ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 09.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На девети май                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 876 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Б.Г.Е., редовно уведомен, не се явява и не се  представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП Бургас, редовно уведомен, се представлява от ю.С. с пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

ю.С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

Докладва жалбата на Б.Г.Е. против Pешение № ***. на директора на ТД на НАП – Бургас, с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане с изх. № *** г. на главния публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас.

ю.С.: Оспорвам жалбата. Да се приеме преписката, представена от административния орган. Като допълнителни доказателства представям решение по НОХД/НАХД № 1998/2012 г. на Районен съд Бургас. Решението има връзка към настоящия съдебен спор.

Жалбоподателят е осъден да плати по същото дело разноски в полза на държавата в размер на 735 лева, както и 10 лева такса за издаване на изпълнителен лист, като точно това публично вземане е предмет на настоящото дело, а не глобата наложена в размер на 500 лева. Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказатлествата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 2.

ПРИЕМА представеното решение в днешното съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания:

 ю.С.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, като моля да потвърдите действията на публичния изпълнител, обективирани с разпореждане да се погасят по давност публични вземания. Също така моля да потвърдите и решение ***. на директора на ТД на НАП – Бургас, с което решение се потвъждават действията на публичния изпълнител като законосъобразни  по съображения, изложени в самото решение. Моля за юрисконсултско възнаграждение.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: