ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 16.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шестнадесети юни                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 880 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Ответникът началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас - център”, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Г. и Т., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Явява се вещото лице Д.Л..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 19.05.2015г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

СНЕМА самоличността на вещото лице:

Д.В.Л., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Поддържам заключението, което съм представила.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – В заключението си разглеждате няколко хипотетични възможни критерии и причини, които могат да доведат до разликата в количеството натоварено и количество разтоварено на продукта, но не посочвате на какво се дължи това.

Възможно ли е при допустими отклонения, толеранси при всеки един от показателите, да се постигне разлика между натоварено и разтоварено количество до размер равен на процесната разлика?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Посочила съм няколко възможни причини или фактори, които биха се отразили върху точното замерване на количеството на процесния продукт, както на товарно пристанище, така и на разтоварното пристанище, като най-големия дял от възможните отклонения се дължат на различния начин, който се използва за измерване на количеството на превозвания продукт. Посочила съм четирите точки как се измерва продукта, така и едно от протестните писма в документите на товарно пристанище, писмо В, както и протестното писмо на „Saybolt” („Сейболт”) при разтоварване на продукта на нефтения терминал Росенец. Начинът на замерване в различните точки е различен, с различни уреди, които имат различна точност и дава най-реалното отклонение в установената разлика между натовареното и разтовареното количество, най-голям дял в отклонението между натоварено и разтоварено количество. Измерено е различно количество, защото се използват различни уреди. Това е като начин на замерване. В резултат на протестно писмо 1 се вижда, че фирма „Saybolt” („Сейболт”) не е била допусната при замерване на танковете на брега, в които се товари продукта. И с второто протестно писмо се констатира още в процеса на натоварване една разлика от 0,24%, на базата на данни от товарно пристанище и това, което те замерват във всеки един от танковете с помощта на измервателна рулетка. Казва се, че нито един от пристаните за разтоварване не е оборудван със система за отчитане на количеството и съответно те използват също радарна рулетка. Така е по документ от товарно пристанище. В това писмо, заедно с установената разлика на база на предоставени документи от товарните пристанища и замереното от „Saybolt” („Сейболт”) на всеки един от резервоарите на кораба е установено, че още в процеса на натоварване има съществуваща разлика.

По-малко е удостоверено на документ от „Saybolt” („Сейболт”) - 0,24% е по-малко от това, което пристанищните власти са установили.

Коефициентът на одит на кораба се прилага като приравняващ коефициент.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – От това, което казахте, означава ли, че количеството, което е натоварено на този кораб е каквото е по документи и ако съществува някаква разлика, то това количество се дължи на тези разлики или се дължи на по-малко натоварено.

От ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Що се касае за загуба, не може да се коментира загуба, защото продукта е мазут, има температурни граници за изпарение много по-високи от тези на другите продукти.

Не може да става дума за фира, не може при 60 градуса да се изпари мазута, от изпарение не може да има загуба. А друга загуба, като теч например, не бих могла да установя. Коригира се температурата при транспортиране, която е много по-ниска от температурната граница на кипене на стоката. Тази разлика се дължи на посочените от мен разлики, Всички, които съм отразила в експертизата, освен начина на замерване.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – Твърдите, че количеството е по-малко, паралелно с това казвате, че то не може да се изпари. На кое точно според вас се дължи тази разлика.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Уточнихме, че не е фира, казваме, че 0,24% по-малко е натоварено на пристанищата в метрични тонове, това е което показва писмото. Разликата е в метрични тонове. Това е директна доставка, няма никакво разтоварване преди разтоварването в базата в Росенец. Няма междинни разтоварвания.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – В заключението си в отговора на въпрос 2 казвате, че на товарно пристанище и на базата в Росенец, количеството се отчита в метрични тонове. Откъде черпите данни за такива автоматични устройства на товарно пристанище.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Това е от документите, с автоматична рулетка се измерва. Единствено онлайн апарат за измерване има монтиран на Росенец, който отчита разтоварено количество от танкера на пристанището. Навсякъде другаде е с радарна рулетка.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – „Saybolt” („Сейболт”) прави първо протестно писмо или първо се замерва и по какъв начин замерва?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Замерва се с рулетка, и с един тип уред се извършва, но „Saybolt” („Сейболт”) не е видял как се замерва. И в този момент е констатирана тази разлика от 0,24, което може да се каже е от допустимите норми, защото съгласно коносамент и застрахователна полица 0,50% е допустимата разлика.

И с протестното писмо при разтоварването на терминал Росенец е констатирана разлика 0,50%, а и още при товарно пристанище е констатирана товарна разлика.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – В т.3 сте казали, че атмосферните условия също влият на товара, означава ли това, че ако е измерено само с рулетка, щяха да се получат различия, измерването в трите точки, при натоварване, при измерването на „Saybolt” („Сейболт”) и при разтоварването Бургас?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Л. – И това съм посочила. Степента на вълнение на морето биха дали разлика във височина, която се измерва и въз основа на която се изчислява количеството на натоварения продукт във всеки танк в танкера. На стационарните резервоари в нефтения терминал, този фактор няма как да влияе.

Температурата също указва влияние, има разлика при температурата в морето и температурата, при която се транспортира нефтопродукта, тя е около 60о. Това би се отразило върху геометрията на танковете, а оттам и точността на замерване на тази височина в танковете.

Това са фактори. Температурата казах, че дава отражение във височината предвид температурната разлика. И при двата репорта има дадени две температури.

ВЪПРОС на СЪДА – Кажете, това което се намира в танкера, има ли свойство да се разширява, да променя обема си според температурата на въздуха. При ниска температура да се свива, а при висока да се разширява?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Всяко едно физическо тяло се подчинява на този закон на физиката, в т.ч. и процесният продукт.

ВЪПРОС на СЪДА – Каква е разликата през зимата и лятото, ако сложим в един резервоар 10 тона от същия продукт, ще се променят ли обем му според температурата на въздуха ?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Плътността е физична величина. При ниска температура обемът е по-малък, при висока става по-голям. Сега не мога точно в цифри да цитирам, но видимо незначително се разширява, защото има влияние на температура, съответно се променя, разширява се течността и обема се увеличава.

ВЪПРОС на СЪДА – Каква разлика в температурата следва да има, за да се окаже налице констатираната разлика например?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Има зависимост, на всеки градус се променя обема, но не мога да дам данни за това.

ВЪПРОС на СЪДА – Продуктът е измерен в обемни единици и чрез плътността е превърнат в масата посочена в документите. Плътността константа ли е? Измерва се обема при натоварване, след това се умножава по плътност, тази единица идентична ли е при измерване на обема в изпращащото пристанище и при обема на приемащото пристанище.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Продуктът е един и същ, затова и плътността е константа.

ВЪПРОС на СЪДА - Измерен е обем, който е умножен по тази плътност и е получена маса. Доколко влияе температурата и какво се променя?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Колкото температурата е по-висока, обема е по-голям, нямам тези конкретни данни. При товаренето температурата на продукта е 59,9о, а при разтоварване е 57,61о. Тази разлика от два градуса може да даде разлика в обема, не разполагам с конкретна данна при един градус, каква е промяната, но по принцип с повишаване на температурата, обема се повишава.

ВЪПРОС на СЪДА – За това, с колко се променя обема, от къде се вземете тези данни?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Има справочник на инженер-химика, има таблици, които дават зависимостта на 1% на изменение, трябва да потърся литературни данни.

При разтоварването има два замера, пломбирани са танкове. Докато продукта е в танкера, се замерва и след това вече на брега са замерва с този разходомер, но се замерва по друг начин, това устройство може да мери обем, тонаж и плътност.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. - Ние сме предали точно тези замервания. (на уред СКИД и същото устройство). От това устройство има разпечатка по делото, данни има в метрични тона, температура.

ВЪПРОС на СЪДА – А температурата от къде я взехте.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – От репортите на товарно пристанище, това е единия, на товарно пристанище, и същите ги има и при разтоварването. И двете са на „Saybolt” („Сейболт”) - от Русия, от товарно и разтоварно пристанище.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ ИВАНОВ - Има ли значение часът?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. - Това е температурата на продукта.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Въпросът ми е по отношение на седиментите - в кой момент се установява наличието на седименти?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – При товарно пристанище седименти са отчетени като седименти, това е в резултат на товарно пристанище при 4,140 при натоварването.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – И го издава „Saybolt” („Сейболт”)?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – При замерване на продукта.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – „Saybolt” („Сейболт”) при товарно пристанище установява 4,140 седимети, а при разтоварването няма седименти, откъде идва тази разлика?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Да, при разтоварвано пристанище няма констатирани седименти.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – От приложените документи в преписката се вижда, че не е установено количество на чужди тела. Откъде идват тези седименти?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – При превозване на тежки продукти, евентуално някакво разслояване би могло да доведе до отлагане на по-тежката част от фракцията и до получаване на такива седименти. Не мога да кажа защо при разтоварването липсват данни за наличието им.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Съобразено с природата на продукта, доколкото същия е тежко масло, би ли могло те да се разтворят?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – При по-висока температура би могло, при завихряне и при засмукване би могло да се екстредира продукта и да липсват данни за наличие на такива съединения, но като цяло те дават отражение в точността на измерване на височината на продукта.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Наличието на тези седименти при натоварването, не означава ли, че „Saybolt” („Сейболт”) е следвало да се съобрази с тях и тази разлика от 0,24% не е ли в тях, в наличието им?

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Противопоставям се на този въпрос.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – В писмото е посочено какво е количеството и на какво се дължи тази разлика.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – След като са извършени измервания от „Saybolt” („Сейболт”), след като при тях са всички документи, може ли тази разлика да се дължи на наличието на седиментите?.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Разликата е 24,4%, а седимента е 4, предполагам, че е част от тази разлика.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. - Нямаме други въпроси

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, в размер равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

ПРИЕМА представени от жалбоподателя писмени доказателства, съгласно указания на съда от предходно съдебно заседание, описани в молба на л. 172 от делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТГ. – Нямам доказателствени искания.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отмените решението на началника на Митница Бургас, с което е определена митническа облагаема стойност на дружеството, по съображения и доводи изложени подробно в жалбата, такива които представям в писмено становище и допълнителни такива, които ще представя, с оглед заключението и становището на вещото лице от изслушаната и приета в днешното съдебно заседание експертиза .

Основен принципа в митническото право е, че на облагане и на облагателен режим подлежат реално внесени количества стоки, а за невнесени, по аргумента на чл.54 от ЗДДС, поради което не следва съответно да се начислява ДДС за невнесено количество стока на територията на РБ. Извод за това формира решението по дело С230/2008г., което моля да съобразите при постановяване на решението.

Моля да вземете предвид и практиката на ВАС по аналогични дела.

Моля да ни присъдите направените разноски и юрисконсултско възнаграждение, както и да ми предоставите срок за представяне на допълнителни бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Моля, уважаемия съд да остава без уважение жалбата на „Лукойл нефтохим Бургас” АД, като ще маркирам три точки, по които считам, че жалбата е неоснователна.

1.Считам, че в конкретния случай не се касае за стока, която да е част от по-голямо количество и не са приложими разпоредбите на чл.145, §1 изр.2 от Регламент 2454/93 и на чл.69, ал.1 от ППЗМ.

2.ЕАД-то, което е приложено към преписката, в кл.43 самия получател на стоките е декларирал код 1, което означава, че стойността на стоката е договорната стойност, реално платена или подлежаща на плащане цена, която по своята същото е стойността по фактура, приложена към декларация, съгласно количеството на стоката по коносамент.

3.Няма доказателства, удостоверяващи загуба на част от пратката или доказателства, в полза на това, че стоката е повредена, няма и доказателства за извършена корекция в цената на стоката, нито от получателя, нито от изпращача. Не е налице рекламация на доставката, съгласно договора и анекса приложени към преписката, поради което считам, че не са налице основания за обжалване на решение на Началника на Митнически пункт пристанище Бургас център.

Решението представлява индивидуален административен акт, издаден в рамките на компетенцията на органа, в решението са налице всички изискуеми реквизити и е базирано на всички документи, които са приложени към преписката и които са били представени на административния орган от жалбоподателя, поради което считам, че същото е издадено законосъобразно, същото е правилно е и законосъобразно.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: