ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и осми юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: МАНУЕЛ МАНЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 883 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:57 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ П.Д.Я., редовно призован, се явява лично.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно призован, не се явява представител.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Манев.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ИЩЕЦЪТ Я.: Поддържам си исковата молба и претенциите.

Да се приемат като доказателства по делото документите, които са представени с отговора на исковата молба. Твърдя, обаче, че това, което е описано в справката на Началника на Затвора – гр. Бургас, не отговаря на действителността. Аз никога не съм пребивавал в килия 19. Същевременно не са упоменати писмени доказателства от медицинския ми картон когато съм бил заболял във времевия период, а именно от  02.01.2015 г.-20.05.2015 г., когато съм пребивавал в болница.

 

ПРОКУРОР МАНЕВ: Да бъдат приети материалите по преписката. Няма да соча други материали

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представената с отговора от ответника справка, подписана от Началника на Затвора – гр. Бургас.

На основание чл. 284, ал. 3 и ал. 4 ЗИНЗС следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи доказателства, касаещи здравословното състояние на ищеца за периода, посочен в исковата молба, включително извадки от медицинският му картон, налични епикризи и предписания на медицински лица за спазване на определен режим, свързан със здравословното му състояние.

Предвид разпоредбата на чл. 284, ал. 5 ЗИНЗС следва да укаже на ответника, че за следващо съдебно заседание следва да ангажира гласни доказателства относно изпълнение на задълженията му по чл. 3 от ЗИНЗС, включително следва да бъдат посочени лица, които да бъдат разпитани в качеството на свидетели и които са търпяли наказание лишаване от свобода за процесния период в една и съща килия с ищеца, като предупреждава, че при неизпълнение на това задължение съдът ще съобрази акта си и с разпоредбата на 284, ал. 3 ЗИНЗС.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото справка относно условията, в които ищецът е търпял наказание лишаване от свобода за периода 02.01.2015-20.05.2015 г., подписана от Началника на Затвора – гр. Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи доказателства, касаещи здравословното състояние на ищеца за периода, посочен в исковата молба, включително извадки от медицинския му картон, налични епикризи и предписания на медицински лица за спазване на определен режим, свързан със здравословното му състояние.

ПРЕДУПРЕЖДАВА, го че при неизпълнение на указанията за представяне на доказателства и ангажиране на такива за установяване на факти, изрично указани от съда, ще му бъде наложена санкция.

УКАЗВА на ответника, че за следващо съдебно заседание следва да ангажира гласни доказателства относно изпълнение на задълженията му по чл. 3 от ЗИНЗС, включително следва да бъдат посочени лица, които да бъдат разпитани в качеството на свидетели и които са търпяли наказание лишаване от свобода за процесния период в една и съща килия с ищеца, като ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на това задължение съдът ще съобрази акта си и с разпоредбата на 284, ал. 3 ЗИНЗС.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.10.2017 г. от 11:00 часа, за която дата и час ответникът и представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас се редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

На ищеца да бъде изпратена призовка в Затвора – гр. Бургас с оглед осигуряване явяването му в съдебно заседание на посочената дата.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: