ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 19.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На деветнадесети юни                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 873 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БРАТЯ НИКОЛАЙ И ИВАН ПЕЕВИ КОЛЕВИ“ СД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., днес представя пълномощно.

        

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от жалбоподателя, видно от която управителят на дружеството И.П.К. уведомява съда, че не може да се яви в днешно съдебно заседание, поради което е направено искане делото да се отложи. Молбата е придружена с болничен лист, видно от който на управителя И.П.К. е назначен домашен режим на лечение за периода от 15 до 24 юни 2017г.

 

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, като независимо от днес докладваната молба, след извършена в Търговския регистър служебна справка съдът констатира, че дружеството-жалбоподател има двама управители, като освен И.П.К., който е направил искане за отлагане на днешното съдебно заседание,  дружеството се представлява включително и от друг управител - Н.П.К., което е видно от записванията в търговския регистър. По отношение на този друг представляващ и управляващ дружеството не са налице процесуални пречки за неговото явяване в днешно съдебно заседание, поради което съдът счете, че не е налице хипотезата на чл.139, ал.1 от АПК, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Към настоящия момент няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изготвени и събрани в хода на проведена спрямо дружеството-жалбоподател ревизия.

 

Във връзка с направените в жалбата възражения против фактическите констатации на органа по приходите, съдът намира за необходимо на жалбоподателя да бъде дадена възможност да ангажира доказателства в подкрепа на своите възражения и твърдения, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на жалбоподателя най-късно до следващото съдебно заседание да изчерпи доказателствените си искания, както и да ангажира необходимите доказателства във връзка със своите твърдения и възражения, изложени в жалбата, като ПРЕДУПРЕЖДАВА, че в случай че такива допълнителни доказателства не се ангажират, делото ще бъде решено с оглед на наличните.

 

Поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 09.10.2017г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.08 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: