ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 03.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На трети декември                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 879 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:53 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Г. и юрисконсулт Т., редовно упълномощени.

 

Явява се вещото лице Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Представям превод на документите на чужд език, по които е работило вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да ми бъде предоставена възможност да се запозная с така представените доказателства от страна на жалбоподателя, тъй като, както разбрахме в съдебно заседание, експертизата е изготвена на база на тях.

Моля да задължите „Лукойл Нефтохим Бургас” АД да представи окончателна фактура №90503893/2954 от 14.02.2014 г., вписана в дебитното известие, тъй като в административната преписка  е представена само провизорната фактура, която е била представена към ЕАД пред митническите органи, след което да бъде изслушано заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира възраженията на представителите на ответника за основателни  по следните съображения:

За пръв път в настоящото съдебно заседание жалбоподателят представя преводи на документите, представени с писмо от 14.11.2014 г. по делото, които документи са използвани и от вещото лице за изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-химическа експертиза. При това положение на ответника следва да бъде дадена възможност да се запознае с документите, както с представените такива в оригинал, така и представения от жалбоподателя извършен служебен превод и да изрази становище по приемането им като доказателства по делото, едва след това следва да бъде изслушано заключението на вещото лице. Следва да бъде задължен жалбоподателят за следващо съдебно заседание да представи заверен препис от фактура №90503893/2954 от 14.02.2014 г.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника да се запознае с представените от жалбоподателя на 14.11.2014 г. документи и техния превод, депозиран в днешно съдебно заседание съдебно заседание, като по този начин ще бъде гарантирано ефективно реализиране на правото на защита.

ОТЛАГА изслушването на вещото лице за следващо съдебно заседание.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да представи заверен препис от окончателната фактура №90503893/2954 от 14.02.2014 г.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 11.03.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните и вещото лице – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            СЪДИЯ: