ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 29.03.                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХІV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети март                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. АТАНАСКА АТАНАСОВА

2. ДИАНА ГАНЕВА

 

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Бъчварова

адм. дело номер 94 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

 

ПРОТЕСТИРАЩАТА СТРАНА Окръжна прокуратура Бургас, редовно призован, се представлява от прокурор Колев.

          ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Камено, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът докладва постъпилите по делото доказателства по опис от  Общински съвет Камено, с писмо №3286/20.03.2018г.

 

По хода на делото:

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените доказателства от Общински съвет Камено. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства. Представям списък за разноските. Във връзка представените  доказателства от Общински съвет Камено, оттеглям  протеста в тази част, като заявявам, че към момента на извършване на проверката ответника не е  представил, нито един документ, а едва сега в настоящото производство представя, че има извършено обявяване и спазена разпоредбата на чл.26 ЗНА. В тази част оттеглям протеста. По отношение на основателността на останалата част на чл.18, ал.1, т.7 от оспорваната Наредба  е налице прекратително основание, и в тази част имаме искане за присъждане на разноски. Относно оспорването  в цялост на Правилника оттеглям протеста в тази част. В другата част го поддържам, но тъй като са представени доказателства, че е отменена в тази част разпоредбата е налице прекратително основание и в тази връзка следва да уважите разноските.  Поддържам протеста в частта на оспорване на нормата на чл.18, ал.1, т.7 , а в останалата част оттеглям протеста.

Съдът, като взе предвид становищата на страните за липса на доказателствени искания, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА  представените доказателства с писмо №3286/20.03.2018г. от Общински съвет-Камено по опис.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста в частта на оспорването на чл.18, ал.1, т. 7 от Наредбата, предвид изложените в протеста съображения. В съдебно заседание са представени доказателства, че тази разпоредба е отменена, като е взето ново решение от Общински съвет  Камено, поради което в тази част е налице прекратително основание и в тази връзка моля за присъждане на разноски в тази част от протеста. В останалата част на протеста, за Правилника са представени доказателства, че е спазена разпоредбата на чл.26 ЗНА и  е налице обявяване и моля да го прекратите, като отново заявявам, че едва сега са представени доказателства в тази връзка.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок, след съвещание.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.17часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: