ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети февруари                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 91 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:41 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.П.М., редовно призован, не се явява, за него адвокат И., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на М.П.М. против заповед № 769з-104 /20.12.2017г на началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалваната заповед, както и изисканите от ответника Инструкция №8121з-470/27.04.2015г. и Инструкция №8121з-749/20.10.2014г.

 

АДВОКАТ И.: Поддържам жалбата. Моля да допуснете до разпит един свидетел, а именно полицейския служител Карамфил Дечев, който водим в днешното съдебно заседание. С него ще оборим тезата на наказващия орган, че М. не е изпълнил задълженията си по ЗМВР и Инструкцията, а напротив стриктно е спазил задълженията си по тях.

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИЕМА за сведение Инструкция №8121з-470/27.04.2015г. и Инструкция №8121з-749/20.10.2014г.

 

ДОПУСКА искания от процесуалния представител на жалбоподателя свидетел, който да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на допуснатия свидетел, който беше въведен в съдебната зала и снема самоличността му, както следва:

К.П. Д. - г., семеен, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със жалбоподателя. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Служител съм на ОД на МВР гр.Бургас.

 

АДВОКАТ И.: Разкажете на 11.09.2017г., когато сте били заедно с жалбоподателя наряд, по кое време и какво се случи?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: На тази дата, следобед около 17,00-18,00ч. бяхме изпратени от дежурния на ОДМВР, сектор „Пътна полиция“ КАТ, да посетим сигнал за настъпило ПТП. На място установихме автомобил, който беше с минимални щети по него и собственичката на автомобила, която заяви че хора са и казали, че автомобилът е бил ударен от товарен автомобил, превозващ безалкохолни напитки и са и дали номера на автомобила. По номерът на товарният автомобил, който предостави, чрез дежурния на сектор „ПП“, установихме лицето, което е управлявало товарния автомобил. След 10-15минути той дойде на местопроизшествието с товарния автомобил, като при идването му зададохме въпроса защо не е останал на мястото на произшествието, а той каза, че може би при маневра на заден ход не е усетил удар и затова не е останал. Изследвахме водача на товарния автомобил за алкохол с техническо средство и изследването беше отрицателно. Установихме, че той е управлявал автомобила по документи и пътния лист и им казахме, че могат да си вземат номер за двустранен протокол, така нареченото ДКП от номер 112, за съставяне на констативен протокол. Същите бяха съгласни и докато бяхме там се обадиха на 112, взеха съответния номер за ПТП. Обяснихме им, че трябва да си го попълнят, след което ние си тръгнахме. Щетите бяха минимални и затова преценихме, че не следва да вземем отношение, тъй като водачът на товарния автомобил може и да не е разбрал, нямаше щети по неговия автомобил, а по другия бяха минимални и затова преценихме, че е най-добре да минат с двустранен протокол и те се съгласиха. И на мен ми издадоха заповед, с която ми наложиха дисциплинарно наказание. Аз също обжалвам тази заповед пред съда. Двустранният протокол те си го попълват. След като взеха номер от 112,  водачът си пое вината. В момента всичко е изплатено и щетата изплатена от Гаранционния фонд, от застрахователите.

 

АДВОКАТ И.: Валидна гражданска отговорност имаха ли? Всички документи имаха ли водачите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Всички документи бяха изрядни, СУМПС бяха валидни, с необходимата категория за управление на съответния автомобил. Изпробвахме за употреба на алкохол само водача на товарния автомобил, защото другия автомобил е бил паркиран.

 

АДВОКАТ И.: Във вашите правомощия имате ли оперативна самостоятелност, както и колегата Ви, да не съставя акт, а да се приключи с този двустранен протокол.

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Мисля, че имам такива правомощия, съгласно длъжностната характеристика. Това е практика, не за първи път процедираме по този начин, ако се върне водачът на местопроизшествието в близките няколко минути минават на двустранни протоколи, ако има съгласие за това с другия участник.

 

АДВОКАТ И.: Ако и двамата водачи са на място, но нямат съгласие, как се процедира?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Ходим и обясняваме, кой е виновен, кой е невинен и в повечето случаи съставят протоколи, като дотогава не са искали, тъй като не всички познават добре ЗДвП.

 

АДВОКАТ И.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля, който напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ И.: Представям и моля да приемете справка за причинените ПТП-та, която е достъпна на Интернет сайта на Гаранционния фонд. В справката е описан автомобила на виновния за нарушението водач - Стоян Николов, а именно №А 4724 КМ, като по-долу на дата 11.09.2017г. е записан номера на протокола, който е съставен по заявлението на г-жа Стоилова - №04527, а в дясно на същия ред е описан държавния контролен номер на увреденото МПС, в случая на г-жа Стоилова, невиновния водач - А7415КТ. Видно от представената справка пострадалият водач г-жа Стоилова е заявила щетата си посредством двустранен протокол за материални щети и се предполага, че е обезщетена, тъй като това е справката за ПТП. Представям списък на разноските и разписка за платения хонорар. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за сведение справка за брой причинени ПТП от проверка за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на Гаранционен фонд

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ И.: Поддържам жалбата и моля да отмените заповедта на ответника, с която е наложено дисциплинарно наказание на жалбоподателя. Моля за присъждане на разноските по делото в размер на 610лв. Моля за срок за представяне на писмена защита по съществото на спора.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.54 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: