ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 04.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На четвърти ноември                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 897 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят К.М.М. - редовно призована, се представлява от адв. К..

         Ответникът Началник сектор Регионален координационен център /РКЦ/ в Регионална дирекция „Гранична полиция” Бургас - главен инспектор П.И. - редовно призован, се явява лично.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: В първото съдебно заседание бе допуснат свидетел, водите ли свидетеля?

 

         Адв. К.: Видим свидетеля

 

         СЪДЪТ: Въведете свидетеля.

 

         В залата е въведен свидетеля.

 

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на свидетеля, както следва:

 

         П.Ц.М. – ** г., средно-специално образование, неосъждан, бивш колега на жалбоподателя,  бивш подчинен на ответника, пенсионер.

 

         СЪДЪТ предупреждава свидетеля за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

 

         Свидетелят обещава да говори истината.

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. К. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

         ВЪПРОС: Каква е технологията на  работата с интегрираната система за  наблюдение?

 

         ОТГОВОР:  Радарното изображение минава през система и програма за обработка и се изобразява на монитор като графично изображение. Това е което вижда оператора.

 

         ВЪПРОС:  Това което се изобразява като графично изображение какви отметки съдържа - цели и нещо друго?

 

         ОТГОВОР:  Цели и смущения.

 

         ВЪПРОС: Какво представлява целта?

 

         ОТГОВОР:  Вижда се реално дали има някаква цел – вижда се правоъгълник, когато целта се движи и правоъгълникът се движи. Смущенията представляват неясна отметка, размити по краищата си, с размита скорост и курс. Отметката се появява и се губи по време на наблюдението.

 

         ВЪПРОС: Към тази интегрираната система за наблюдение има инфрачервена камера и каква е ефективността й в условията на мъгла?

 

         ОТГОВОР:  Не е ефективна. Бих казал, че изобщо не е ефективна в мъгла.

 

         Адв. К.: Нямам повече въпроси.

 

         ВЪПРОСИ НА ОТВЕТНИКА П.И. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

         ВЪПРОС: Какво представлява интегрираната система за  наблюдение? Държа да кажа, че отговор на свидетеля не беше пълен.

 

         ОТГОВОР:  Радар, който засича целите и преминаващ през система от компютри и програми, като впоследствие се изобразява тази информация от радара на монитор с графично изображение. Инфрачервената камера е допълнително средство за наблюдение и се използва както в тъмната, така и в светлата част на денонощието.

 

         ВЪПРОС: Може ли да обясните какво представлява системата за визуализиране на корабния трафик?

 

         ОТГОВОР:  Мисля че отговорих на въпроса с това което казах - радара и друга система, която изкарва на монитор изображението.

 

         ВЪПРОС: Има ли възможност чрез системата за визуализиране на корабния трафик при наличие на съмнение за дадена цел в района, тоест има смущение, но не знаем дали е реална цел, мултисензорната система на даден пост може ли да се насочи автоматично, има  ли такава опция?

 

         ОТГОВОР: Има такава възможност да се насочи автоматично, когато се усъмни операторът. Без участие на оператора не може да се насочи системата, по-конкретно камерата, към евентуално смущение, което би могло да е цел.

 

         ВЪПРОС: Може ли да посочите нормативния документ, в който е поискано използването на бреговия компонент на интегрираната система?

 

         ОТГОВОР: Не мога да отговоря на въпроса.

 

         ВЪПРОС: Запознат ли сте дали има случаи, когато радарно смущение впоследствие се оказва действителна цел?

 

         ОТГОВОР:  Да запознат съм, има и такива случаи в практиката.

 

         ВЪПРОС: Когато имате смущение, считате ли за необходимо да проверите чрез мултисензорната система, чрез камерите дали радарната информация е действителна цел?

 

         ОТГОВОР:  Ако се съмнявам, че това смущение е възможно да е цел, тогава използвам наличните средства.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА: Имате ли нормативно задължение ако установите смущение да използвате мултисензорната система, за да се уверите дали няма цел?

 

         ОТГОВОР:  По усмотрение на оператора.

 

         ОТВЕТНИКЪТ: Това не е така.

 

         СЪДЪТ КЪМ ОТВЕТНИКА: Задаваме въпроси на свидетеля, ще Ви дам възможност да направите изявление накрая по същество.

 

         ВЪПРОС: Елемент на интегрираната система за наблюдение ли е комуникационното оборудване и метеорологичното оборудване на всеки един от постовете?

 

         ОТГОВОР:  Мисля че да.

 

         ОТВЕТНИКЪТ: Нямам повече въпроси.

 

Адв. К.: От изключително значение е да се установи дали термокамерата е годно техническо средство, дали е била с изтекъл моторесурсен срок, за да се установи доколко административният орган е наложил законосъобразно наказание, тъй като е недопустимо да се изисква използване на негодно техническо средство, защото това е равносилно да караме от служителите на ЛКЦ да използват бинокли със спуснати на тях капачки. Към настоящия момент твърдим, че камерата не е годно техническо средство и служителите не го използват. С оглед на това Ви моля да отмените протоколното си определение от 20.05.2014г., с което е отхвърлено искането ни за установяване на техническата годност на съоръжението. За нас това е от особено значение.

 

Съдът счита,  че по така направеното възражение от адв. К. следва да се произнесе след получаване и приемане на допуснатата съдебно-техническа експертиза,   възложена на специалист от ВВМУ. Този специалист би могъл да извърши анализ на техническото съоръжение и съответно да даде заключение за неговата годност. Съдът счита, че към настоящия момент няма основание да отменя определението си от 20.05.2014г., като след запознаване с резултата от експертизата при необходимост този въпрос отново може да бъде поставен.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.12.2014 година от 13,45  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за новата дата на съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: