ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На двадесет и шести април                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 941 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 13:53 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Й.Д., редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ Павел Колев - Началник сектор към Областна дирекция на МВР – Бургас, Районно управление – Несебър, нередовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА писмо с рег. № 304000-1542/20.04.2018 г. на началника на Районно управление - Несебър, в което се сочи, че оспорената по настоящото административно дело заповед за налагане на ПАМ е отменена с последваща заповед на административния орган от 18.04.2018 г. и са предприети мерки за възстановяване на регистрацията на горепосоченото МПС и връщане на регистрационните табели.

Към писмото е приложено копие от Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0304-000156/17.03.2018 г., справка за собственост на МПС и писмо с рег. № 304р-8456/18.04.2018 г. до началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Бургас.

 

Съдът при извършване на проверка на така представените доказателства, счита, че производството по настоящото дело следва да бъде прекратено на основание чл. 159, т. 3 от АПК.

Видно от отразеното върху Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0304-000156/17.03.2018 г., с разпореждане на началника на Районно управление - Несебър е отменена същата заповед и са предприети мерки за регистрацията на автомобил. Вярно е, че заповедта от 18.04.2018 г., макар и обективирана в писмена форма не сочи изрично, че отменя заповедта, предмет на настоящото производство, но при тълкуване текста на същата, следва да се направи изводът, че обжалваният административен акт пред Административен съд - Бургас е оттеглен от административния орган, съобразно чл. 156 от АПК. Административният орган при всяко положение на делото може да оттегли оспорения административен акт, като в случая това е станало преди първото по делото съдебно заседание.

С оглед на изложеното, съдът счита, че на налице основанията на чл. 159, т. 3 от АПК производството по делото да бъде прекратено, а жалбата да бъде оставена без разглеждане, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Й.Д. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0304-000156/17.03.2018 г. на Н-к сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Бургас, Районно управление – Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 941 по описа 2018 г. на Административен съд – Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и от съобщението за ответната страна, нередовно призована в днешно съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13:59 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: