ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 08.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На осми   юни                                             две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 924 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:19 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.Д., редовно призован се явява лично.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Директор на ТП на НОИ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт К.В. , надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

Явяват се свидетелите М.П., В.А. и Ж.С..

В съдебната зала се явяват при условията на довеждане от страна на жалбоподателя и следните свидетели : Т.Д.Т., К.Р.И. и Д.П.Д..

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА  Д.: Да се даде ход  на делото

ЮРИСКОНСУЛТ  В.: Да се даде ход на делото.

Съдът, с оглед становището на страните  намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Делото е образувано по жалба  от М.Д.Д. *** срещу решение №1012-02-60#2/18.04.2016 г.на директора на ТП на НОИ –Бургас, с  което е оставено в сила Разпореждане №2113-02-2456#10/15.03.2016 г. на ръководителя  по пенсионно осигуряване  на ТП на НОИ –Бургас, с което на основание §4, ал.1 от ПЗР на КСО е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: Доколкото от оспореният административен  акт се ползва административния  орган, негова е тежестта да установи  фактите, отразени в оспореното  решение, а именно недостатъчния размер на осигурителен стаж, приравнен по реда на §4, ал.1 от ПЗР на КСО. В тежест  на жалбоподателя  е да установи позитивните факти,  които излага.

Съдът докладва постъпилата в цялост административна  преписка, представена от административния  орган.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА  Д. - Поддържам жалбата,  както и искането да бъдат разпитани  водените от нас свидетели.

ЮРИСКОНСУЛТ  В. -Оспорвам жалбата,  да бъде приета административната преписка.Оспорвам разпита на водените свидетели,  и считам, че  жалбоподателя следва да докаже с писмени доказателства  факта, че са работили  заедно с г-жа Д. и в тази връзка оспорвам техния разпит в случай,  че не представят  такива доказателства.

С оглед становището на страните по доказателства съдът  намира за необходимо да приеме в цялост представената  административна  преписка. Що се отнася да обстоятелствата,  за които ще свидетелстват служебно призованите  и водените  от жалбоподателката  свидетели, съда е допуснал до разпит същите с нарочно определение в закрито заседание с оглед излагане на свидетелски показания за съществуването на документ, за който е удостоверено от официален орган, че е откраднат, т.е. изгубен или унищожен не по вина на страната, на основание чл.165, ал.1 ГПК, вр. чл.144 АПК, като по същество показанията им ще коментира  в съвкупност с останалия събран по делото доказателствен материал, в окончателния съдебен акт.Поради което  и воден от горното съдът,

  О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА постъпилата в цялост административна  преписка, представена от административния  орган.

ПРИСТЪПВА към снемане на самоличността на явилите се свидетели, както следва:

Т.Д.Р.- Роден на *** година, българин български гражданин, неосъждан, брат на жалбоподателката, ЕГН**********.

Предупреден за наказателната  отговорност по чл.290 от НК.

Обещава  да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ Р.- Желая да  свидетелствам.

К.Р.И.- Роден на *** година българин, български гражданин, неосъждан, без родство или особенни отношения ЕГН **********.

Предупреден за наказателната  отговорност по чл.290 от НК.

Обещава  да говори истината.

Д.П.Д.- Роден на *** година българин, неосъждан, съпруг та жалбоподателката, ЕГН-**********

Предупреден за наказателната  отговорност по чл.290 от НК.

Обещава  да говори истината.

Ж.Д.С.- Родена на *** година, българка,български гражданин,  неосъждана, без родство или особени отношения със  жалбоподателката, служител на НОИ, ЕГН**********

Предупредена за наказателната  отговорност по чл.290 от НК.

Обещава  да говори истината.

М.М.П.- Родена на *** година българка, български гражданин, неосъждана, без родство или особени отношения със  жалбоподателката, служител на НОИ, ЕГН **********

Предупредена за наказателната  отговорност по чл.290 от НК.

Обещава  да говори истината

В.А.А.- Родена на *** година, българка, български гражданин, неосъждана, без родство или особени отношения със  жалбоподателката, служител на НОИ, ЕГН**********

Предупредена за наказателната  отговорност по чл.290 от НК.

Обещава  да говори истината

След снемане на  самоличността им, свидетелите бяха отведени от  съдебната зала,  като в залата остана  свидетелят Д..

ВЪПРОС НА СЪДА – От кога сте съпруг на жалбоподателката?

СВИДЕТЕЛЯТ Д. – Съпруг съм  на жалбоподателката от 1980 година.

ВЪПРОС НА СЪДА -През периода 10.11.1984 г.- 31.12.1985 година къде е работила  съпругата Ви?

СВИДЕТЕЛЯТ Д. - Съпругата ми през този период  работеше в село Волуяк, тя беше краварка в кооперацията „Люберецка”, в същото село. Аз работех в същата ферма, също като  кравар и  Ви представям  в оригинал удостоверение УП 30 №773 издадено  на 09.12.1986 година  в уверение на това, че аз съм работил като кравар- дояч през същия период и на същото място. Ние работехме  двамата със съпруга ми. Двамата бяхме кравари.

Съдът КОСТАТИРА представено в оригинал удостоверение  УП-30 №773/09.12.1986 година, подписано от главен счетоводител и зам. Ръководител, изготвено от канцелария при Животновъдно фермерска бригада /ЖФБ/ с отразено обстоятелство, че Д.П.Д., роден на *** година,  за периода от  17.11.1984 до 31.12.1985 г., тоест за 01 година 01 месец и 14 дни  е работил като кравар-дояч в същата животновъдна ферма.

СВИДЕТЕЛЯТ Д. - Жалбоподателката имаше същия документ, аз  лично съм го виждал.Спомням си дори  това,  че в НОИ ние ги представихме,  когато искахме съпругата  ми да се пенсионира,  като пенсионер с първа категория труд, така че оригинал заедно със заверно копие сме представили в НОИ.По едно и също време  бяха издадени на мен и на съпругата ми. Това стана  не когато напуснахме фермата, а  малко по-късно.

ВЪПРОС НА СЪДА - На съпругата Ви  абсолютно същия период ли беше отразен?

СВИДЕТЕЛЯТ Д. – На съпругата ми беше отразен същия  период, както е отразен в моя  документ. Длъжността й беше като моята „кравар- дояч”.

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля копие от удостоверение, находящо се на страница от № 78 до №80, включително.

СВИДЕТЕЛЯТ Д.- Виждал съм оригинала на това удостоверение.Този оригинал беше в една чанта, заедно с папки с други  документи в гардероба, в спалнята в гр.Българово на ул.Г.**.Аз заминах за Гърция  по работа, сам и като върнах след 20 дни започнах да търся документите и установих, че цялата чанта е изчезнала  с няколко папки документи.Обадихме се в полицията, беше образувано дознание, но  не се намериха.Не беше открит извършителя.

Съдът ОСВОБОДИ от съдебната зала свидетеля  Д..

В залата  беше въведен  свидетеля  Т. Д..

ВЪПРОС НА СЪДА –Да ни кажете в какви отношения сте в момента  със сестра си и желаете ли да свидетелствате по делото?

СВИДЕТЕЛЯТ  Д.- Отношенията  със сестра ми са отлични,  нямаме спорове и конфликти, желая да свидетелствам.

ВЪПРОС НА СЪДА -През периода 10.11.1984 г.- 31.12.1985 година къде е работила сестра Ви?

СВИДЕТЕЛЯТ  Д. –През периода от 10.11.1984 до 31.12.1985 година тя е работила  във с.Волуяк. Тя работеше там като краварка, работеше там с мъжа си. Имаха квартира в самата  ферма и работеха във  фермата на селото.Аз познавах лично  началника на сестра ми П., бях говорил лично с него да ги вземе на работа.Той искаше да вземе и  мен на работа там,  но тъй като  по това време  карах шофьорски  курс, аз му отказах. По същото време  работех  в с.Герман. Двете села бяха към едно и също АПК.Двете села се намират на около 5-6 км.  едно от друго.

ВЪПРОС НА СЪДА - Като е работила там, после  издаден ли й е документ, че е работила на това място?

СВИДЕТЕЛЯТ  Д. – Да,  документа аз лично съм го виждал,  това не беше трудова книжка, а едни лист.Аз съм го виждал само  като документ, но не съм проверявал точно съдържанието мисля, че пишеше, че е  работила там.

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля копие от удостоверение, находящо се на страница от № 78 до №80, включително.

СВИДЕТЕЛЯТ  Д. - Представеният ми от съда документ е  удостоверение,  което прилича на това, което съм виждал, но цвета на оригинала  беше като на трудовата ми книжка, жълт, пожълтял.

Съдът ОСВОБОДИ от съдебната зала свидетеля  Д..

В залата  беше въведен  свидетеля  К. И.

ВЪПРОС НА СЪДА -През периода 10.11.1984 г.- 31.12.1985 година къде е работила жалбоподателката?

СВИДЕТЕЛЯТ  И. - Аз бях  кравар  в друго  съседно село- с.Мирково, в  родилното отделение на крамеферма. Селото беше близо до с.Волуяк и съм посещавал жалбоподателката и семейството й. Те бяха кравари,  но  понеже сме земляци,  от района около Българово и си ходехме на гости. Тя работеше като кравар, аз също бях с жена ми и семейството ми.

ВЪПРОС НА СЪДА - Виждал  ли сте документ, който да е издаден на нея, за да удостоверя това?

СВИДЕТЕЛЯТ  И. - На мен  издадоха трудова книжка, за това че съм работил и предполагам,  че и на тях са издали.

Съдът ОСВОБОДИ от съдебната зала свидетеля  И..

В залата  беше въведена  свидетелката  Ж.С..

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.С.- Аз главен експерт отпускане  на пенсии в ТП на НОИ Бургас.

ВЪПРОС НА СЪДА - Да сте разглеждали  заявление на г-жа Д., за пенсиониране.

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.С.- През мен минават стотици  преписки, да не кажа хиляди, не помня конкретния случай, но мога да опиша процедурата на пенсионното производство.Заявлението се входира в приемана, като към него са в оригинал всички документи, които лицето прилага в подкрепа на искането си. Тези документи  ги има в заявлението   ръчно попълнени,  така и в електронен дневник. След това преписката отива за работа при инспектор  отпускане на пенсии, който  работи само с оригинални документи. С копия не се работи. Ако лицето представи копие се започва процедура за представяне  на оригинални  документи. След като специалиста  обработи преписката, което включва поредност на стажа, категоризация и др. вече преценява  правото  съгласно членовете на КСО.Така вече оформена преписката  се предава на контрольор, който извършва   последваща проверка.  След проверката от контрольор  се предава за проверка на втора контрола, където всичко се проверява отново- продължителност, стаж,  право на  пенсия и др., т.е. всичко се  проверя от втората контрола. Цялата процедура се извършва  само с оригинални документи. В периода, в който е въпросното заявление -2014 г. и съгласно  указанията бяхме  задължени да правим копия на документите и да ги прилагаме към пенсионната преписка. В този период процедурата  беше такава.По всяко едно заявление се прилагат всички оригинални документи.От специалист до втора контрола няма случай да бъде работено с копия. Ако липсва архив от работодатели лицата  подават заявление до архивно стопанство, ние единствено пишем служебно до архивно стопанство, когато имаме да уточняваме правилното категоризиране труда на пенсионера.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА  Д.-Аз съм подала само оригинали, не ми достигна една точка и от НОИ ми казаха, че имам отказ и  ми казаха да работя до края на 2015 година.Нямам  конкретен въпрос  към свидетелката.

Въпрос на ЮРИСКОНСУЛТ  В. – Когато  приключите  работа по едно заявление,  какво се случва с  документите?

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.С.-  Преписката се връща на специалист, подписва се от икономист и  контрольор. Решението за отказ се предава на   отдел „Обслужване”,  като те са длъжни да  пращат всички документи заедно с решението и всички  оригинали  на лицата.Сега през 2016 година сме длъжни всички оригинални документи да ги оставят  в преписката.

Съдът ОСВОБОДИ от съдебната зала свидетеля Ж.С. .

В залата  беше въведена  свидетелката В.А. .

СВИДЕТЕЛКАТА В.А.- Аз съм служител на НОИ-Бургас.

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля копие от удостоверение, находящо се на страница от № 78 до №80, включително.

СВИДЕТЕЛКАТА В.А. - Ние работим само с оригинални документи. Не помня  дали съм работила преписката на жалбоподателката, не помня дали съм виждала оригинала, но по принцип работим само с  оригинални документи,  така че би следвало оригинала  да е представен през 2014г.

Съдът ОСВОБОДИ от съдебната зала свидетелката В.А..

В залата  беше въведена  свидетелката М.П..

СВИДЕТЕЛКАТА М.П.- Спомням си, че  преписката за пенсиониране на жалбоподателката през 2014г. мина през  мен.

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля копие от удостоверение, находящо се на страница от № 78 до №80, включително.

СВИДЕТЕЛКАТА М.П. -  След като съм направила копие  на този документ, трябва да съм видяла и оригинала, тъй като ние правим копие само на представени оригинали. По вътрешни указания  ние имахме задължение да оставяме  копие  само от оригинал.

Въпрос на ЮРИСКОНСУЛТ  В. – Когато  се приключи работа по преписката , какво се случва с  оригиналите?

СВИДЕТЕЛКАТА М.П.- По тогавашната процедура  през 2014 година, по преписката оставяхме копия,  а връщахме оригиналите. Сега вече сме задължени  да запазим всички оригинали по съответната  преписка.

Съдът ОСВОБОДИ от съдебната зала свидетелката М.П..

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА  Д. - Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ  В. - Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства

Съдът  с оглед становищата на страните  и като  взе предвид обстоятелството,  че делото е изяснено от  фактическа  страна намира, че събирането  на доказателства следва да бъде приключено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателства

ДАВА  ход на делото по същество

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА  Д. - Ние бяхме много млади тогава и бяхме чули от познати, че отиват на гурбет към гр.София да работят като  кравари.В Бургас взимаха по 120 лв , а в гр.София взимаха повече. Научихме за това място- с.Волуяк, беше към АПК Обеля, а след това АПК Средец.Там работих през периода  от  края на 1984 година до края на 1985 година.Аз дори там родих   в гр.София  и след това  декември месец се прибрахме в гр.Бургас. Когато напуснахме  ни дадоха на двамата само образец УП30, тъй като нямахме трудови книжки. Аз съм го пазила  и 2014 година, когато мислех да се пенсионирам  ми казаха, че не ми достигат  и разбрах, че трябва да работа около една година, до края на 2015 година. През 2014 година,  след като ми  отказаха ми върнаха и оригинала на УП30. Тъй като имах нужда от една година трудов стаж и отидох да работа в гр.Малко Търново. Тук никой не искаше да ни вземе  на работа заради възрастта и си оставих  документите в къщи, в гардероба  в гр. Българово на  ул.Ген Гурко 2а. Работих една година в гр.Малко Търново, а междувременно мъжа ми  замина за Гърция. След като се върна  му потрябвал  документ от тази чанта,  който  е бил в същата папка, започнал да го търси и установил, че цялата чанта я няма. Това бяха три папки, сложени  в една чанта.Отидох в НОИ, аз им казах, че имам документ от полицията,  който представих на НОИ и ми казаха да тръгна навсякъде където съм работила  за оригинални документи,тъй като  не работят с копия. Минах навсякъде, но точно от „Люберецка” не ми дадоха. Там  една жена ми каза, че при наводнение е възможно да е унищожена  документацията или при преместването й от архива в София, в архива в Кюстендил. Не са намерили документите точно на нашата професия.Не можаха да го намерят. И по този повод искам да отмените решението и да ми зачете за  трудов стаж работата в с.Волуяк.

ЮРИСКОНСУЛТ  В.-Моля да потвърдите решението на ТП на НОИ Бургас,  тъй като  смитам, че  е правилно  и законосъобразно  и издадено, съгласно процесуалния закон. Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж чл.1, ал.1 гласи, че пенсиите  и добавките  се отпускат с подаването на писмено заявление  и всички необходими оригинални документи. КСО и останалите подзаконови нормативни актове не допускат  пенсионните служители да разглеждат и работят с други, освен оригинални документи, представени  от заявителя. Вероятно  е пропуск на закона,  но при всяко  подадено заявление, заявителя  следва да прилага   всички оригинални документи,  които са му били върнати с предходните заявления. Считам, че свидетелските показания на свидетели,  водени  от жалбоподателя в днешното съдебно  са пристрастни,  тъй като бяха дадени от свидетели,  които са в роднински връзки  с жалбоподателката  и   по някакъв начин имат интерес от изхода на делото. От друга  страна удостоверението  от  Второ   РУ към ОД на  МВР гр.Бургас е издадено  въз основа на заявление на г-жа Д., тя е заявила,  че са изчезнали откраднатите  лични документи  без от тези описания да е ясно, че е изчезнало точно това удостоверение обр.УП30. Считам, че служителите  на НОИ не са имали  друго  какво да направят, освен да не зачетат този стаж във ферма „Люберецка”. Считам, че решението,  издадено от директора е правилно и законосъобразно.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:22 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: