ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 03.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На трети ноември                                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 880 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Ответникът началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас - център”, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Не се явява вещото лице Д.Л.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от вещото лице Л., с която иска да й бъде предоставен срок за изготвяне на допълнителното заключение по допусната съдебно-химическа експертиза, като излага причините за това.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Моля да се предостави възможност на вещото лице да изготви допълнителното заключение.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Не се противопоставям, да се предостави нов срок за изготвяне на допълнителното заключение.

 

Съдът намира, че заключението на вещото лице е от значение за изясняването на спора, поради което следва да му се предостави възможност да го изготви. Воден от горното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да изготви допълнителното заключението по допуснатата съдебно-химическа експертиза, като УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателствени средства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.02.2016г. от 11.40ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: