ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 04.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На четвърти април                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: Величка Костова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 956 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

Ищецът  Д.В.Г., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява А.А., преупълномощена от процесуалния представител адв. Г.,  с пълномощно от днес.

За ответника ОД на МВР БУРГАС, редовно уведомен, се явява главен юрисконсулт Д.. 

За БУРГАСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА се явява прокурор Костова.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба от процесуалния представител на ищеца – адв. Г., с която моли за отлагане на делото, поради невъзможност да се яви в днешно съдебно заседание.

 

А.А.: Не възразявам да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице основания за отлагане разглеждане на делото в друго съдебно заседание, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът констатира, че делото е било спряно поради образувано тълкувателно дело № 2/2016 год. на ВАС.  Към настоящия момент е налице произнасяне по тълкувателното дело.

А.А.: Нямам други доказателствени искания и няма да посочвам други.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ Д.: да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОР  КОСТОВА: Да се приключи събиране на доказателства.

 

С оглед изявленията на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и дава ход на устните състезания.

 

А.А.: Моля да постановите решение, с което да уважите исковата молба. От събраните по делото доказателства, включително и от съдебно-счетоводната експертиза, е видно, че са налице всички кумулативни предпоставки за уважаване на исковата претенция. Моля да вземете предвид тълкувателното решение на ВАС. Моля да присъдите на доверителя ми направените разноски.

 

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите исковата молба като недоказана. В хода на съдебното производство не се събраха достатъчно убедителни доказателства, които по безспорен начин да докажат заплащането на адвокатското възнаграждение по административното дело. Моля да ми се присъдят разноските.

 

ПРОКУРОР  КОСТОВА: Считам, че искът е основателен и следва да бъде уважен като такъв.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: