ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 27.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и седми октомври                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:  Албена Панчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 870 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

Ищецът Д.В.П. - редовно уведомен, не се явява,  представлява от адв. Х.Ж..

Ответникът Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието София - редовно уведомен, се явява юк. Ч..

Прокуратурата на Република България се представлява от прокурор Панчева от Бургаска окръжна прокуратура.

 

         По хода на  делото:

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила в срок съдебно-медицинска експертиза на вещо лице Д-р З.М.К..

         Вещото лице присъства в залата.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

  Д-р  З.М.К. **  години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Ж.:

ВЪПРОС: Въз основа на какви материали е извършена експертизата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Дойдох и се запознах с цялата документация по делото в деловодството на съда. Ходила съм и в затвора. Запознала съм се с медицинския картон на ищеца и съм видяла обстановката в сегашното приемно отделение на Бургаския затвор. Преди това приемното отделение е било девета група, където лишеният от свобода е изтърпявал наказанието.Не зная дали е имало ремонт от тогава. Но обстановката не беше много страшна. Аз минах по коридора, в килиите не съм влизала. Видях санитарния възел, в него имаше течаща вода и хора, които се мият.

 

ВЪПРОС: Влизали ли сте в килията, в която е лежал ищеца?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не.

 

ВЪПРОС: Имахте ли среща с ищеца?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Среща с лишения от свобода не съм имала. От мен се искаше да преценя причинно-следствената връзка по това, което е било през 2013г., а не да дам заключение за настоящото му здравословно състояние, тоест имало ли е връзка при условията, в които е изтърпявал наказанието си и заболяването му през 2013г.

 

ВЪПРОС:  Ако бяхте се срещнали с него и ако бяхте се запознали с делото и бихте установили прегледите от 05.02.2013 г. и 26.05.2013г., че лишеният от свобода няколко пъти е посещавал медицинския стационар в затвора, където е преглеждан от д-р Н., ако бяхте установили такива факти,  че е лекуван с антибиотици, можеше ли това да повлияе на Вашето заключение?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Първо, когато едно медицинско лице изписва лечение на някого, то трябва да се базира върху преглед или изследване. Не е възможно някой да лекува някого, без да се отбележи в медицинския му картон. Ако е изписван антибиотик, дали това би повлияло върху хода на заболяването - антибиотик може да се изпише за много заболявания, не считам, че би повлияло.

 

ВЪПРОС: Ако това лечение е било свързано с белодробно заболяване, установено от д-р Ненчев като пневмония?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Това, което му се е случило юли месец е спонтанен Пневмоторакс - това е спешно състояние и представлява внезапно нарушение на целостта на белия дроб, поради налягане в гръдната кухина, което по принцип е отрицателно и държи белия дроб разгърнат. Това състояние е спонтанно, без да подлежи пневмония, както и обратното - човек може да преживее пневмония и да няма Пневмоторакс и би трябвало тази пневмония, която води до такива усложнения, че да направи Пневмоторакс, тя трябва да я има в последващите рентгенографии, скенер на бял дроб, интраоперативно може да се види фиброзите, тъкънта на белия дроб. Това, което те намират е кистозна булазна дегенерация, която по принцип е вродено състояние и може да не се види при рентген и си стои така и дори при една кашлица на пушач, може да тръгне усложнение.

 

ВЪПРОС: Едно неправилно лечение на бронхопневмония, може ли да доведе до спонтанен Пневмоторакс?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Чисто теоретично по принцип може. До Пневмоторакс може да доведат много състояния.

 

ВЪПРОС: Казахте, че не сте открили документация за антибиотично лечение, Вие знаете ли, че няма, или трябва да няма. Вещото лице даде заключение, че ако имаше лечение, то е трябвало да бъде отразено. Това, че не е отразено, означава ли, че може да не е прилагано?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Ако е провеждано такова лечение, то щеше да фигурира в медицинския картон, който аз видях с очите си.

 

ВЪПРОС: Запознахте ли се с показанията на ищеца в папките на делото при първото заседание и с показанията на свидетелите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Чела съм ги.

 

ВЪПРОС: Направили ли Ви впечатление показанията на ищеца и свидетелите за неговото оплакване от белодробни усложнения и антибиотично лечение, преди приемането му в спешното отделение.

 

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това, което съм чела и помня е, че ищецът казваше в показанията си, че ходил много пъти с оплаквания от кашлица и че са му давали аспирин. Не помня за антибиотично лечение. Ще погледна записките си.

 

Вещото лице се запознава със записките си.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Направи ми впечатление.

 

Адв. Ж.: Нямам други въпроси.

 

Юк. Ч.: Запознах се с експертизата. Нямам въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси. Да се приема заключението и приобщи към доказателствения материал.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 200,00 лв.  на  27.10.2015г./

 

Адв. Ж.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Ч.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. Ж.: Уважаеми г-н Съдия, считам, че с представената днес експертиза и заключението на вещото лице, не бе изяснен причината за здравословното състояние на ищеца, което се е получило през 2013г. и считам, че с оглед показанията и на ищеца и на свидетелите искът следва да бъде  уважен, макар и в по-ограничен размер.

 

Юк. Ч.: Считам представената искова молба за недоказана и неоснователна. Моля да се отхвърли изцяло. С експертизата на вещото лице се установи, че няма причинна връзка между заболяването на ищеца и условията при които изтърпява наказанието си лишеният от свобода.  Моля за присъждане на разноските по съдебно-медицинската експертиза в полза на ищеца. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Ще представя писмени бележки.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Поддържам изцяло предявеното по делото писмено становище на завеждащ отдел „Административен” при БОП. Предявеният иск се явява неоснователен и недоказан по основание и размер. Моля да постановите решение, с което да отхвърлите изцяло същия.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: