ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 15.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети юни                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 942 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:39 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.М.М., редовно призована, се явява лично.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.А.Б., редовно призован, не се явява. Представлява се по пълномощие от майка си Л.М.М., която представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Социално подпомагане“ Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Настоящото производство е по реда на чл.144 АПК във връзка с чл.66 ГПК, с предмет искане за възстановяване срока за обжалване на решения  № 4 и № 5 от 15.04.2016 г., издадени от  Директор на РДСП Бургас.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.: Поддържам искането.

Представям удостоверение, издадено на 20.04.2016 г. от Началник Първо районно управление на МВР Бургас, с което удостоверявам самоличността си, както и обстоятелството, че документът ми за самоличност е откраднат.

СЪДЪТ констатира, че според представеното удостоверение жалбоподателката Л.М.М. е с ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, българска гражданка (удостоверението е с № 431000-1729, издадено на 20.04.2016 г. от Началник Първо РУ ОД на МВР Бургас).

Съдът върна удостоверението на жалбоподателката.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.: От Първо районно управление на МВР ми отказаха да ми издадат удостоверение, за това, че целия ден на 05.05.2016 г. аз и синът ми сме прекарали в районното управление. Отношението на кварталния полицай, който трябваше да ми издаде удостоверение, че на 05.05.2016 г. съм била в полицията, към мен рязко се промени и той ми отказа. Получих и заплахи от него.

Не мога да кажа конкретно какво съм правила четиринадесетте дни за обжалване на срока. Събирах законите. Аз съм така и в професията си – винаги всичко върша в последния момент и затова оставих подаването на жалбата за последния ден, но не знаех, че този ден ще получа заплаха и цял ден ще бъда в полицията. На 05.05.2016 г. отидохме в полицията да подадем жалба. Казаха ни, че трябва да изчакаме кварталния полицай, защото не бил в управлението и аз, и сина ми двамата стояхме в полицията до 17:30 часа и го чакахме. След като той не дойде, дежурният полицай ни даде бланка да напишем за заплахите.

Нямала съм никакви обективни пречки през тези 14 дни. Трябваше да намеря законите, защото аз съм без адвокат, да се запозная с тях. Винаги в последния ден пиша жалбите.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от жалбоподателката доказателства и предвид липсата на други доказателствени искания, да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото заверено копие от вносна бележка за внесена такса за издаване на удостоверение; заявление до Директора на ОД на МВР Бургас от 09.06.2016 г.; заявление до Началника на Първо РУ МВР Бургас от 14.06.2016 г.; постановление на Районна прокуратура Бургас, искане до Окръжна прокуратура Бургас от 19.10.2015г. и  заявление до Окръжна прокуратура Бургас от 14.06.2016 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.: Моля да уважите моята и от името на сина ми жалба и да възстановите срока за обжалване на двете решения на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Бургас № 4/15.04.2016 г. и № 5/15.04.2016  г.

Преследвана съм като дивеч в този град, защото единствено аз се боря против системата в Бургас. Всички се страхуват и мълчат.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: