ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 29.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и девети юни                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 91 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.Д. се явява лично и с адвокат Т..

За ответника- началник РДНСК ЮИР се явява юрисконсулт А..

Явява се вещото лице инж. З.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

З.Ч.А.- 74г., българка, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А.: Представила съм писмено заключение, ведно с извадки от планове към него, което поддържам.

 

Адвокат Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Юрисконсулт А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 300 лв. съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат Т.: Няма да сочим други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт А.: Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество.

 

Адвокат Т.: Моля да уважите жалбата на И.Д. като основателна и доказана. Видно от заключението на вещото лице и посочените в него констатации досежно размерите, същите не отговарят на обжалваната заповед, както и на констативните актове на Община Бургас. Повече съображения ще изложа в писмени бележки, като моля да ми дадете срок за това.

Юрисконсулт А.: Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. Също моля за срок за писмени бележки, в които ще развия подробни съображения.

 

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: