ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 15.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети юни                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 881 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:01 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.В.А., редовно призован, се явява лично и с адвокат З., редовно упълномощен (л.3).

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Я.В.П. – разузнавач при Първо районно управление МВР Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ З.: Поддържам изцяло представената жалба.

Няма до сочим други доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ П.: Жалбата е неоснователна.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото заверен препис от протокол за предупреждение от 20.04.2016 г. и обяснения, касаещи жалбоподателя.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.: Запознат съм с протокола.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и представения от ответника заверен препис от протокол за предупреждение и обяснения.

Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и представения от ответника заверен препис от протокол за предупреждение и обяснения.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ З.: Моля уважаемият съд да отмени издадената от полицейския орган Я. П., на длъжност разузнавач при Първо районно управление Бургас, заповед за задържане на лице под рег. № 431зз-191 от 19.04.16 г. по описа на Първо районно управление Бургас, а именно на жалбоподателя И.В.А., както и да ни присъдите  направените по делото разноски, съгласно представен списък за разноски. Прилагам и писмени бележки, които моля съдът да вземе предвид при постановяване на съдебния акт.

ОТВЕТНИКЪТ П.: Неоснователна е жалбата, защото жалбоподателят И.В. А. е задържан във връзка с престъпление по чл. 142а от НК за извършено престъпление, което гласи противозаконно задържане на лице. Същото е по образувано досъдебно производство по описа на Районно управление Малко Търново и касае извършено нарушение на тяхна територия. Получени са данни, които до някаква степен уличават лицето И.А., поради което същият е задържан във връзка с изясняване на получените данни относно съпричастността му към досъдебното производство.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.: Смятам, че не съм ходил в този район, в който е извършвана такава дейност, не съм стъпвал там. Лицата, които са упоменати не познавам, с които се опитват да ме свържат.  Смятам, че трябва да се свалят тези обвинения, защото би попречило на бъдещото ми. Не съм съгласен да бъда свързван с престъпници.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: