ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 30.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тридесети септември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 917 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 14,30 часа се явиха:

         Жалбоподателят „Стамали” ЕООД-редовно призован, се представлява от адв. Е..

         Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София-редовно призован, се представлява от юк.М. с пълномощно по делото.

         Явява се вещо лице инж.С.Б..

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.Г.Б. **години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Е.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението, което е пълно и изчерпателно.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК.М. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: На стр. 2 при извършена справка при жалбоподателя установих наличие на приемо-предавателен протокол от 30.08.2011г.- наличен ли е по Делото

 

ОТГОВОР:  Не е наличен по делото. Открих го при справка във фирмата.

 

ВЪПРОС: Относно фактура №374/30.09.2011г. в екземпляра по делото има различия в основанието за издаването, как ще коментирате?

 

ОТГОВОР:  Във фактурата е записано „извозване на строителни материали”, а във фактурата при жалбоподателя е записано „извозване на строителни отпадъци”, няма разлика в стойността.

 

ВЪПРОС: На стр. 3 сте записали, че е представен документ „лист хартия” какво имате предвид?

 

ОТГОВОР: Към фактурите беше прикрепен един откъснат лист хартия, който нарекох „лист хартия” – беше записано от жалбоподателя на който обект е извършена работата или на кой обект за занесени строителните материали. Това се отнася за всички фактури, за който съм записала „приложен документ /лист хартия/”.

 

ВЪПРОС: На стр.5 сте писали, че договорът се отнася за сграда 1, а всички документи се отнасят за сграда 2.

 

ОТГОВОР: Има разминаване в документите по фактура № 346. В протокола за извършени СМР е записано, че СМР са извършени на сграда 2 обект „Лайфстайл”,  а договорът е за „ЛайфСтайл 3”, сграда 1.

 

ВЪПРОС: Относно доставчика „Автомакс”ЕООД пишете доставчик с. Равда, може ли да се установи за кой обект става въпрос т.к. сте записали, че във фактурите не е посочен обект?

 

ОТГОВОР:  Това съм установила при проверка във фирмата, че става въпрос за обект „Лайфстайл  3”, сграда 1.

 

ВЪПРОС: На стр. 8 има договор от 07.12.2012г. за външни изолации шпакловка – към това време на година възможно ли е да се извършва такава строителна дейност?

 

ОТГОВОР:  По принцип ако става въпрос за много студено време такава дейност не може да се извършва, но ние не знаем какво е било времето, защото има и зимни дни през които строителите работят.

 

ВЪПРОС: На стр.14 /долу/ каква е разликата между обозначените кв.м и метри?

 

ОТГОВОР: Би трябвало да е в кв.метри и на мен ми направи впечатление.

 

ВЪПРОС: на стр.15 сте описали фактура № 42/09.01.2013г. с възложител „ЛС Груп” ЕООД, направи ли ви впечатление, че договорът сключен от жалбоподателя с неговия възложител е с дата по-късно от датата на която жалбоподателят е сключил договор с неговия доставчик?

 

ОТГОВОР:  Направи ми впечатление и съм описала само фактология.

 

ВЪПРОС: На стр.18 за доставчика „Автомакс”ЕООД - извършил СМР, с наклонен шрифт сте записали сграда „Лайфстайл 3”-сграда 1.

 

ОТГОВОР:  Това съм установила от допълнително представените ми документи по време на експертизата и затова го слагам в наклонен шрифт.

Юк. М.: Нямам повече въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Е. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: Казахте, че когато е добро времето може да се полага изолация и извършва шпакловка, по този процес едновременно ли се извършва полагане на изолация и шпакловане, или е необходимо технологично време между полагането на изолацията и полагането на шпакловката?

 

ОТГОВОР:  Първо се лепи стерипора, след това се започва шпакловането. Няма технологично време за изчакване.

 

ВЪПРОС: На стр.14 Ви е направило впечатление различните мерни единици кв.м и л.м. за един и същ вид дейности. Има ли дейности, които се отчитат не на кв. м, а на л.м.?

 

ОТГОВОР:  Има такива дейности, но като говорим за външна изолация, приех че става въпрос за подлепване около прозорци – тогава се изчислява в л.м., направи ми впечатление, че и цената е различна и това ме навежда на мисълта, че може да става въпрос за такъв вид подлепване около прозорци.

 

ВЪПРОС: ЗА фактура № 42 на стр.15 практика ли е за строителните фирми възложителите да дават аванс на изпълнителите?

 

ОТГОВОР:  В повечето случаи се дава аванс.

 

ВЪПРОС: В тази връзка може ли да посочите за фактура № 42 и за другите където има разминаване между възложителя и подизпълнителя, подизпълнителят „Васимпорт”ЕООД кога е извършил СМР?

 

ОТГОВОР:  Протокол 1 е с датата на фактурата.

 

ВЪПРОС: Има две фактури едната е към „ЛС Груп”ЕООД, другата е с „Васимпорт”ЕООД, с кого ги обвързвате?

 

ОТГОВОР: Всички мога да ги обвържа с „Васимпорт”ЕООД. Единствено за „Текуърк България Селюшънс” ЕООД подробно съм описала на  стр.21 фактурите, с които са издавани СМР. В констативната част /9 стр./ също съм описала всички фактури и актове и как правя обвързването на фактурите на „Валмар”ЕООД и фактурите на „Текуърк България Селюшънс” ЕООД  като подизпълнител.

 

ВЪПРОС: За Фактура № 42 стр.15 - СМР получено от „Васимпорт” ?

 

ОТГОВОР:  Фактура № 42 е издадена от „Стамали”ЕООД към „ЛС Груп”ЕООД, така че тази фактура няма как да бъде обвързана и това съм искала да изясня с този пример на стр.22. Значи „Стамали”ЕООД сключва договор с „ЛС Груп”ЕООД. Възложител е „ЛС Груп”ЕООД, изпълнител е „Стамали”ЕООД. Договорът е от 01.10.2012г. и на обекта едновременно работят работници на „Стамали”ЕООД и на съответната фирма, с която „Стамали”ЕООД от своя страна сключва договор като възложител. Случая, който съм дала на стр.22 от заключението обяснявам точно този механизъм. С фактура № 42 на „Стамали”ЕООД към „ЛС Груп”ЕООД се отчитат СМР по Протокол № 1 за сграда „Рич 2”, цената която залага в протокола „Стамали”ЕООД включва доставка, монтаж, изпълнение на СМР, всички тези дейности. Следващите фактури, с които „Стамали”ЕООД сключва, с едни фактури отчита материалите, а с други отчита СМР, СМР е само изпълнение на работата, без заплащане на материалите и няма как да бъдат обвързани тези материали т.к. става въпрос за различни неща.

 

 

Адв. Е.: Нямам други въпроси, да се приеме заключението.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 700,00  лева та 30.09.2014г./

 

Адв. Е.: С молбата от 03.06.2014г. сме направили искане за съдебно-икономическа експертиза.

 

Юк. М.: Нямаме възражение.

 

Съдът счита, че искането на адв. Е. за съдебно-икономическа експертиза следва да се уважи във вида, в който е формулирано и

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза  със задачите на л.654 от делото.

         НАЗНАЧАВА вещо лице С.А..

         ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 700,00 вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.12.2014 година от 13,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: