ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 15.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети юни                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 941 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:09 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ВЕНИС МАРИНА“ ЕООД, редовно призован, не се явява представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Морска администрация“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Н., редовно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото заверени преписи от писмо № Б-699/21.04.2016 г., подписано от Директора на Морска администрация Бургас и писмо № ГЮ-66(2) от 22.04.2016 г., подписано от Директора на РИОСВ Бургас.  Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, депозирани в днешно съдебно заседание от пълномощника на ответника. Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене да даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, депозирани в днешно съдебно заседание от пълномощника на ответника – писмо № Б-699/21.04.2016 г., подписано от Директора на Морска администрация Бургас и писмо № ГЮ-66(2) от 22.04.2016 г., подписано от Директора на РИОСВ Бургас.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля да бъде отхвърлена жалбата на „Венис Марина“ ЕООД като неоснователна, тъй като Директорът на Дирекция „Морска администрация“ е изпълнявал разпореждане на Директора на РИОСВ Бургас. Има писмо по чл. 271, ал. 3 от АПК. Те се позовават на заповед № РД-64/2015 г., по която има постановени принудителни административни мерки (ПАМ) и всъщност въз основа на тези мерки като орган по изпълнението на ПАМ ни разпореждат като друг държавен орган, който е длъжен да оказва съдействие, да не издаваме свидетелство за превоз на хора по река „Ропотамо“ част от резерват „Ропотамо“.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: