ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми юни                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 902 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „М КОМЕРС ИНК” ЕООД, редовно призован, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт И., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

 

По хода на делото:

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „М Комерс инк” ЕООД против Решение № 76/25.03.2016 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, с което е потвърден Ревизионен акт № Р-02000215005554-091-001/11.01.2016 г., издаден от ТД на НАП-Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата.

Моля да се приемат представените с административната преписка доказателства. Нямам други искания по доказателствата.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на ответника, както и предвид липсата на формулирани доказателствени искания в сезиращата съдът жалба по доказателствата намира следното:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

От анализа на заявените с жалбата твърдения и с оглед мотивите обективирани в потвърдителното решение на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Бургас, съдът обосновава извод, че спорът между страните е правен.

Независимо от липсата на формулирани в жалбата доказателствени искания от страна на жалбоподателя единственото възражение е, че с оспорения ревизионен акт се извършва прихващане на данъчни задължения по постановен предходен ревизионен акт, а именно № Р-02000215005563-091-001/22.12.2015 г. на ТД на НАП – Бургас, който е обжалван и не е влязъл в сила. С оглед на това и предвид липсата на доказателства в тази насока, съдът намира за нужно да укаже на ответника до следващо съдебно заседание да ангажира доказателства относно наличието на оспорване на Ревизионен акт № Р-02000215005563-091-001/22.12.2015 г. на ТД на НАП – Бургас, както и постановения в резултат на това оспорване краен акт.

 

По изложените съображения и с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

УКАЗВА на ответника, в срок до следващо съдебно заседание да представи указаните по-горе писмени доказателства.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.10.2016 г. от 13,40 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: