ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 26.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и шести септември                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.     

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 900 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.Я.Д., редовно уведомен, се явява лично.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКЗАНИЯТА“ (ГДИН) - СОФИЯ, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ч. с представено пълномощно, находящо се на лист 43 от делото

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Стоянова.

 

Явяват се СВИДЕТЕЛИТЕ В.Г.Я. и А.Х.А..

 

Становища по хода на делото:

 

ИЩЕЦЪТ: Искам делото да се отложи, тъй като искам да ми бъде назначен адвокат, защото не съм правно грамотен и на господина до мен (юрисконсулт Ч.) за лъжите, които е изтряскал, ще ми трябва адвокат, за да оборя твърденията на ответната страна.

 

Юрисконсулт Ч.: Не възразявам по направеното искане за назначаване на служебен защитник.

По хода на делото - да се даде ход.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма процесуални пречки за даване ход на делото.

По искането за назначаване на защитник, не възразявам.

 

 

По направеното от ищеца искане за назначаване на служебен защитник съдът КОНСТАТИРА, че по това искане вече е постановил съдебен акт, а именно Определение № 877/19.05.2016г., което определение съдът констатира, че е редовно връчено на ищеца със съобщение на дата 26.05.2016г. Този съдебен акт към настоящия момент е вече влязъл в сила, като с посоченото определение съдът е оставил без уважение молбата на ищеца за назначаване на служебен защитник.

 

 ИЩЕЦЪТ: Това определение не бях го получил до последния момент и съм без адвокат.

 

СЪДЪТ към ИЩЕЦА: Вие сте уведомен и сте получил определението на съда и именно в резултат на това определение сте внесъл държавната такса, защото със същото определение е оставена без уважение и молбата Ви за освобождаване от държавна такса. Т.е. запознали сте се със съдържанието на определението, което се отнася както за внасянето на държавната такса, така и за искането за назначаване на служебен защитник.

 

След като КОНСТАТИРА, че съдебният акт, с който е отказал назначаване на служебен защитник на ищеца е влязъл в сила, съдът намира че към настоящия момент не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ИЩЕЦЪТ: Поддържам исковата молба. В нея съм изложил конкретни факти, въз основа на които считам, че съм претърпял неимуществени вреди, които искам да ми бъдат заплатени от ответника и за установяването на тези твърдения съм призовал двама свидетели, които да потвърдят тези мои твърдения, които моля да изслушате в днешно съдебно заседание.

 

         Юрисконсулт Ч.: Оспорвам изцяло по основание и по размер предявената исковата претенция.

Моля да уважите направено възражение за изтекла 5-годишна давност до датата на входиране на исковата молба.

Моля да приемете доказателствата представени с писмения отговор така, както са представени от Затвора гр.Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Исковата молба е процесуално допустима с оглед обстоятелството, че отговаря на всички изисквания на чл.1 от  ЗОДОВ. Направените доказателствени искания за разпит на свидетели са допустими, основателни, тъй като ще допринесат за изясняване на обективната истина.

Моля да приемете представените към административната преписка доказателства. Няма да соча доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратените от ответната страна писмени доказателства.

 

Искането на ищеца за събиране на гласни доказателства посредством разпит на призованите за днешно съдебно заседание свидетели съдът счете за основателно, като такова следва да бъде уважено, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водените в днешно съдебно заседание свидетели, чиято самоличност снема както следва:

 

А.Х.А. – 39 год., български гражданин, несемеен, осъждан, без родство с ищеца, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината;

В.  Г.Я. – 30г., български гражданин, несемеен, осъждан, без родство с ищеца, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

 

СЪДЪТ ОТВЕЖДА от съдебната зала свидетелят Я..

ПРИСТЪПИ към изслушване на свидетеля А..

 

Разпит на свидетеля А.:

 

ИЩЕЦЪТ: Предоставям на съда да задава въпросите към свидетеля.

 

СЪДЪТ към свидетеля А.: Познавате ли ищеца И.Д.?

Свидетелят А.: Да, познавам го от престоя ми в затвора.

СЪДЪТ към свидетеля А.: В същата група ли сте като него?

Свидетелят А.: В същата група съм.

СЪДЪТ към свидетеля А.: Опишете килията, в която изтърпява наказанието ищеца, какво представлява, колко е голяма, колко човека има в нея, има ли прозорци, има ли вода, тоалетна?

Свидетелят А.: Тоалетна има към самата килия, но няма течаща вода. Има само санитарен възел с мивка и клекало, но там  няма  течаща вода. Водата е спряна. Той ползва общите санитарни възли. Оттам си пълни вода с кофи, за да може да използва тази, която е в килията му.

Килията е с размери 2 на 3 метра. Вътре в тази килия са двама човека. Има един прозорец с големина 50 см. на един метър.

СЪДЪТ към свидетеля А.: Винаги ли са били двама или е имало период ищецът да е бил сам в килията?

Свидетелят А.: Откакто знам, от 2001г. знам, че винаги е бил с още един човек в килията.

СЪДЪТ към свидетеля А.: Как става осветлението в килията?

Свидетелят А.: Осветлението е денонощно. Има лампа, която е непрекъснато включена.

СЪДЪТ към свидетеля А.: Как се отоплява килията?

Свидетелят А.: Отоплява се с парно. Има централно парно на затвора. Пускат го сутрин за по един час зимно време, на обяд пак същата работа и вечер пак същото  - по един час.

СЪДЪТ към свидетеля А.: Това достатъчно ли е? Отоплява ли се добре, каква температура се поддържа?

Свидетелят А.:  През тези проверки четири пъти на ден, които имаме, сме длъжни да отваряме прозорците, за да се пречисти въздуха. За пускането само за един час, това парно няма ефект.

СЪДЪТ към свидетеля А.: Някакви оплаквания за мишки, хлебарки, други такива паразити има ли?

Свидетелят А.: Има, намират се. Минават периодично пръскат, след пръскането изчезват, но после пак се появяват. Понякога стават двойно повече. Не знам защо се получава така.

СЪДЪТ към свидетеля А.: Долу-горе през колко време пръскат за вредители?

Свидетелят А.:  Последно преди един месец пръскаха.

СЪДЪТ към свидетеля А.: Да разбирам ли, че на всеки месец се пръска за вредители?

Свидетелят А.: Не. Пръскат, когато има сигнал. 

СЪДЪТ към свидетеля А.: Храната, която Ви се дава, какво ще кажете за нея?

Свидетелят А.: Храната е с много лошо качество. Не сме доволни. Количеството е малко.

СЪДЪТ към свидетеля А.: Количеството храна, което получава ищеца, не е ли повече в сравнение с другите, защото той работи?

Свидетелят А.: Може да се каже. Получава дажба допълнително и тъй като работи това е като стимул, награда и въпреки тази добавка пак е малко.

         СЪДЪТ към свидетеля А.: Медицинското обслужване в затвора имате ли някаква впечатление как е организирано?

Свидетелят А.: Не е организирано въобще. Запишем се за лекар и ако има време - ни приемат, ако няма време - не ни приемат. Записваме се на списък и отиваме, когато ни е дадено времето. Но имайте предвид, че не можем да се разболяваме по списък.

СЪДЪТ към свидетеля А.: Ищецът Д. страда ли от някакви здравословни проблеми, които да налагат специални лекарски грижи, да е имало случай той да е имал нужда от лекарско обслужване и да не му е било дадено такова? Конкретно да е имал нужда от медицинска помощ и тя да е била неадекватна или ненавременна?

Свидетелят А.: Не мога да посоча кога точно, но е имало такъв момент, когато той е бил болен и не са могли да го закарат на лекар, тъй като медицинските сестри нямали време или не бил по график. Такива са оправданията.

ПРОКУРОРЪТ: През коя година се е случило това?

Свидетелят А.: Не мога да кажа през коя година е било, но се е случило.

        

         СЪДЪТ към ИЩЕЦА: Ще попитате ли нещо допълнително свидетеля А.?

ИЩЕЦЪТ: Нямам допълнителни въпроси към свидетеля А..

 

Юрисконсулт Ч.: Нямам въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

         Свидетелят беше отведен от залата.

 

Разпит на свидетеля Я.:

 

ИЩЕЦЪТ: Предоставям на съда отново да задава въпросите и към този свидетел.

 

СЪДЪТ към свидетеля Я.: Познавате ли ищеца И.Д.?

Свидетелят Я.: Да, познавам го. Изтърпяваме заедно наказание лишаване от свобода в затвора в Бургас. Аз съм там от 2008г., а него го познавам от края на 2009г. В една група сме.

СЪДЪТ към свидетеля Я.: Имате ли впечатления от неговата килия и бихте ли я описали?

Свидетелят Я.: Неговата килия е срещу моята. Вътре са двама човека. Килията е голяма колкото моята. Аз съм я мерил и е 3.20/1.80. Прозорецът е може би 50см висок и метър, метър и нещо широк. Към неговата килия има тоалетна, но с уточнението, че тя не работи. Никога не е работила, защото няма вода. В затвора има само две килии с тоалетни, но там няма течаща вода. Има го като помещение, но като санитарен възел е неработещ.

СЪДЪТ към свидетеля Я.: Това означава, че всъщност се ползва общата тоалетната, като за всички останали?

Свидетелят Я.: Да, ползва се този санитарен възел, който е на етажа.

СЪДЪТ към свидетеля Я.: Има ли режим на ползване на санитарния възел?

Свидетелят Я.: Поради режимът, при който изтърпяваме наказанието лишаване от свобода, ние сме постоянно заключени и затова ползването на санитарния възел е в определени часове. През нощта не излизаме. По принцип тоалетната и през деня не се използва като тоалетна, а е за изхвърляне на кофите, защото ние и през деня ползваме кофи, защото сме заключени. Т.е. общата тоалетна се ползва  за изхвърляне на кофите. Дори в графика, който имаме за тази цел, на практика е невъзможно да ги ползваме, защото се събираме около 20 човека едновременно.

         СЪДЪТ към свидетеля Я.: Как се отопляват килиите?

Свидетелят Я.: Отопляват се с парно, с радиатор от три ребра и се пуска по един час вечер и един час през деня. Не е достатъчно. Мога да споделя впечатления от другите затвори, където парното работи слабо, но цял ден и поддържа една температура. Тук се пуска един час до край и не можеш да стоиш до него от топлина, но като отвориш прозорец, когато идва проверка, защото се извършва проверка в килията, топлината излиза навън. Проверката е точно след  като се спре парното, защо е така – не знам, и това е и сутрин, и вечер.

         СЪДЪТ към свидетеля Я.: Мишки, хлебарки, други вредители да сте видели?

Свидетелят Я.: Да, има.

СЪДЪТ към свидетеля Я.: Пръска ли се против тях, прави ли се дезинфекция?

Свидетелят Я.: Пръска се, но ефектът е нулев. Пръска се може би на 5-6 месеца веднъж, но ефектът е нулев.

СЪДЪТ към свидетеля Я.: За храната нещо да споделите?

Свидетелят Я.: Аз се писах на вегетарианска диета, не че съм вегетарианец, но храната е малко по-добра и като качество и като количество. Дава се една таблица, която е отпреди 10години, но не се прави разлика дали човекът тежи 60кг и е 1,60 висок или е 120кг и 2 метра висок. Не се прави разлика. Дава се общо.

СЪДЪТ към свидетеля Я.: Какво ще кажете за медицинското обслужване?

Свидетелят Я.: Мога да кажа спрямо мен как е. Спрямо мен, аз имам радиолопатия и лекарствата си ги закупувам сам.

         Медицинското обслужване е организирано по график два пъти седмично със записване - вторник и петък. Във вторник е за половин час, в петък за един час. Уточнявам това, че поради режимът, на който сме ние, ни водят един по един за медицински прегледи. Ако има повече хора записани е невъзможно да отидем и доста често оставаме за другата седмица.

СЪДЪТ към свидетеля Я.: А знаете ли дали ищецът има заболявания, които да изискват по-специални медицински грижи, да е имал нужда от тях, дали са били навременни и адекватни?

Свидетелят Я.: Знам, защото и аз имах подобен проблем. Тъй като осветлението се поддържа 24 часа, лампите не се гасят, почти всички имаме проблем с главоболие, проблем със зрението. Доколкото знам лекарят на затвора даде предписания лампите да се гасят поне през деня. Но  това не се спазва и лампите не се гасят и през деня. Д-р Х. каза, че е дала такова предписание да се гасят лампите.

        

СЪДЪТ към ИЩЕЦА: Ще попитате ли нещо допълнително свидетеля Я.?

ИЩЕЦЪТ: Нямам допълнителни въпроси към свидетеля Я..

 

Юрисконсулт Ч.: Нямам въпроси към свидетеля.

ПРОКУРОРЪТ: Тъй като в едно съдебно заседание по друго дело слушах д-р Х., искам да попитам кой казва истината. Тя твърди, че прегледите се извършват ежедневно и до обяд, а не за един или два часа.

Свидетелят Я.: Така е. Прегледите се извършват ежедневно, но има график, по който всеки отряд може да бъде приет. При д-р Х. ние сме на преглед само в петък от 9.30 до 10.30 часа. Има и друг лекар д-р Г., която работи след обяд. Но като цяло ние сме по график на лекар два пъти седмично - във вторник след обяд от 15.00 до 15.30 часа,  а в петък при д-р Х.. Ние не можем да нарушим графика, защото там има записани хора от друг отряд и за тях има друг график.

ПРОКУРОРЪТ: Страда ли ищеца от заболявания?

Свидетелят Я.: Доколкото знам той не е добре със зрението. За друго не се сещам, на мен не ми е известно.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам повече въпроси.

 

         Свидетелят беше отведен от залата.

 

         ИЩЕЦЪТ: Първо искам да уточня, че в тази килия, т.нар. ВИП килия, в която съм аз, съм около няма и две  години. През останалите години съм бил настаняван в другите общи килии. Пак сме били по двама човека, те не се различават много, но няма изграден т.нар. санитарен възел. В целия коридор са само две такива килии, мога да кажа две в целия затвор. Но тези килии ги направиха по-скоро да ги пускат по вестниците и ги сравняваха, че на затворниците са им направили хубави килии и бани, обаче цялата работа беше само показна. Санитарният възел не работи, още от началото не работи. Сложиха мивка да заблудят журналистите, но никой не видя, че няма вода. Никой не погледна, че на пода няма сифон. Ако се излее една чаша вода, трябва веднага да подсушаваш.

Как г-н Ч. си позволява да изказва мнение точно по това нещо, че дори и затвора не Ви е дал такова нещо, такъв документ, че в килията има течаща вода.

         Разполагам с това, което е предоставил затвора като информация, справката изготвена от инсп.Желю Иванов, където няма нищо такова записано.  Вие вписвате нещо невярно, което подвежда съда.

         Юрисконсулт Ч.: В справката, която е представена от затвора Бургас,  находяща се на лист 44 от делото, действително е отбелязано наличието на тоалетна и течаща вода, но се  касае не за такива, които са в помещение към килията, където изтърпява наказание ищеца, а става въпрос за помещения, които се ползват от всички останали затворници.

 

ИЩЕЦЪТ:  Не са дали достатъчно информация, че килията е в окаяно състояние, има мухъл, таваните са напукани. Никой не се е явявал да гледа въобще дали моето твърдение, това, което аз твърдя, дали е вярно. Крушката ми е с оголени жици. Има човек на втора вишка, който е психично болен. Аз се грижа за него. Сто пъти съм искал да ги изолират тези жици. Този затвор е оставен сам да се управлява. Дори нямаше кой да дойде да погледне тези неща. Ще идваме на съд, би трябвало комисия или господина да огледа нещата, които твърдим дали е вярно или невярно.

         За медицинското обслужване – нулево. Лошото е, че хората се страхуват, защото ние сме с доживотни присъди. Който си позволи да тръгне срещу ръководството, ще го отнесе. Такава е системата. Тръгнеш ли срещу нея - изяден си.

 Медицинско обслужване – нулево. Да, вярно е. Вторник и петък имаме право на  лекар, но какво се получава. В петък точно при д-р Х. лично аз съм ходил, жената не е виновна, виновен е нашият затвор. Точно в петък, когато е нашият график за прегледи, те я пращат при тези, които са по арестите, да попълва документи за тези, които се конвоират. Тя попълва документи, занимава се с документация и  не можеш да се явиш на преглед. Оставаш за другата седмица. Дали си болен или не, дават ти две хапчета аспирин или аналгин и това е. Ако имаш пари, си купуваш лекарства, ако не - спасявай се. Или ти дават някой антибиотик от на баба ми времето.

Описал съм и за лавката. В момента сложиха нова лавка. И същият проблем.

Написал съм и за карето – няма тоалетна. През цялото време, ако има дъжд, слънце, няма къде да се скриеш.

         Ако забелязвате аз съм сляп с едното око. Имам проблем, за който на лекар ходих и навън ме изкарваха, но няма решение. На мен светлината ми пречи и съм помолил да гасят крушките или да затъмнят по някакъв начин, но няма. С всяка измината година ми се влошава здравето. Ходих до Варна и ми качиха процента за инвалидността. Няма едно решение да се изгасят крушките, както на другите затворници, но не – ние сме опасни. Можело да се убием. Абе, който иска да се убива, винаги може да го направи. Аз ако искам да се убия, щях досега да се самоубия по някакъв начин.

         Това, което съм описал в исковата молба го поддържам и който иска може да дойде да види състоянието на затвора.

 

Юрисконсулт Ч.: Няма да соча доказателства.

ПОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства.

 

Съдът като съобрази изявлението на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

ИЩЕЦЪТ: Моля съдът да уважи исковата молба така, както съм я предявил. Обезщетението, което искам да ми бъде заплатено е в размер, който съм посочил. Считам, че са установени моите твърдения посредством свидетелите, които днес разпитахте.

 

Юрисконсулт Ч.: Моля да отхвърлите изцяло предявения иск и ми предоставите срок за писмени бележки.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба е частично основателна.

Действително се установи по един безспорен начин, че в затвора в гр.Бургас хигиенните условия относно ползването на тоалетна и течаща вода не са добри.

Считам обаче неоснователно възражението относно качеството и количеството на храната. Представени са доказателства, видно от които количеството храна съответства на съответните посочени грамажи. Не е доказано по какъвто и да е начин, че има разминаване в грамаж и реално предоставените количества храна. А относно качеството на тази храна, моля да се има предвид, че се приготвя от лица, които също изтърпяват наказание лишаване от свобода. Относно поведението на администрацията на затвора то не е в пряка причинна връзка с лошото качество на храната и нейния недостиг.

Относно медицинското обслужване не се доказа по какъвто и да е начин пряка причинна връзка между медицинското обслужване и влошеното здравословно състояние на ищеца във връзка със зрението му.

Оказа се също така, че администрацията на затвора предприема действия за хигиенизирането му относно наличието на хлебарки и други вредители. Така че поведението на администрацията и наличието на такива паразити също не е в пряка причинна връзка.

С оглед казаното         , моля да уважите исковата претенция частично в размер в разумни граници, като отчетете обстоятелството за изтеклата давност по ЗЗД за част от претендирания период

 

 

Съдът дава на пълномощника на ответната страна 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.48 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: