ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 27.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми февруари                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 92 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 09:50 часа  се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Г.Д., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат К., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА полицейски служител на Пето Районно управление на МВР - Бургас - Д. Д. Н., редовно уведомен, се явява лично.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:        

Производството е образувано по жалба срещу Заповед за полицейско задържане за срок от 24 часа, с рег. № 3388зз-408 от 22.12.2017г., издадена на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР от полицейски служител на Пето РУ на МВР Бургас, Д. Д. Н..

Административният орган е представил преписката, по която е издаден акта, включително и допълнително изискани от съда доказателства, дадени с Разпореждане № 193/11.01.2018г.

С молбата за отстраняването на нередовностите на жалбата от 17.01.2018г., жалбоподателят представи наред с квитанцията за платена държавна такса и магнитен диск, със записано на него видео съдържание, което беше видяно от съда.

На 21.02.2018г. жалбоподателят представи писмена молба с искане за назначаване на видео-техническа експертиза с поставени въпроси.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата и доказателствените искания с молбата от 17.01.2018 Г., както и тази от 21.02.2018 г. за конкретно посочени данни за нарушението на заповедта.

Имам два конкретни въпроса, които моля да поставите на ответника, в молбата от 17.01.2018 г.

 

ОТВЕТНИКЪТ Н.: Оспорвам жалбата. Поддържам моята заповед за задържане. Ще отговоря на въпросите, които е поставил адв. К. към мен.

На втория въпрос ще отговоря първо. Разбрах, че сте гледали записа. Действието за задържането му бе принудено от г-н Д., тъй като в спортна зала „Бойко Брънзов“ на 22.12.2017 г. се провеждаше мероприятие „Спортист на годината“. Бях нощна смяна от 19.30 до 07.00 часа, където на инструктажа ни беше поставена задача да сменим колегите. Аз заедно с колегата Д. отидохме на място и поехме охраната на мероприятието. По-късно към нас се присъедини и офицер К. Д. Мероприятието си вървеше, като по едно време г-н Д. във видимо нетрезво състояние се качи на сцената, като отправи нецензурни думи като „тъпанар“, каза нещо от рода “аз не съм спортист, аз съм тъпанар на годината“, като се обърна към гостите на мероприятието и в частност към кмета на гр. Бургас, като го призоваваше да се качи горе на сцената и го питаше: “Кмете, къде ни е стадиона?“ Организаторите на мероприятието спряха микрофона на г-н Д. и се опитаха да заглушат неговите изказвания, като увеличиха музиката, тъй като поискаха за съдействие от нас. Ние при това време бяхме при г-н Д. горе на сцената. Полицейски офицер К.Д.устно му разпореди да напусне сцената, тъй като не е част от програмата, но същия не изпълни разпореждането, като продължи да жестикулира към гостите и да говори. И оттам се наложи принудително да изведем г-н Д. от сцената. По време на извеждането същият не ни съдействаше, а се дърпаше и отправяше нецензурни думи в частност към кмета на Бургас - г-н Н.: „Оставете ме малко на сцената, да му кажа на тоя педераст Д. Н., че ще му еба майката“. Това го чуха и гостите, което наложи нашето задържане на лицето. Пак държа да отбележа, че същият беше в нетрезво състояние. По-късно в РУ беше извикан екип на „Пътна полиция“, където Д. беше тестван с дрегер, който отчете 2,12 промила алкохолни пари.

По отношение на втория въпрос, че не му е дадена възможност за уведомяване на защитник, аз твърдо заявявам, че му беше дадена такава възможност, даже и в заповедите за задържане е записано в колко часа е уведомен. Мисля, че проведе разговор с адв. К. един или два пъти по телефона пред мен, за което ми благодари, че му дадох такава възможност. Даже звънна и на сина си, тъй като бил 16-годишен и щял да остане сам в къщи. Това мога да кажа за случая.

Заповедта за задържане е по чл. 72, ал. 1 от ЗМВР, ако не се лъжа. Дежурният по управление ни насочва по коя точка. Престъплението е в това, че пречи на полицейски органи да си изпълнят задължението. Това е основанието ми за задържане.

 

Съдът по направеното искане на адвокат С.К. в молбата от 21.02.2018 г. за извършването на видеотехническа експертиза намери, че въпросите, които адвокат К. е поставил, касаят преглед и възприемане видеосъдържанието на магнитния носител, който съдът както указа на страните вече е възприел, а освен това въпросите, които са поставени касаят предоставяне на хартиен носител на снимков материал, но съдът счита, че това вече не е нужно, тъй като съдът има лични възприятия от изгледания видоезапис.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на видеотехническа експертиза.

 

АДВ. К.: Нямам други искания по доказателствата.

Представям списък на направените съдебно-деловодни разноски по чл. 80 от ГПК.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от съда писмени доказателства, представени в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Моля да уважите жалбата, да отмените оспорената заповед, да присъдите на доверителя ми направените съдебно-деловодни разноски.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

На първо място искам да отбележа, че заповедта е необоснована. Правната доктрина и практиката изискват лицето да бъде запознато за кое действие му се налага ПАМ. Подобно не може да бъде извлечено от написаното в заповедта.

 На второ място: не могат да бъдат част от доказателствения материал материалите от досъдебното производство, тъй като те са далеч след издаване на заповедта за задържане. С издаване на заповедта за задържане, случаят приключва за административния орган. За това има трайна съдебна практика.

На последно място: правото на свободно изразяване, както и най-вече на действия, които не нарушават обществения ред, защото това, че едно лице си е позволило да наруши сценария, който организаторите на едно мероприятие са предвидили, не е престъпление. То е несъмнено укоримо, но не и чрез задържане, да не говорим, че видно от представения по делото видеозапис не може да става въпрос за арогантно поведение, за пречене да си вършат работа служителите на МВР, каквито доводи се изтъкват, а те не са част от административната преписка.

По тези съображения, моля да ми дадете подходящ срок да изложа твърденията си.

ПОЛИЦЕЙСКИ СЛУЖИТЕЛ Н.: Моето искане е да оставите в сила заповедта за задържане, тъй като считам, че с действията си г-н Д. нарушава общественото мероприятие, попречи на мен и колегите да си свършим задължението по служба и не съм съгласен с адв. К., че не е пречел на изпълнението на нашите служебни задължения. Беше изведен от нас принудително.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.12 часа.

 

 

    СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: