ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,02.07.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На втори юли                                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 888 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА С.П.Д., редовно уведомена, не се явява; за нея се явява адв.Р. А. с представено пълномощно, находящо се на лист 7 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К., която представя пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.А.: Поддържам жалбата с изложените в нея обстоятелства и аргументи.

         Представям и моля да приемете писмени доказателства: служебна бележка, установяваща кой е финансирал жалбоподателката Д. по време на нейното следване през ревизирания период; два броя декларации, установяващи кой е заплащал пътуването й до Турция и акт, установяващ мястото, където тя е живяла като студентка.

         Моля да допуснете до разпит трима свидетели при режим на довеждане в следващото съдебно заседание. Това са свидетелите Т.Г. П., М.Д.  и З.К..

         С разпита на свидетелката П., която е майка на жалбоподателката, ще установяваме обстоятелствата, свързани с финансирането, т.е. приходите на жалбоподателката, за посещението им в Турция от кого е финансирано и като студентка и приходи получени за сватбеното тържество;

         С разпита на свидетелката З.К. ще установяваме обстоятелствата, свързани с приходите от сватбеното тържество;

         С разпита на свидетеля М.Д. ще установяваме обстоятелствата, свързани с получени средства като печалби от „Еврофутбол” и обстоятелствата, свързани приходите им от сватбеното тържество.

 

         Юрисконсулт ДИНЕВА: Относно разпита на свидетели – противопоставям се, тъй като с тях не биха могли да се докажат нови обстоятелства за разходите и приходите на жалбоподателката, които ревизиращият орган не е изследвал в ревизионното производство. По делото се представиха декларации от близки и гости на тържествата, обяснения за дарени средства от роднините и т.н.

         Представям и моля да приемете два броя заповед за възлагане на ревизия и ревизионен акт във връзка с предходно ревизионно производство.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

ДОПУСКА до разпит свидетелите Таня П., М.Д. и З.К. за установяване на фактите посочени от адв.А. в днешно съдебно заседание. 

Събирането на гласни доказателства да се извърши в следващото съдебно заседание при режим на довеждане от страна на жалбоподателката.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.10.2014г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: