ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 28.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми октомври              две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 955 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.К.И., редовно призован, чрез адв. Б., не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник на РУП гр. Карнобат, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

В залата се явява прокурор Червеняков.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл. 16, ал. 1, т. 1 от АПК да бъде конституирана прокуратурата като страна в настоящото производство.

 

         Съдът като намери така формулираното искане за допустимо и основателно

 

О П Р Е Д Е Л И:

         КОНСТИТУИРА Прокуратурата на РБ чрез Окръжна прокуратура гр. Бургас като страна в настоящото производство.

 

По хода на делото:

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на прокурор Червеняков и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на Определение № 1656/26.09.2014 г. по делото са постъпили нови писмени доказателства изпратени от ответника  по оспорване – Началник РУП - Карнобат.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Намирам жалбата за процесуално допустима. Да се приемат представените писмени доказателства. Няма да соча нови такива. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ПРИЕМА изпратените с писмо рег. № 6171/09.10.2014 г. от Началник на РУП гр. Карнобат документи по опис като писмени доказателства по делото.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ПРОКУРОРЪТ: Моля да постановите съдебен акт, с който да отхвърлите жалбата на М.И. като неоснователна и потвърдите издадения отказ от началника на РУП-Карнобат, с който е отказано издаването на разрешение за носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие за охрана от страна на жалбоподателя.

         Считам, че издаденият административен акт е законосъобразен предвид аргументите, че спрямо лицето са регистрирани множество на брой заявителски материали за извършени престъпления както от общ характер, така и от частен такъв, което е основание за постановяване на административния акт.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: