземе. Обади се на сина си да дойде да я вземе. Тръгнахме да я водим в съблекалнята и  долу на входа  сина й я посрещна и после се обади,  след обяд  не мога да кажа точно, но аз се бях прибрала  вече в къщи. След обяд, надвечер не мога да кажа точно. Каза, че ще й поставят на другия ден гипса, крака й е счупен.

Свидетелката И.  беше освободена от съдебната зала.

В съдебната зала беше въведен и втория свидетел,   доведен от  заинтересованата страна,  на  когото  сне самоличност, както следва:

Д.П.К.-  На 62 години, българка, български гражданин, с  висше образование- машинен  инженер,.

Без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

Свидетелката К.- В момента съм пенсионер от май месец миналата година. Към момента на инцидента бях на работа- конструктор предпечатна подготовка.

Въпрос на АДВ.Й. - На 12.01.2015 година  имахте ли работа  в  цеха на Р.Д.?

Свидетелката К. - На 12.01.  беше първия работен ден след празниците. Моята работа  беше да правя етикетите,  които  се залепят на  кашоните. На сутринта влязох в цеха и поздравих  Р.Д.  и другите,  които бяха на смяна. До 12.00 часа правих етикети. След 12:30 часа  бях в цеха на им оставя  етикетите. Видях, че Р.Д. куца и отидох при нея да я питам какво прави и ми каза, че си е ударила крака  и много я боли. Показа ми така, както беше  десния крак, подут. Каза  ми,  че се обадила на сина  си да дойде да я вземе.

Въпрос на АДВ.Й. - Виждали ли сте дървеното сандъче?

Свидетелката К. -  Виждала съм го. От 2009 година  се занимавам  с тези етикети, то си е там.

Въпрос на АДВ.Й. - Има ли друг начин за зараждане на машината, без да се стъпва?

Свидетелката К. - Трябва да се бръкне много долу. Трябва да се качи на нещо, за да  вземе останалите в машината  флумастери. Остана до края на работния ден. Аз съм до 16:30 ч на работа, а тя си е тръгнала към 14.30 ч. Показа ми крака си , беше леко подут  беше си изкарала крака  отгоре и го видях.

Въпрос на АДВ.М. - Р. ли Ви каза тези неща?

Свидетелката К.- Аз казвам истината, аз бях свидетел. Аз лично видях това, което разказах. Не съм го чула от други  хора. Р. ми каза  какво й се е случило. Не сме семейни приятели  Познавам я от 2009 година. След 12:30  часа  повече не съм я виждала. Имам две работни места -  едното е долу, а другото  на осмия етаж.

Въпрос на АДВ.М.- Това писмено обяснение Вие ли сте го написали? На лист  № 44 от делото, цитирам: „ Към 14.00 отидох да я видя отново, тя не можеше да се движи без чужда помощ.“

Свидетелката К. - Може и да съм, не си спомням знам, че се качих на 8-я етаж. Аз й се обадих  и тя ми каза, че ще ходи на лекар. Не мога ди си спомня дали  става въпрос за същата вечер, тя ми каза че ще бъде. Мина много време от тогова  мисля,  че тогава ми каза по телефона, че е в гипс.

Свидетелката К. беше освободена от съдебната зала.

         АДВ.М.- Поддържам искането си относно извършване  на комплексна съдебно-медицинска експертиза, формулирано в молбата ми от 22.08.2016 година. Още в жалбата срещу решението на ТД на НОИ съм посочила, че вещите лица следва да се запознаят с условията на труд и едва след това да отговорят  на  въпросите. В  експертизата  да бъде включен и специалист по условията на труд. Приетите допълнителни  доказателства относно медицинското състояние на пострадалата не са ползвани от вещите лица при изготвяне на депозираното  по делото заключение. Самите те в анализа на документацията са посочили изрично, че не са запознати с първичната  медицинска  документация и отговора  им е хипотетичен. Вещите лица да посетят и работното място, за да се запознаят с условията на труд на Р.П.Д..  По този начин съм формулирала искането, иначе се обезсмисля участието на експерт,  който е специалист по условията на труд. Ние трябва да отговорим конкретно дали пострадалото  лице е получила   увреждането на това работно място.

АДВ.Й.- Не разбрах какво точно иска  колегата- допълнителна повторни или....

АДВ.М. -  Вещите лица  са работили без да се запознаят с условията.

ГЛ.Ю.К.В. - Аз възразявам, защото лекарите са наясно с делото, те са имали достъп до делото и освен това съда се е произнесъл  по Вашите искания в предходното съдебно  заседание.

Съдът намира, че не следва да се произнася  по направеното искане от страна на процесуалния представител на жалбоподателя преди изслушване на заключението по възложената и допусната  комплексна съдебно- медицинска експертиза.

Съдът намира,  че делото не е изяснено от фактическа страна,  предвид необходимостта от събиране на допълнителни  доказателства по делото и  изслушване на комплексната съдебно- медицинска експертиза,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

                  

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.10.2016 година  от 13.00 часа, за която дата  и час страните са уведомени.

Да се призоват за посочената дата и час  вещите лица, като се укаже на вещото лице д-р С.Н. да представи справка- декларация.

        

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: