ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 23.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и трети септември                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 882 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 12:32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С.М., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО ВПД Началник на Районно управление „Полиция” Несебър, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

Постъпило е писмено становище от пълномощника на жалбоподателя, с което не възразява по даване ход на делото и не се правят други доказателствени искания.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и предвид липсата на други доказателствени искани да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Госпожо съдия, считам, че жалбата е неоснователна, а заповедта на Началника на РУП Несебър е обоснована и законосъобразна. Не са основателни твърденията, посочени в жалбата, че заповедта е немотивирана, напротив, в нея, макар и накратко, са дадени основателни мотиви. Посочено е като мотив, че е изтекъл срокът на разрешителното за носене на огнестрелно оръжие съгласно чл. 213, ал. 2 от ЗОБВВПИ и че собственикът след изтичане на срока не е прехвърлил собствеността върху огнестрелното оръжие.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: