ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 02.06.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХV-ти административен състав

На втори юни                                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

  2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

Секретар:  М.В.

Прокурор: Георги Дуков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Любомир Луканов

Административно дело номер 874 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Х.И.К. – председател на адвокатски съвет Бургас, се явява лично.

Ответникът К. Х. не се явява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Дуков

 

Становище по хода на делото:

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страната и предвид липсата на процесуални пречки по хода на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Делото е образувано по повод касационна жалба от Х. К. против разпореждане № 7110/06.04.2016г. на районен съд Бургас по гр.д. № 4181/2014г., с което е наложена глоба в размер на 50 лв.

 

Становище по жалба и доказателствени искания:

 

Г-н К. – Представям на вашето внимание доказателства с опис, като мога да обясня значението на всеки един документ. В случая, незащитавайки лични интереси, нито такива на мои доверители, съм решил и съм счел за нужно да уведомя Висшия адвокатски съвет и това, което представям е кореспонденцията с тях.

Освен това искам да кажа, че отношенията ни с всички съдилища са изключителни коректни и това е първия инцидент, никога не сме имали такива инциденти.

Други доказателства няма да ангажирам.

 

ПРОКУРОР ДУКОВ – Жалбата е процесуално допустима.

Нямам искания за събиране на доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателствата

 

 

С оглед становищата на страните и поради липсата на формулирани доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените до момента и днешното съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Г-н К. – Уважаеми административни съдии считам, че не са налице нито процесуални, нито материални предпоставки за налагане на глоба. Всъщност въпросът е решен, съдията К. се разпореди и бяха внесени разликите до 800 лв. и така че спор очевидно няма.

Считайки, че не са налице основанията за налагане на глобата, моля да отмените същата тъй като считам, че нарушението не е наше.

Моля да отмените глобата.

ПРОКУРОР ДУКОВ – Жалбата намирам за основателна и моля да отмените като незаконосъобразно постановения съдебен акт.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна, обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10:17 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: