ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 06.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шести юни                                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 953 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА С.И.Т., редовно уведомена, явява се лично и с адв.М., който представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник в група Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-БУРГАС, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

        

Адв.М.: Нямаме процесуални възражения да се даде ход на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.М.: Поддържаме жалбата против заповедта, с която ни е наложена принудителна административна мярка и всичките ни възражения, като считаме, че липсват основанията посочени в мотивната й част по чл.171, ал.1, т.2 от ЗДвП. Не е имало отказ от проба с техническо средство Дрегер, не е имало отказ от проба за упойващо вещество, както и неявяване в уреченото време за даване на кръвна проба. В тази връзка, след като се запознахме със семплата административна преписка, оспорваме вписването върху талона за медицинско изследване с текст „не се яви в уреченото време“ и подпис, без да е ясно кое е това лице, нито има длъжност, нито дата, място и час. Ние твърдим, че в посочения времеви интервал жалбоподателката се явила, там са били и самите полицаи, явила се е с такси в МБАЛ, но й е било отказано кръвна проба.

Оспорваме и констатациите по докладната записка на И.Д.Д., приложена по делото и считаме, че посоченото в нея не може да бъде основание за налагане на ПАМ. В частта, която оспорваме е записан израза „отказа да бъде тествана с дрегер Дрог Тест 5000“. Те дори тестовия апарат не могат да напишат. Дрог Тестът е 500. Объркана е индикацията. Там, както е посочено, в 2.30 часа не е искана проба за употреба на упойващи вещества, нито са разполагали с такъв тест. Нещо повече, жалбоподателката е била пусната да шофира свободно до КАТ-гр.Бургас. Изпратена е в 4 часа да отиде до КАТ-гр.Бургас, за да си вземе  талон. В тази докладна записка той посочва, че там е правена проба за употреба на алкохол  с дрегер и пробата е отрицателна. А в АУАН се твърди точно обратното, че е отказала проба с дрегер.

Водим една свидетелка, която е присъствала, както в 2.30 часа, така и в 5 часа, присъствала е в колата, била е с жалбоподателката през цялото време от 2.30 часа до 5 часа. Но ако прецените, че ще се снемат обяснения и от лицата – служители на административния орган, бих искал едновременен разпит.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Доказателственото искане за събиране на гласни доказателства посредством разпит на свидетел, съдът счете за основателно, доколкото посредством това доказателствено средство биха се установили правнозначими за решаване на делото факти, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит воденият в днешно съдебно заседание свидетел, в чиято самоличност снема, както следва:

 

         В.Н.И. – 28г, българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения с жалбоподателката, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да  говори истината.

 

         Разпит на свидетелката И.:

         Адв.М.: Познавате ли С. Т., откъде, по какъв повод се познавате?

Свидетелката И.: Да, познаваме се. Работим в една и съща фирма от 7-8 години. Колеги сме.

         Адв.М.: На 20 април бяхте ли с нея в мина Черно море, какво се случи?

Свидетелката И.: Бяхме на гости и около 2.30 часа си тръгнахме двете с колата. Тръгваме си и зад нас караше някаква кола, която започна да присвятка. Отбихме до бензиностанцията.

Адв.М.: Помните ли коя е бензиностанцията?

Свидетелката И.: Не, незная.

Адв.М.: Къде беше това, на центъра ли?

Свидетелката И.: Да, точно. От колата излязоха двама мъже и казаха „Криминална полиция, слезте от колата“

Адв.М.: Мъжете бяха ли униформени?

Свидетелката И.: Бяха цивилни.

Адв.М.: Колата имаше ли знаците на полицията?

Свидетелката И.: Беше абсолютно цивилна кола, започна да кара след нас, присвяткаше и ние се стреснахме, затова се отбихме на бензиностанцията.

Адв.М.: Останахте ли с впечатление, че това са служители на КАТ?

Свидетелката И.: Не, те бяха цивилни.

СЪДЪТ към СВИДЕТЕЛКАТА: Кой управляваше колата?

Свидетелката И.: С. управляваше колата, аз се возех. Излязохме от колата, започнаха да проверяват всичко - чанти, джобове. Казаха „Изкарайте си всичко от якетата от джобовете, от дънки“. Претърсиха ни.

         Адв.М.: Казаха ли какво търсят?

Свидетелката И.: Не, никой не каза.

         Адв.М.: Изпробваха ли С. с някакъв апарат?

Свидетелката И.: Не. Абсолютно нищо. Претърсиха мен, нея и колата и казаха да караме пред тях до РПУ-гр.Бургас.

Адв.М.: Разрешиха на С. да кара?

Свидетелката И.: Да, пред тяхната кола. Карахме до РПУ-гр.Бургас, имам предвид КАТ.

Адв.М.: Там какво се случи?

Свидетелката И.: Там чакаха двама полицаи униформени. Казаха й да слезе от колата. Видях тогава, че С. наду устройството, което е за проба за алкохол.

СЪДЪТ към СВИДЕТЕЛКАТА: Тези действия на проверка с  техническото средство, извършиха тези двама униформени служители, които са били на място – пред КАТ, а не тези - цивилните, които са ви спрели преди това, така ли?

Свидетелката И.: Да, униформените правиха пробата. Спряхме точно на входа на КАТ и аз виждах всичко.

Адв.М.: Представиха ли се, че са инспектори от КАТ?

Свидетелката И.: Не.

         Адв.М.: Тя отказа ли да се подчинява, да направи пробата?

Свидетелката И.: Не. Тя правеше това, което й беше наредено. Аз бях в колата, но това, което каза С. е, че апаратът е отчел 00.00. След това я качиха нагоре по стълбичките в една сграда, която явно е към КАТ.  Това става сутринта към 2.30 часа.

Адв.М.: Кога си тръгнахте от КАТ?

Свидетелката И.: Ние в 4.30 часа си тръгнахме от КАТ.

Адв.М.:  Спомняте ли си кога пристигнахте в КАТ?

Свидетелката И.: Около 3.15-3.20 часа бяхме в КАТ.

Адв.М.: Кога ви дадоха талона за медицинско изследване?

Свидетелката И.: Към 4.30часа ни дадоха талона. Знам, защото говорихме с шефката и поглеждах часовника на телефона и към 4.20 часа С. още не беше слязла. В 4.30 ни дадоха талона за изследване в болницата.

Адв.М.: Как отидохте до там?

Свидетелката И.: С такси, защото казаха, че няма право да управлява автомобила.

Свидетелката И.: Вие откъде сте?

Свидетелката И.: И двете сме от Ямбол, живеем в Ямбол. Тя работи в Равда.

Адв.М.: Вие знаехте ли къде е МБАЛ-Бургас?

Свидетелката И.: Не знаехме, дори звънях на мой приятел от Бургас да питам къде е болницата.

Адв.М.: Полицаите какво правиха тогава, защо не ви заведоха.

Свидетелката И.: Когато таксито дойде беше 4.55 часа. В момента, в който пристигна таксито патрулката кръжеше пред КАТ. Стела каза, че отиваме към болницата, те се изсмяха и казаха, че е късно.

В приемното отделение бяхме около 5.00-5.05 часа. Звъняхме на 112, защото казахме, че сме за кръвни изследвания. От болницата казаха, че няма какво да правим там, защото полицаите са си тръгнали. Явно трябва да ни придружава полиция.

Адв.М.: Кой ви каза да си вървите?

Свидетелката И.: Един възрастен човек каза „Изчакайте още мъничко, те могат да се върнат“. Имаше една жена, на която обясни, че сме тук за кръв, а тя каза „Няма как, защото полицаите трябва да се върнат и да присъстват“.

Адв.М.: Кога си тръгнахте от болницата?

Свидетелката И.: Към 5.30 – 5.40 часа.

         Адв.М.: Нямам повече въпроси.

Други доказателства няма да ангажирам. Нямам доказателствени искания.

 

         Съдът, като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.М.: Моля да постановите решение, с което да отмените заповедта с наложената ПАМ, като считам, че пред Вас административният орган не успя да докаже съобразно доказателствената тежест, едно от трите възможни основания за временно отнемане на свидетелство за управление на МПС. В жалбата сме изложи подробни доводи относно квалификацията и част от мотивите, но считам, че квалификациите, които са романтични от типа на „с очи блестящи, неспокойни, със зеници разширени..“ и т.н. са въпрос на обективна преценка. Важното е, че не беше доказано, че в 2.30 часа на посоченото място санкционираното лице е управлявало МПС, след което е отказало тестване с дрегер ,  с дрог тест 5000, и не се явило в указания час за взимане на кръвна проба. Нито една от тези хипотези не е доказана, а всичко останало посочено в мотивите не е основание, включително и твърдяният отказ да бъде извършена проверка, какъвто отказ няма на посочения час, на посоченото място. В този смисъл заповедта е неправилно и неточно мотивирана, липсва основание за налагане на ПАМ и сочената фактическа обстановка не е надлежно доказана.

          Наказателното постановление е обжалвано от нас, образувано е производство пред Районен съд-гр.Бургас, което е висящо към момента.

Според нас биха могли да наложат ПАМ при безспорни доказателства за действително извършено нарушение.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.44 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: