ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и девети септември             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 950 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Г., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, София, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от адвокат Е.Д. - пълномощник на жалбоподателя Д.Г.Г., с която заявява, че за времето от 22.09.2016 г. до 10.10.2016 г. ще отсъства от страната, поради което моли делото да бъде отсрочено за друга дата.

Съдът ДОКЛАДВА молба от жалбоподателя, с която моли делото да бъде отложено за друга дата, тъй като пълномощникът му адвокат Е.Д. е в чужбина, а същият е в невъзможност да се яви на посочената дата поради  заболяване, за което представя копие от болничен лист.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема госпожо председател,  ако са представени доказателства относно болничните на жалбоподателя и отсъствието на пълномощника му от страната, считам, че не следва да се дава ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че с оглед представените молби и доказателствата към тях ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да се дава, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 13.10.2016 г. от 14:40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: