ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 04.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти март                                                    две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

КНАХ   дело    номер    88    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  11.00 часа се явиха:

Касаторът – Началник на Районно управление на МВР - Несебър, редовно призован, не се представлява.

Ответникът по касационната жалба – С.К.К., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат П.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Георгиев.

        

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ П. – Моля да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпила е касационна жалба, с която се оспорва решение на Несебърския районен съд, с което е отменено наказателно постановление издадено от касатора на ответника.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ П. – Оспорвам касационната жалба. Нямам искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е процесуално допустима. Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ П. – Моля да оставите в сила решението на Несебърския районен съд, като считам същото за правилно и законосъобразно, и обосновано. Фактическите обстоятелства са изцяло изяснени и те обосновават наведените от Районния съд изводи, че няма отказ от страна на нарушителката да бъде тествана с техническо средство за установяване на концентрацията на алкохол. Касационната жалба е бланкетна, не съдържа никакви нови фактически положения, нито пък са налице някакви доказателства за неправилното приложение на закона. Посоченото изпълнително деяние от административнонаказващия орган, такова каквото е описано в акта, категорично не води до несъставомерност на това административно нарушение.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че нарушението е било безспорно доказано. Нарушителката С.К. е осуетила извършването на проверка за алкохол, като много добре е описано в АУАН, че не е вкарвала необходимото количество въздух, което е необходимо на уреда да отрази показанията. В същото време не е пожелала да й се издаде талон да даде кръв за анализ. Поради това считам решението на Районния съд за неправилно и незаконосъобразно, поради което моля да го отмените и да постановите ново, с което да потвърдите наказателното постановление.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: