ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 04.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти ноември                           две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 873 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.П.С., редовно призован, не се явява. За него – адв. А.А., с представено по делото пълномощно. 

          За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Началник сектор Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

          По хода на делото:

         АДВ.А.: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

         По делото е постъпило писмо с рег. № РК-15547/07.10.2014 г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Бургас, в което съдът е уведомен, че изисканите с определението в предходно съдебно заседание наказателни постановления № 1189/07.05.2007 г. на РУП - Несебър и № 2326/17.10.2005 г. са унищожени, а наказателно постановление № 727/21.05.2008 г., е издадено от ІV-то РУП - Варна, поради което следва да бъде изискано от там.

 

         АДВ.А.: Моят доверител с тези наказателни постановления остава на 4 контролни точки. Не държа да бъде изискано НП № 727/2008 г. на ІV РУП - Варна. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед заявеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представеното от Началник сектор „ПП” при ОД на МВР писмо като писмено доказателство по делото.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ.А.: От събраните писмени доказателства не може да се установи по безспорен начин, че всички наказателни постановления са връчени лично на моя доверител. Видно е, че НП № 2326/17.10.2005 г. е унищожено, като с това наказателно постановление са отнети 2 контролни точки на доверителя ми. Наказателно постановление № 1189/2007 г. също е унищожено и не става ясно дали доверителят ми го е получил лично, а там става въпрос за 10 контролни точки. Взети заедно, с тези наказателни постановления, моят доверител остава на плюс 4 контролни точки.

Моля, съдът да постанови решение, с което да отмени постановената заповед за налагане на принудителни административни мерки като неправилна и незаконосъобразна.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: