РЕШЕНИЕ

 

               1065                                дата   30 май  2018г.                   град Бургас

 

                                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 17 май 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                            2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Сийка Хардалова

Прокурор: Деян Петров

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 914 по описа за 2018 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

             Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Т.Р.С. *** против Решение № 187/13.02.2018г. постановено по НАХД № 6281/2017г. на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-0346-000443/24.10.2017г. издадено от началника на Районно управление - Созопол към ОД на МВР – Бургас, с което, на касатора, за нарушение на чл.23, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.179, ал.2, пред.2 от с.з., е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева.

 Съдебното решение се обжалва като неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Касаторът твърди, че причината за настъпване на пътното произшествие било поведението на водача, движещ се пред нея, който е предприел рязко спиране в изпреварващата лента, но без работеща задна светлинна сигнализация и на това основание счита, че неправилно е била ангажирана нейната  отговорност на соченото основание. Иска се отмяна на съдебния акт и на потвърденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация  също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на  жалбата.

Касационната жалбоподателка С. е санкционирана за това, че на 07.08.2017г., около 12.00ч., в община Созопол, на второкласен път № ІІ-99, в отсечката между гр.Черноморец и с.Атия, управлявайки лек автомобил марка "Тойота Ланд Круизер" с рег.№ СН 2960 АН, не е спазила дистанция с движещият се пред нея лек автомобил марка "Мерцедес Е220" с рег. № А *** КА, вследствие на което е допуснала ПТП с материални щети, като управляваният от касатора лек автомобил е излязъл извън платното за движение, в отводнителната канавка. На водача е съставен АУАН за нарушение на чл.23, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.179, ал.2 от с.з. му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева. Наказателното постановление е потвърдено от съда, като е обоснован извод за съставомерност на констатираното деяние и правомерно ангажиране отговорността на водача на соченото основание.

Решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания.

Съгласно чл.23, ал.1 от ЗДвП, водачът на пътно превозно средство е длъжен да се движи на такова разстояние от движещото се пред него друго превозно средство, че да може да избегне удряне в него, когато то намали скоростта или спре рязко. Съгласно чл.179, ал.2 от ЗДвП, който поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по ал.1 причини пътнотранспортно произшествие, се наказва с глоба в размер на 200 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

Възраженията на касатора, поддържани и пред настоящата инстанция, касаещи установената фактическа обстановка, в частност причините за настъпване на ПТП, настоящият състав намира за неоснователни. Възразява се, че рязкото спиране на лекия автомобил „Мерцедес“, движещ се пред нея, без същият да подаде светлинен сигнал е станало причина за настъпване процесното ПТП. Това твърдение в известна степен противоречи на показанията на св.Д., който е бил пътник в автомобила на предна дясна седалка, който е посочил при разпита в с.з., че в далечината е бил видян движещият се отпред автомобил да намалява скоростта, поради което може да се счита, че спирането не е било напълно внезапно и предварително непредвидимо. В случая, санкционираното лице не е изпълнило задължението си по чл. 23, ал.1 от ЗДвП, като не е спазило необходимата дистанция между управлявания от него автомобил и движещото се отпред МПС, така че да успее да избегне удряне в него, когато то намали скоростта или спре рязко. Правилно районният съд е приел, че е ирелевантна по отношение на съставомерността на констатираното нарушение причината, наложила намаляване скоростта или спиране на автомобила, движещ се отпред. Законодателят изрично е вменил на водачите на МПС при управление на автомобила да избират дистанцията така, че да имат възможност да реагират своевременно. Следва да се има предвид и че съставеният АУАН е подписан на място без възражения от водача С., която е написала „нямам възражения“, както такива не са постъпили в законоустановения срок. Едва със сезиращата съда жалба за първи път са въведени доводи, че движещият се отпред автомобил не е сигнализирал намаляване на скоростта на движение.

На основание изложените по-горе мотиви и поради отсъствие на  отменителни основания за касиране на решението, същото следва се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 187/13.02.2018г. постановено по НАХД № 6281/2017г. на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: