ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 11.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети март                                               две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

КНАХ   дело    номер    93    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.50 часа се явиха:

Касаторът – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно уведомен, не изпраща представител.

За ответника по касационната жалба – В.А.К., редовно уведомен, се явява адвокат П.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Георгиев.

        

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ П. – Нямам възражение да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         Постъпила е касационна жалба срещу решение на Районен съд гр. Царево, с което е отменено наказателно постановление, съставено от касатора на ответника.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ П.  Оспорвам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата..

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ П. – Районният съд в Царево правилно е възприел, че при съставяне на АУАН описаното административното нарушение трябва да бъде доказано, а не АУАН да бъде съставен по предположения на актосъставителя. Още повече, че административнонаказващият орган в наказателното постановление е описал обстоятелства, които не са установени при установяването на административното нарушение. Всичките тези нарушения, които са описани в решението на Районния съд, водят до опорочаване както на АУАН, така и на наказателното постановление и нарушава правата на жалбоподателя К.. Предвид фактите и предвид всичките тези нарушения, моля да уважите решението на първоинстанционния съд да го обявите за правилно и да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна моля да бъде отхвърлена.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че нарушението не е доказано по безспорен начин от административнонаказващият орган и е допуснал процесуални нарушения, които са от съществените такива, при издаване на наказателното постановление. Решението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна да бъде отхвърлена.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: