ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На двадесет и пети април                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 919 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХРИСТОВ 067“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, редовно призован, не се явява.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на „ХРИСТОВ 067“ ЕООД против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-109-03679779/05.04.2018 г. на Директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, с която на дружеството-жалбоподател е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект –магазин за млечни продукти, находящ се в гр. Бургас, ул. „Генерал Гурко“ № 26 за срок от 15 дни.

В  жалбата се твърди, че процесната заповед е неправилна и незаконосъобразна.

Към момента на издаване на заповедта не е образувано административнонаказателно производство, не му е съставен и връчен акт за установяване на административно нарушение.

Проверката била извършена по абсолютно тенденциозен начин.

Прави искане съдът да отмени заповедта.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички документи, подробно описани в писмо от ТД на НАП – гр. Бургас до Административен съд – гр.Бургас вх. № 4272/13.04.2018 г.

 

Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: