ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 24.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и четвърти ноември           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 920 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.И.Д., редовно уведомена, представлява се от адв.Б. с представено пълномощно, находящо се на лист 44 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ПРИМОРСКО, редовно уведомен, се представлява от адв.Д., с представено пълномощно, находящо се на лист 45 от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Д.Ч..

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.      

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, изготвило съдебно-техническа експертиза, чиято самоличност снема както следва:

 

         Инж.Т.Д.Ч. - 67г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

 

         Адв.Б.: Заключението е доста подробно и със снимков материал, поради което нямам въпроси към вещото лице.

         Адв.Д.: Нямам въпроси.

 

         СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Постройката, която е на снимката, която е приложена по заключението, това ли е процесният строеж, тъй като прилича на къща.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Прилича на къща, защото гаражната врата е заменена с прозорец.

         Пояснявам на съда на схемата, начертана от мен, находяща се на  лист 3 от заключението, двете големи стаи представляват гаража със склада, които са по одобрения проект. Извън от тях, допълнително заедно с тези две стаи съм записала в заключението, че според мен начинът на построяване е такова, че едната тоалетна в ляво и коридора пред нея са изградени с двете стаи заедно, по едно и също време. Другата тоалетна в дясно, на чертежа защрихована в жълто, е изградена по-късно, но кога не мога да кажа.

         Когато са започнали да строят съобразно разрешението за строеж № 71/17.12.1998г., приложено по делото, и одобреният проект, също приложен по делото, се вижда, че тогава са изградили сграда с по-голяма площ. И тази по-голямата площ е част от процесния обект. Тази по-голяма част, изградена тогава и тоалетната в дясно, представляват в момента процесния обект по заповедта за премахване.

         На схемата защриховам това, което е разрешено по разрешението за строеж със син химикал. Извън него, допълнително построеното по време на това строителство, е лявата тоалетна с коридора пред нея. Те са заедно строени, но това е повече от разрешеното и след това през годините е строена другата тоалетна. В случая с процесната заповед е разпоредено премахването на тази част от строежа, представляваща двете тоалетни с коридора.

         СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За двете тоалетни с коридора, във връзка с предпоставките за търпимост по смисъла на § 127 от ЗУТ, дали така изпълнен строежът съответства на действащия тогава към момента на изграждането му ПУП или сега действащия?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Записала съм като отговор, че в случая се касае за строеж допълващо застрояване, който е разположен на три метра от вътрешната граница със съседния поземлен имот, което отговаря на изискванията по ЗУТ и строежът не е в нарушение на ПУП, тъй като показателите на застрояване са много под нормативните. Затова съм записала, че за мен строежът е допустим както по действалите и сега действащите норми. Няма противоречия по изискванията на ЗУТ.

         В констативния протокол петното (оцветено в жълто) е нанесено на регулационната линия, но не е така. Както е по виза, така е изградено и отстоянията са спазени. В кадастралната карта строежът правилно е нанесен с отстоянията от три метра.

          Съдът  като взе предвид изготвеното заключение по съдебно-техническата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице Т.Ч., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 300лв. изцяло от внесения депозит.

 

         Адв.Б.: Водя двама свидетели, които са допуснати до разпит в предходно съдебно заседание и моля да се разпитат в днешното съдебно заседание. Свидетелите са участвали в строителството на процесната сграда, познават се с жалбоподателя и ще установяваме факти за момента на изграждането.

         Адв.Д.: Разпитът на свидетелите е допуснат в предходно съдебно заседание и не възразявам да се разпитат.

 

         Съдът, като взе предвид поддържаното в днешно съдебно заседание доказателствено искане за събиране на гласни доказателствени средства

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА до разпит водените днес свидетели, чиято самоличност снема, както следва:

 

         К.З.С. – 46г., български гражданин, семеен, неосъждан, без родство с жалбоподателката, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината;

 

         М.К.Т. – 46г, български гражданин, семеен, неосъждан, без родство с жалбоподателката, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината. 

 

         Съдът ОТВЕЖДА от съдебната зала свидетеля ТОДОРОВ.

 

         Разпит на свидетеля С.:

         Въпрос на адв.Б.: В момента жалбоподателката А.Д. знаете ли къде живее?

         Свидетелят С.Живее в гр.Китен.

         Въпрос на адв.Б.: В каква сграда?

         Свидетелят С.: Живее в къщата си в Китен.

         Въпрос на адв.Б.: Имате ли представа каква е къщата?

         Свидетелят С.: Сградата е от две стаи с баня, две или три години по-късно са направили още една баня. Това стана в началото на 1998г., когато направиха двете стаи с коридора и банята и някъде през 1999г. са довършили. Две-три години по-късно направиха и другата баня. Аз работех там, минавах с камиона на почистващата фирма и те строяха и забелязах тези неща.

         Въпрос на адв.Б.: Откъде познавате А.?

         Свидетелят С.: Познаваме се. Аз живя в Приморско. Аз работих с камион по чистотата и оттам я познавам.

         Адв.Б.: Нямам повече въпроси.

         Адв.Д.: Нямам въпроси.

 

 

         Разпит на свидетеля Т.:

         Въпрос на адв.Б.: Познавате ли А.Д.?

         Свидетелят Т.: Познавам А.Д..***. Аз живея в гр.Приморско. Познавам ги, защото ме извикаха, аз съм бояджия, да боядисам строежа, който го правиха в техния двор. Бяха започнали в началото на 1998г. и през пролетта на 1999г. мисля, че тогава вече стана време за боядисване и ме извикаха да боядисвам. Тогава бяха изградили две стаи е една баня и тоалетна. По-късно ме викаха за още една баня. Горе-долу след приблизително година-две по-късно стана и втората баня и пак аз я боядисах.

         Въпрос на адв.Б.: Има ли коридор?

         Свидетелят Т. Има и коридор.

         Въпрос на адв.Б.: Как правиха строежа, имате ли впечатление или бяхте там само, когато боядисахте?

         Свидетелят Т.: Още при самото изграждане на основите помагах, след това боядисах.

         Въпрос на СЪДА: Когато започнаха да строят, какво започна от земята да се изгражда?

         Свидетелят Т.: Баня, коридор и две стаи. В последствие направиха и другата баня.

         Въпрос на СЪДА: Откъде се влиза за другата баня?

         Свидетелят Т.: За другата баня се влиза през една от стаите. Те са си преградили – малко от стаята, малко навън и си направиха още една баня и тоалетна.

         Адв.Д.: Имало ли е гараж на това място?

         Свидетелят ТОДОРОВ: Мисля, че не.

 

         Адв.Б.: Няма да соча други доказателства.

         Адв.Д.: Няма да соча доказателства.

 

 

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Б.: Моля да отмените обжалваната от нас Заповед № 198/31.03.2014г., издадена от кмета на Община Приморско, с която се иска процесната пристройка в съществуваща към сграда в УПИ по плана на гр.Китен да бъде съборена. Наведеното в мотивите на заповедта е, че сградата не съответства на нормативните строителни и технически правила. Посочено е, че е наредено премахването на незаконен строеж, като са посочени и размери. Видно от експертизата на вещото лице е, че процесната пристройка към съществуващата сграда е осъществена още от самото начало с развитието на строителството в неговия пълен обем. Т.е. започнало е строителство през 1998г. и финализирано в средата на 1999г. в размери, които са и към настоящия момент. Както установи и вещото лице, видно от експертизата, този строеж е търпим, изграден и построен като второстепенна постройка, допълващо застрояване още в самото начало както е било неговото предназначение и с необходимите отстояния от регулационната граница, както и от уличната регулация. Видно от всичко изложено до момента е, че строежът не е в нарушения на действащия ПУП. Показателите му са под нормативите каквито са дадени в стр.5 в отговор 7 от експертизата на вещото лице и са много под посочените в таблицата нормативни показатели. Предвид на това, строежът е търпим съгласно разпоредбите, които са действали по време на строежа и по сега действащите нормативи също е допустим. В същото време строежът и по регулация и в кадастралната карта е отразен в този си вид. Предвид на това  не е в разрез с действалите нормативни разпоредби.

Моля да отмените обжалваната заповед и уважите нашата жалба.

 

Адв.Д.: Моля да оставите без уважение жалбата. Считам на първо място, че процесният строеж е изграден без строителни книжа. Макар и да има одобрени проекти, които са представени по делото, както и разрешение за строеж, от констативния акт към заповедта е видно, че разрешението за строеж е бил със съвсем други показатели, с друга конфигурация и на практика изграденото значително се разминава с разрешеното.

На второ място, следва да се отбележи обстоятелство и това е важният факт, че жалбоподателката е собственик на една идеална част от дворно място. Дори да са налице предпоставките за търпимост, липсва съгласието на останалите съсобственици на дворното място, които на практика са инициатори за това производство по незаконно строителство. Т.е. извършено без тяхно съгласие, което също е изискване по закона; видно е, че няма учредено право на строеж; няма заявление подадено от жалбоподателката в сроковете определени от закона. Тази търпимост ще касае и останалите собственици на дворното място, които явно не желаят процесния строеж.

Предвид това моля да оставите жалбата без уважение.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: