ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 26.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и шести май                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 880 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Ответникът началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас - център”, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Г. и Т., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Явява се вещото лице Д.Л..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 19.05.2015г., което е извън рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Получих заключението, но възразявам да бъде изслушано вещото лице в днешното съдебно заседание.

Представям писмени доказателства с преводи, за които бяхме задължени в предходното съдебно заседание, придружени с превод.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Към настоящия момент представят документите, по които е следвало да работи вещото лице. Как е изготвено заключението без тези документи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Работила съм по документите в оригинал, без превод.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Ако може да ни предоставите срок да се запознаем с днес представените документи и след това да изслушаме вещото лице.

 

С оглед възражението на процесуалния представител на жалбоподателя и предвид обстоятелството, че заключението по назначената съдебно-химическа експертиза не е представено в 7-дневния срок така, както изисква ГПК, не може да бъде изслушано вещото лице в днешното съдебно заседание, поради което и на основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства съгласно опис, който ги придружава.

ДАВА възможност на ответника в 3-дневен срок от днес да изрази становище по представените доказателства.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.06.2015г. от 10.30 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Вещото лице уведомено в съдебно заседание.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: