ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На двадесет и шести април                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 925 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 13:30 часа  се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ А.В.А., редовно призован, явява се лично.

          ОТВЕТНИКЪТ   Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“  София, несвоевременно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Колев.

 

По хода на делото:

ИЩЕЦЪТ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да не се дава ход на делото, тъй като в исковата молба не е посочен период, за който се претендира обезщетение, не е конкретизиран искът дали се претендира обезщетение за имуществени или неимуществени вреди, както и не е конкретизиран ответникът кой следва да отговаря по посоченото в исковата молба. Моля да дадете срок на ищеца да поправи исковата молба.

 

Съдът счита възражението на представителя на Окръжна прокуратура – Бургас, за основателно. Предявената искова молба е по чл. 203 АПК във връзка с чл. 284 от ЗИНЗС. Същата не отговаря на изискванията за съдържанието на исковата молба на основание чл. 127 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, поради което съдът счита, че следва да се даде възможност на ищеца да конкретизира кои действия, респективно бездействия и кои държавни органи са причинили вреди, в какво се изразяват същите, в какъв размер се претендират и за какъв период от време, поради което

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ исковата молба на А.В.А..

На основание чл. 29, ал. 2 от ГПК във връзка с чл. 144 АПК, ПРЕДОСТАВЯ едноседмичен срок на ищеца, да конкретизира ответната страна по иска, да конкретизира действията, респективно бездействията на държавните служители, причинили вреди, да уточни какъв е характерът на тези вреди, за какъв период от време се претендират тези вреди, като изложи в исковата молба всички обстоятелства, на които основава иска си, както и да посочи в какво се състои точно искането.

УКАЗВА на ищеца, че ако не стори това в дадения срок, исковата молба ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото ще бъде прекратено.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13:35 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: